הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה באר שבע ס"ע 45771-11-18

בפני כב' הנשיא שמואל טננבוים
נציג ציבור (עובדים) – מר אריק חדד
נציגת ציבור (מעסיקים) – גב' אילנה מסד

התובעת:

איילסואו בירו
ע"י ב"כ עו"ד אושרת עלמו

-

הנתבעת:

עמותת חסדי ש"י (תינוקיטון שייק'ה)
ע"י ב"כ עו"ד איילת קיטיביץ-קורן

פסק דין

1. בדיון היום ביקשו הצדדים, כי בית הדין יפסוק לפשרה מכח סמכותו על פי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984, וזאת לסיום סופי ומוחלט של כל תביעות התובעת נגד הנתבעת בגין עבודתה של התובעת אצל הנתבעת וסיום עבודתה.
סוכם כי הסכום שייפסק לא יפחת מסך של 5,000 ₪ ולא יעלה על סך של 15,000 ₪ כשבית הדין יקח בחשבון אף את ההוצאות שנפסקו לטובת התובעת במשך ההליך בבית הדין.

2. לאחר עיון בכתבי בי-דין ובמסמכים שצורפו להם וכן בסיכומי הצדדים היום, הננו מחייבים את הנתבעת לשלם לתובעת סכום של 9,000 ₪ וזאת תוך 30 יום מיום קבלת פסק דין זה.
בנוסף, אנו מורים על ביטול ההוצאות שנפסקו לחובת התובעת בסך כולל של 1,170 ₪. ככל שחלק מסכום זה שולם לנתבעת, על הנתבעת להשיבו לתובעת תוך 30 יום. ככל שהנתבעת פתחה תיק הוצל"פ בגין הוצאות אלו, עליה לדאוג לסגירת התיק וזאת תוך 15 יום מהיום.

3. לא ישולם הסכום במועדו, ישא סכום זה הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום בפועל.

4. כל צד יישא בהוצאותיו.

5. המזכירות תבדוק אם התקיימו התנאים המזכים בהחזר אגרה, בהתאם לתקנות בית הדין לעבודה(אגרות), התשס"ח-2008, ותשיב לב"כ התובעת אגרת בית הדין, בהתאם.

ניתן היום, כ"ח תמוז תש"פ,(20 יולי 2020), בהעדר הצדדים.

מר אריק חדד
נציג ציבור (עובדים)

שמואל טננבוים
נשיא

גב' אילנה מסד
נציגת ציבור (מעסיקים)