הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה באר שבע ס"ע 13819-09-17

בפני כב' הנשיא שמואל טננבוים

התובע:

Kiflay Toweldbr Zuru,
ע"י ב"כ עו"ד סיגל טרונך

-

הנתבעים:

1.אשפלסט מסחר ותעשיות פלסטיק 1999 בע"מ
עו"ד גולן אשטון
2.צבי עברי - נמחק

פסק דין

1. ביום 7.9.2017 הגיש התובע, Kiflay Toweldbr Zuru (להלן - התובע) , תביעה לתשלום שכר עבודה וזכויות סוציאליות נוספות בגין תקופת עבודתו וסיומה אצל הנתבעת 1 , אשפלסט מסחר ותעשיות פלסטיק 1999 בע"מ (להלן – הנתבעת) ב סך 41,606 ₪.

2. ביום 19.10.2017 הגישה הנתבעת כתב הגנה מטעמה.

3. ביום 18.1.2018 התקיים דיון קדם משפט בתיק. באת כוח התובע התייצבה לדיון ללא התובע הואיל ובאותו מועד התובע כבר לא שהה בארץ . במהלך הדיון, בהסכמת ב"כ התובע, התביעה כנגד הנתבע 2 נדחתה. לאחר הדיון, ביום 18.2.2018, הגישה ב"כ התובע הודעה לתיק בה נרשמו פרטיו של התובע, לרבות מספר טלפון נייד וכתובתו בקנדה, המדינה בה הוא שהה באותה העת. עוד בהודעה, ובשל הנסיבות בהן התובע אינו שוהה בארץ כאשר הוא לא נחקר במסגרת עדות מוקדמת, ביקשה ב"כ התובע לנהל הוכחות בתיק ללא נוכחות התובע.

4. ביום 27.2.2018 הגישה הנתבעת כתב תביעה שכנגד, בסך 51,111 ₪ בגין תשלום עבור "ניכוי הפסקות", תשלום דמי הבראה ביתר, תשלום עבור מס הכנסה בשל אי זכאות לנקודות זיכוי וכן תשלום בגין עוגמת נפש ואבדן הכנסה. ביום 11.3.2018 הנתבעת הגישה את התנגדותה לבקשת ב"כ התובע לנהל את התיק ללא דיון הוכחות.

5. מחודש מרץ 2018 איש מהצדדים לא הגיש דבר בתיק וזאת עד לחודש פברואר 2020, בו נדרשו הצדדים, בהחלטת בית הדין, להודיע כיצד בכוונתם להמשיך בהליך. או אז, הנתבעת הגישה בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה לכתב התביעה שכנגד. זמן מה לאחר מכן, הגישה ב"כ התובע בקשה לשחרור ה מייצוג, במסגרתה ציינה כי התובע אינו נמצא בארץ ואין באפשרותו לשוב לארץ. כן צוין כי בדיון שהתקיים בתיק הופתעה היא לגלות כי התובע קיבל כספים מהנתבעת טרם עזיבתו את הארץ. כמו כן ציינה כי התובע ניתק מגע ואין בידיה פרטים שלו לצורך יצירת קשר.

6. בהחלטת הרשמת אייד בזיני מיום 4.5.20, ניתנה לצדדים הזדמנות להתייחס לאפשרות מחיקת התביעה ללא חיוב בהוצאות. הנתבעת הגישה תגובה מטעמה ובה עתרה לתשלום הוצאות לדוגמה, וכן ביקשה היא לחייב את ב"כ התובע בהוצאות אישיות בשל ההתנהלות במהלך שלוש השנים ממועד הגשת התביעה.

דיון והכרעה -

7. אשר לבקשת ב"כ הנתבעת לפטור מייצוג - משאין מחלוקת כי התובע אינו נמצא עוד בארץ, ונוכח טענת בא כוח ו, כי הוא ניתק מגע ואין באפשרותה ליצור עמו קשר, יש לראות בתובע כמי שזנח תביעתו ולהורות על מחיקת תביעתו מחוסר מעש, תוך חיובו בהוצאות כפי שיפרוט בסיכום פסק דין זה. לא מצאתי מקום לחייב את באת כוח התובע בהוצאותיו ודין בקשה זו להידחות.

8. בנסיבות אלה, אני פוטר את באת כוח התובע, עו"ד סיגל טרונך, מייצוג.

9. אשר לבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה - כתב התביעה שכנגד הוגש לאחר הגשת כתב הגנה ואף לאחר שהתקיים קדם משפט בתיק. ב"כ התובע ציינה בבקשותיה לפטור מייצוג כי התובע ניתק עמה מגע לאחר הדיון שהתקיים ולמעשה מאז היא מייצגת את התובע מבלי שזה "נוכח בתיק". בנסיבות אלה, הרי שכתב התביעה שכנגד לא הומצא לתובע, וממילא באת כוחו לא יכולה הייתה להגיש כתב הגנה מטעמו הואיל ואין ביכולתה לקבל מלקוחה, התובע, גרסה בנוגע לטענות שנטענו נגדו בכתב התביעה שכנגד. כך גם בנוגע לבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה. זאת ועוד, בקשת הנתבעת למתן פסק דין בהעדר הגנה הוגשה כשנתיים לאחר הגשת כתב התביעה שכנגד, כאשר במהלך שנתיים אלה הנתבעת לא עשתה דבר כדי לקדם את התביעה שהגישה כנגד התובע. בנסיבות אלה, אין מקום ליתן פסק דין בהעדר הגנה.

לסיכום -

10. התביעה שהגיש התובע כנגד הנתבעת נמחקת בזאת.

11. התובע יישא בהוצאות הנתבעת ובשכ"ט עו"ד בסך 1,500 ₪ אשר ישולמו תוך 30 יום ממועד פסק הדין, אחרת סכום זה יישא בהפרשי הצמדה וריבית כחוק .

12. הנתבעת תודיע עד ליום 19.7.20 כיצד בכוונתה להמשיך בהליך התביעה שכנגד בשים לב לנסיבות בהן התובע נמצא בחו"ל ובאת כוחו אינה מייצגת אותו עוד. בהעדר תגובה, התביעה שכנגד תמחק.

13. לעיון עם קבלת תגובת הנתבעת ולא יאוחר מיום 19.7.20.

ניתן היום, כ"א תמוז תש"פ,(13 יולי 2020), בהעדר הצדדים.