הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה באר שבע ד"מ 58594-12-19

בפני כב' הנשיא שמואל טננבוים

התובעת:

מריה מינץ
ע"י ב"כ עו"ד רועי גיל

-

הנתבעים:

1.נ.ס. לוגיסטי-קל בע"מ
2.אהרן רוזנפלד

פסק דין
1. לפניי בקשת התובעת מריה מינץ (להלן – התובע ת) למתן פסק דין בהיעדר הגנה ובהיעדר התייצבות כנגד הנתבעים, נ.ס. לוגיסטי-קל בע"מ (להלן – הנתבעת) ו אהרון רוזנפלד (להלן – הנתבע).

2. ביום 24.12.2019 התובע ת הגיש ה כתב תביעה כנגד הנתבעים לתשלום פיצויי פיטורים והפרשי פנסיה (גמל מעביד וגמל עובד). כמו כן נתבע פיצוי בגין אי מתן הסכם העסקה. סכום התביעה הינו בסך 11,715 ₪ , בתוספת הפרשי הצמדה וריבית. כן נתבע תשלום פיצויי הלנת פיצויי פיטורים.
3. על פי המפורט בכתב התביעה, בין החודשים 10/2017 עד 09/2019 התובע ת עבד ה אצל הנתבעת. על פי הנטען בכתב התביעה וכעולה מ דו"ח רשם החברות שצורף לתביעה, הנתבע הינו בעל מניות יחיד בנתבעת.
4. כתובת הנתבעים, על פי דו"ח רשם החברות, הינה - רחוב דמשק אליעזר 29 בני ברק.
5. לישיבת קדם משפט שהתקיימה ביום 12/05/2020 התייצב ה התובע ת ובא כוח ה. במעמד הדיון, משלא הוגשו כתבי הגנה מטעם הנתבעים והם גם לא התייצבו לדיון, ביקשה התובע ת פסק דין בהעדר הגנה כנגד הנתבעים. בהחלטתי הורתי לנתבעים להסביר את את פשר אי הגעתם לדיון ופשר אי הגשת כתבי הגנה בטרם תינתן החלטה בבקשת התובעת .
6. מתיעוד ההמצאות הנמצא באתר "נט המשפט" עולה כי כתב התביעה (המתוקן) , הדרישה להגשת כתב הגנה, הזימון לדיון וכן פרוטוקול הדיון מיום 12/05/2020 הומצאו לנתבעים בכתובתם הרשומה כאמור, אולם עד היום הנתבעים לא הגישו כתב הגנה מטעמם, לא התייצבו לדיון שנקבע בתיק ואף לא הגיבו לבקשת התובע ליתן פסק דין בהעדר הגנה.
7. בנסיבות אלה, ומשהמועד להגשת כתב הגנה חלף וכך גם המועד להגשת תגובה לבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה, ובהתאם לתקנה 43 ל תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב-1991, הנני נעתר לבקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה , על יסוד הנטען בכתב התביעה בלבד.
8. הנתבעים ישלמו לתובעת, ביחד ולחוד, תוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין, את הסכומים הבאים:
א. הפרשי פנסיה תגמולי מעסיק בסך 4,361 ₪.
ב. הפרשי פנסיה תגמולי עובד בסך 1,829 ₪.
ג. פיצויי פיטורים בסך 4,025 ₪.
ד. פיצוי בגין אי מסירת הודעה לעובד על תנאי העסקה בסך 1,500 ₪.

9. לסכומים אלה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית ממועד כתב התביעה ועד לתשלום המלא בפועל.

10. הנתבעת תישא בהוצאות התובעת ובשכ"ט עו"ד בסכום כולל בסך 1,000 ₪ שישולם תוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין.

ניתן היום, כ"ג תמוז תש"פ,(15 יולי 2020), בהעדר הצדדים.