הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה באר שבע ד"מ 43033-01-20

בפני
כבוד ה שופט יעקב אזולאי

התובעת:
ZERAI ABREHET
ע"י ב"כ עו"ד ולדמיר פוסטרנק

נגד

הנתבעת:
מלון שלום (אילת) בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד קורל הראל

פסק דין

בדיון מיום 8/1/2021 אימצו הצדדים את המתווה לפיו הנתבעת תשלם את הסכומים הבאים :
בגין הפרשי פיצויי פיטורין סך כולל של 5,709 ₪
בגין תוספת אילת סך של 5,940 ₪.
בגין חלף פנסיה סך של 2,592 ₪.

הצדדים חלוקים ביחס לרכיבים הבאים:
בגין רכיב שעות נוספות.
פיצוי בגין פגם בתלושי השכר.
הלנת שכר.
שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

הצדדים הסמיכו את בית הדין לפסוק על דרך הפשרה על-פי סעיף 79א' לחוק בתי-המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד – 1984, החל בבתי הדין לעבודה מכוח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט – 1969 ללא נימוקים, ביחס לרכיבים שבמחלוקת המנויים לעיל, בהתאם לשיקול דעתו .

למען הסר ספק, נבהיר כי אין בפסק דין זה, משום קביעת ממצאים או קביעות בענייני מהימנות בשים לב כי לא נשמעו עדויות של הצדדים לאחר ששוחררו מהתייצבות לדיון , ועל יסוד תשתית עובדתית מוסכמת .
בהביאי בחשבון את כלל הנסיבות שבתיק זה, ולאחר שעיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם, בפרוטוקול הדיון הממצה , לרבות טיעוני הצדדים וחישובי הצדדים שאף הם השתקפו לפרוטוקול הדיון, ואחר שנתתי דעת י למלוא טענות הצדדים בעל פה, אני פוסק כי על הנתבעת לשלם בגין הרכיבים שנותרו במחלוקת - סך כולל של 2500 ₪ נוספים.
למען השלמת התמונה ייאמר, כי הסכום שנקבע לעיל משקף איזון בין כלל השיקולים וההיבטים שחברו יחדיו בנסיבות העניין.
הסכום הכולל בסך של 16,741 ₪ ישולם לפקודת ב"כ התובעת וזאת תוך 30 יום שאם לא כן יישא הסכום ריבית והצמדה כדין .

ניתן היום, כ"ח שבט תשפ"א, 10 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.