הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה באר שבע ד"מ 40842-11-19

בפני כב' הנשיא שמואל טננבוים

התובע:

אושרי אשטה
ע"י ב"כ עו"ד סופיה מיכאלי

-

הנתבעים:

1.נ.ס. לוגיסטי-קל בע"מ
2.אהרן רוזנפלד

פסק דין
1. לפניי בקשת התובע אושרי אשטה (להלן – התובע) למתן פסק דין בהיעדר הגנה ובהיעדר התייצבות כנגד הנתבעים, נ.ס. לוגיסטי-קל בע"מ (להלן – הנתבעת) אהרן רוזנפלד (להלן – הנתבע).

2. ביום 18.11.2019 התובע הגיש כתב תביעה כנגד הנתבעים לתשלום זכויות סוציאליות ופיצויי פיטורים שנובעים, לכאורה, מתקופת עבודתו אצל הנתבעת בסכום כולל בסך 28,800 ₪ .
3. על פי המפורט בכתב התביעה, בין החודשים 06/2017 עד 06/2019 התובע עבד אצל הנתבעת. על פי דו"ח רשם החברות שצורף לתביעה, הנתבע הינו בעל מניות בנתבעת.
4. כתובתם של הנתבע ים, כעולה מדו"ח רשם החברות, הינה רחוב דמשק אליעזר 29 בני ברק .
5. לישיבת קדם משפט שהתקיימה ביום 30/01/2020 התייצב התובע ובאת כוחו. במעמד הדיון, משלא הוגשו כתבי הגנה מטעם הנתבעים והם גם לא התייצבו לדיון, התבקש בית הדין ליתן פסק דין בהעדר הגנה כנגד הנתבעים. בהחלטתי הורתי לתובע להמציא את אישורי המסירה בטרם תינתן החלטה בבקשתו. בו ביום, התובע הגיש אישור מסירה ולפיו ביום 26.12.19 נמסרו מסמכי התביעה לנתבעים ב כתובתם ברחוב דמשק אליעזר 29 בני ברק באמצעות דואר ישראל.
6. בנסיבות אלה, הואיל ומהמסמכים שהוגשו לבית הדין עולה כי מסמכי התביעה הומצאו לנתבעים כבר ביום 26.12.2019 , וחרף זאת עד היום לא הוגש כתב הגנה והנתבעים אף לא התייצבו לדיון שהתקיים בתיק, ובהתאם לתקנות 43 (א) ו – 48ב)(2) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב-1991, הנני נעתר לבקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה כנגד הנתבעים.
7. נוכח האמור, הנתבעים ישלמו לתובע, ביחד ולחוד, תוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין, את הסכומים הבאים:
א. פיצויי פיטורים בסך 13,246 ₪.
ב. חלף הודעה מוקדמת בסך 3,418 ₪.
ג. פיצוי בגין אי הפרשה לפנסיה בסך 7,216 ₪.
ד. פיצוי בגין אי מתן הודעה לעובד בסך 5,000 ₪.

8. לסכומים אלה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית ממועד כתב התביעה ועד לתשלום המלא בפועל.
9. בנוסף הנתבעים יישאו, ביחד ולחוד, בהוצאות התובע ובשכ"ט עו"ד בסכום כולל בסך 2,00 ש"ח שישולם תוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין.

ניתן היום, ט"ז שבט תש"פ,(11 פברואר 2020), בהעדר הצדדים.