הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה באר שבע ד"מ 19944-06-20

לפני: כב' השופט עדו בן-צור
נציג ציבור (עובדים) מר שרון מיכל
נציג ציבור (מעסיקים) מר אמיר אילון

התובע:
עאמר אלחואמדה
ע"י ב"כ: עו"ד רפיק אבו חמאד

-
הנתבעת:
י.כ. אופק ניהול פרויקטים בע"מ

פסק דין

הצדדים נענו להמלצת בית הדין והסמיכו את בית הדין לפסוק לפשרה ללא הנמקה, בהתאם לסעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984.

בהתאם להסכמת הצדדים, בית הדין יפסוק בדרך של פשרה, סכום שתשלם הנתבעת לתובע שלא יפחת מ- 5,000 ₪ ולא יעלה על 10,000 ₪ בערכי נטו. כמו כן, הסכימו הצדדים כי 20% מתוך הסכום שייפסק על ידי בית הדין ישולם כשכר טרחת עו"ד, בתוספת מע"מ כדין, ויתרת הסכום תשולם לתובע כפיצויי פיטורים.

בהביאנו בחשבון את טיעוני הצדדים, כפי שהשתקפו במהלך הדיון, ולאחר עיון בכתבי הטענות, לסילוק סופי ומוחלט של המחלוקות בין הצדדים לתובענה זו, אנ ו פוסק ים כי הנתבעת תשלם לתובע סך 7,500 ₪, בהתאם למפורט להלן:

פיצויי פיטורים בסך 6,000 ₪.
שכ"ט עו"ד בסך 1,500 ₪, בתוספת מע"מ.

הנתבעת תשלם לתובע את הסכומים האמורים במועד שנקבע בהסכם בין הצדדים, ואם לא ישולם התשלום במועד, יישאו הסכומים הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום המלא בפועל.

העתק פסק הדין יומצא לצדדים בדואר רשום.

ניתן היום, ז' כסלו תשפ"ב, (11 נובמבר 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.

מר שרון מיכל
נציג ציבור (עובדים)

עדו בן-צור
שופט

מר אמיר אילון
נציג ציבור (מעסיקים)