הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה באר שבע ב"ל 55194-08-19

לפני: כב' השופט יוסף יוספי

התובעת:
שרון אלימלך
ע"י ב"כ: עו"ד יוסי חדד

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד מורן קונביסר

פסק דין

1. עסקינן בתובענה אותה הגישה התובעת כנגד החלטת הנתבע מיום 14.11.18, במסגרתה נדחתה תביעתה למענק בגין עבודה מועדפת. יצוין, כי ביום 20.3.19 השיב הנתבע לב"כ התובעת במכתב בו צוין בהאי לישנא:

"מבדיקה שנערכה עם המבוטחת נמצא כי ביצעה תפקיד של הנדסאית ונדרשת תעודה מקצועית לשם כך. המבוטחת ביצעה עבודה מקצועית בה נזקקה לעבודתה ואף צירפה את הדיפלומה לכן נדחתה".

2. לטענת התובעת, קיים הבדל משמעותי בין עבודה מועדפת לעבודה נדרשת, כך שגם חייל משוחרר בעל תואר הנדסאי אשר עבד בעבודה "המתאימה לו" זכאי למענק, וזאת בתנאי שעבד במקום עבודה ובסוג עבודה כפי שמפורט בלוח ח'. התובעת, בעלת תעודת הנדסאי, עבדה במפעל אינטל, מפעל תעשייתי בייצור רכיבי מחשב. עבודתה עונה להגדרה של עבודה נדרשת כמפורט בלוח ח'.
פרסום הנתבע באתר האינטרנט אינו מהווה פרסום מוטעה, אלא פירוש נכון ומדויק של סעיף 174(ו') לחוק הביטוח הלאומי. הפרסום מהווה אסמכתא לאישור המענק, כאשר נרשם כי בעל תעודה מקצועית אשר עובד בייצור רכיבי מחשב זכאי למענק. התובעת עבדה בעבודות מקצועיות המפורטות ברשימת העבודות אשר בלוח ח'.
לסיכום, טענה התובעת כי עבדה בעבודה המתאימה לה, בעבודה נדרשת ע"פ סעיף 174 (ו') וכן בהתאמה ללוח ח', ולפיכך יש להכיר בעבודתה כעבודה נדרשת.

3. לטענת הנתבע, התובעת אינה זכאית למענק עבודה מועדפת הואיל ועבודתה באינטל אינה עבודה נדרשת כהגדרתה בסעיף 174 לחוק. מדובר בתובעת בעלת תעודת הנדסאית. על מנת להיות זכאי למענק קיימת דרישה לפיה עבודת החייל המשוחרר לא תהווה עבודה מתאימה כהגדרתה בסעיף 165(א) ו-(ב) לחוק. התובעת עבדה בעבודה המתאימה לה מבחינת הכשרתה המקצועית. לצורך ביצוע תפקידה נדרשה היא לתעודה מקצועית. התובעת לא עבדה 6 חודשים בעבודה נדרשת , ולכן לא צברה את התקופה הנדרשת לקבלת המענק.
תעודת מקצוע אינה שוללת זכאות למענק, אך ככל שהתעודה המקצועית מחויבת לצורך ביצוע התפקיד אותו ממלא החייל המשוחרר, אזי מדובר בעבודה מקצועית שאינה מזכה במענק. משהתובעת ביצעה עבודה מקצועית המתאימה לה, אין היא זכאית למענק עבודה מועדפת.

דיון והכרעה

4. לאחר עיון בטענות הצדדים, מצאתי כי דין התביעה להדחות, ואפרט.
בנסיבות המקרה דנן, לא היתה מחלוקת ביחס לעובדות.
ביום 15.10.17 התובעת החלה לעבוד במפעל אינטל כעובדת ייצור בקו ייצור מעבדים. בנוסף, עלה כי התובעת הינה הנדסאית אלקטרוניקה בהכשרתה, אותה רכשה עובר לשירותה הצבאי. כפי שצוין לעיל, מעיון בסעיפי החוק הרלוונטיים ובנסיבות המקרה דנן עולה, כי בדין דחה הנתבע את תביעת התובעת.
מעיון במכתבה של חב' אינטל מיום 14.1.19 עלה, כי התובעת עבדה בקו ייצור מעבדים, כאשר התפקיד כולל תמיכה ומתן פתרון לבעיות בקו ייצור, וכן לדאוג להנעת פרוסות הסיליקון בקו ומעקב אחר התקדמותן כדי לוודא שקו ייצור המעבד עובד באופן שוטף.

5. כמו כן, במכתב נוסף מיום 16.7.20, חזרה חב' אינטל על האמור במכתבה מיום 14.1.19, תוך שהיא מוסיפה ומציינת כי "לצורך קבלתה של העובדת לתפקיד מומחה יצור היא נדרשת להציג תעודת הנדסאי (דיפלומה)".

6. מהאמור לעיל עולה, כי התובעת עבדה בעבודה ובתפקיד אשר הצריכו תעודת הנדסאי, כך שמדובר למעשה בעבודה מקצועית אשר אינה מזכה במענק.
התובעת למעשה הועסקה בעבודה אשר מתאימה להכשרתה המקצועית, כך שתכלית החוק אינה מתקיימת.
ראו: עב"ל 40064-05-11 גילרון – המוסד לביטוח לאומי (מיום 9.9.12).

הנה כי כן, התובעת הינה בעלת תעודת הנדסאי אלקטרוניקה, אשר עבדה בתפקיד אשר הצריך זכאות לתואר הנדסאי, תוך שהיא עובדת בתחום זה , כמפורט במכתבי חב' אינטל.

7. באשר לטענת התובעת ביחס לפרסומי הנתבע, שמהם ניתן להבין לכאורה כי עבודה בייצור רכיבי מחשב נכנסה לתוך הגדרות סעיף ו' ולוח ח', הרי שדינה להדחות.
ראשית, בפרסומים השונים ציין הנתבע, כי כאשר מתעורר ספק אצל החיילים המשוחררים יכולים הם לפנות אל המוקד הטלפוני או באמצעות האתר, כדי לברר האם העבודה היא נדרשת, וממילא כל מקרה נבחן בהתאם לנסיבותיו הפרטניות.
לגוף העניין, במקרה דנן מדובר בעבודה מקצועית, ולפיכך אין להפנות לפרסומים באתר הנתבע. בנוסף, גם מעיון באתר הנתבע עולה כי נכתב שם במפורש כי "עובד מקצועי במפעלי תעשייה (כולל תעשיית ההייטק) שיש בידו תעודת מקצוע, והוא מועסק בעבודה המתאימה להכשרתו המקצועית, לא יהיה זכאי לקבל את המענק...".

8. הנתבע הפנה אל פסק דינו של ביה"ד האזורי לעבודה בבת-ים, שם דובר בנסיבות דומות בהן התובע עבד בעבודה מקצועית המתאימה לו בהתאם להיותו בעל תעודת הנדסאי , לאחר שנמצא מתאים לתפקיד ועמד בדרישות שכללו תואר הנדסאי. בית הדין קבע שם כי אין מקום לזכות במענק את העובד, אשר אמנם עבד בעבודה מועדפת או נדרשת, אך זאת בענף ובמקום עבודה לגביהם לא מתקיימת תכלית החוק.
ראו: ב"ל (ת"א) 68156-10-18 מימרן – המוסד לביטוח לאומי (מיום 8.7.19).
הדברים יפים גם לענייננו, באשר עסקינן בעובדת שנמצאה מתאימה לתפקיד בזכות תעודת ההנדסאי שברשותה , ולכן אין עסקינן בעבודה בלתי מקצועית.

9. מכל האמור לעיל עולה, כי התובעת ביצעה עבודה מקצועית, לאחר שנמצאה מתאימה לתפקיד בזכות תעודת הנדסאי שברשותה. לפיכך, דין התובענה להדחות.

אחרית דבר

10. התובענה נדחית בזאת.
בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

11. זכות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בתוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין.

ניתן היום, י"ח תמוז תשפ"א, (28 יוני 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.