הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה באר שבע ב"ל 54982-04-18

לפני: כב' השופטת רחל גרוס

התובעת:
סוסנה צרובסקי, ת"ז XXXXXX997
ע"י ב"כ: עו"ד אדוארדו ווסר

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד אתי צור אסרף

החלטה

  1. לפני בקשת הנתבע להפניית שאלות הבהרה למומחה אשר מונה מטעם בית הדין, ד"ר עידו ציון (להלן: " המומחה").
  2. הנתבע מבקש להפנות למומחה את שאלות ההבהרה הבאות:

"1. הנך מופנה למאמרים של Bruls ו- LUIME אשר בטעות לא הועברו אליך בפעם הקודמת - הנך מתבקש לעיין במאמרים אלה, האם תסכים כי בהתאם למאמרים אלה המתייחסים לשכיחות באוכלוסייה המתלוננים על כאב כתף הוא מעל 26%? אם כן, האם תסכים כי לאור גילה של התובעת הרי שסביר יותר שהליקוי בכתף נגרם כתוצאה של תחלואה טבעית?

2. הנך מופנה לעמוד 649 במאמרה של Walker Bone שם נרשם כי 36% מהאוכלוסייה בגילאים 24-56 מדווחים על כאב בגפה העליונה בכל שבוע נתון – האם תסכים כי לאור גילה של התובעת הרי שסביר יותר שהליקוי בכתף נגרם כתוצאה של תחלואה טבעית?

3. הנך מופנה לעמוד 604 במאמרו של Abate וחבריו שם ישנה התייחסות לתרומת ההשמנה לגבי טנדינופתייה בכרית המסובבת - האם תסכים כי שכיחות של פי 5 בפגיעות גידים בסובלים מעודף משקל הוא הוכחה לכך שעודף משקל הוא משמעותי גם לליקויים בגפיים העליונות? אם לא, אנא הסבר מדוע לא ואנא תמוך עמדתך בספרות מקצועית מתאימה.

4. במענה לשאלה א' לשאלות ההבהרה הפנית למסמכים רפואיים שונים מתיקה של התובעת, הנך מופנה אליהם שוב:

4.1. האם נכון כי במסמך הרפואי מיום 27/06/96 נרשם – Rheumatoid Arthritis, Sero negative וכי קיבלה טיפול במטה טרקסק ובפלקווניל? אם כן, האם נכון כי טיפול זה ניתן כאשר ישנה אבחנה מסוג ארטריטיס ראומטואידית?
4.2. האם נכון כי במסמך הרפואי מיום 26/04/16 נרשם ESR 36 ו CRP0 10.4? אם כן, האם תסכים כי מדובר בתלונה קלינית של דלקת פרקים?
4.3. האם תסכים כי גם במסמכים הרפואיים מיום 29/07/15, מיום 19/08/15 ומיום 26/10/16 ישנה אבחנה מסוג ארטריטיס ראומטואידית?
4.4. האם נכון כי אבחנה מסוג ארטריטיס ראומטואידית יכולה לגרום או להחמיר את מצבה של התובעת במרפקים ובכתפיים בשיעור העולה על 50%?

5. האם יש בתשובותיך לשאלות דלעיל כדי לשנות ממסקנות חוות דעתך כולן או במקצתן? אם לא, נא הסבר מדוע".

3. התובעת מתנגדת להפניית שאלות ההבהרה למומחה וטוענת כי בפני בית הדין שתי חוות דעת (חוות הדעת ומענה לשאלות הבהרה) יסודיות, מקיפות ומעמיקות, וכי אין מקום ל"מקצה שיפורים" חסר משמעות לגופה של חוות הדעת. המומחה אמנם מציין כי מאמריהם של Bruls ו- Luime לא צורפו, אולם השאלות בבקשה מכ וונות כמעט כולן למאמרים האחרים אליהם התייחס המומחה. שאלה 1 היא היחידה שמפ נה למאמרים אלה, וכל שמדובר בה הוא שכיחות באוכלוסייה, כשלא ברור מדוע ישנה המומחה מדעתו בעניין זה, לאור העולה מחוות הדעת.
דיון והכרעה

4.         בהתאם להלכה הפסוקה –
 
"... אחר קבלת חוות דעת המומחה מטעמו, שבה הוא פורש משנתו בתשובותיו לשאלות שנשאל, יש לאפשר לשאול אותו שאלות הבהרה ללא הקפדת יתר על הרלבנטיות הישירה של אותן שאלות, שהרי שאלות ההבהרה מחליפות את החקירה הנגדית של המומחה בבית המשפט. במקרים המתאימים, בהעדר תשובה מניחת דעת של המומחה לשאלות ההבהרה, יש לאפשר להפנות אליו שאלות הבהרה נוספות; ובכך יש למצות, ככלל, את הליך מינוי המומחה" (ההדגשה הוספה - ר.ג.)

5. לעניין שאלה 1 – הנני מתירה את הפניית השאלה למומחה, שכן יש בה כדי להשלים את התייחסותו של המומחה למאמרים של Bruls ו- Luime אשר לגביהם התייחס המומחה במפורש בתשובותיו לשאלות ההבהרה וציין כי הם לא צורפו וממילא לא נתן דעתו לגביהם.
6. לעניין שאלה 2 – שאלה זו דומה במהותה לשאלה ב' שהופנתה למומחה בהחלטת בית הדין מיום 31.3.20, שלגביה השיב המומחה בעמ' 11 לתשובות ההבהרה מטעמו וקבע כי "כמפורט בתשובת מקור 4 ד', לא ניתן לקבוע בגיל 43ש' ליקוי עקב תחלואה טבעית קשורת גיל...". בתשובת מקור 4 ד' אליה הפנה המומחה, כתב המומחה בין היתר כי "בבדיקות העזר עולה כי קיימת דלקת בגיד סופראספינטוס בשתי הכתפיים ללא קרעים, אך מימין הסתיידויות המצביעות על כרוניות. ממצאים אילו בגיל 43ש הינם מוקדמים מהצפוי לשינוי ניווני טבעי ואינם מתאימים לליקוי הקשור למחלת פרקים ראומטית...". לאור האמור, שאלה 2 הינה למעשה חזרה על שאלה שהמומחה נשאל עליה וענה עליה זה מכבר, ואין מקום להפנות אליו שאלה דומה בשנית.
7. לעניין שאלה 3 – המומחה כתב בתשובתו לשאלות ההבהרה, בנוגע למאמרו של Abate, בין היתר כי "קיימת הפרדה מוחלטת בין ליקויים בגפיים התחתונות שם מנגנון הליקוי של עודף משקל הינו מכני עקב עומס יתר ואילו בגפיים העליונות המנגנון שונה לחלוטין ומבוסס על קיום הפרעה מטבולית ". השאלה דנן מפנה את המומחה לעמוד ספציפי במאמרו של Abate כמענה לקביעתו זו של המומחה, ולכן אני מתירה את הפנייתה למומחה.
8. לעניין שאלה 4 –
א. שאלה 4.1 – בתשובה לשאלה א' לשאלות ההבהרה מיום 31.3.20, המומחה התייחס לרישום הרפואי מיום 27.6.96 ולכך שהתובעת קיבלה טיפול במטה טרקסו וקבע: "לתובעת חשד למחלת פרקים ראומטית סרונגטיב (קרי עם בדיקות דם תקינות) ואף טופלה בחלק מהשנים במטוטרקסט MTX. קיימת אי הסכמה בין הראומטולוגים לגבי האבחנה" (ההדגשה הוספה- ר.ג.) . המומחה המשיך והסביר את קביעתו תוך הפניה לתיעוד הרפואי: "בשנת 1996 נקבע שסובלת מדלקת פרקים עם שקיעת דם מוחשת והומלץ טיפול, אך לא הייתה במעקב ראומטולוג. בשנת 2015 ואילך, הועלה שוב חשד שתלונותיה אינן עקב ליקוי אורתופדי אלא עקב מחלה ראומטית. הופנתה לבירור חוזר אצל ראומטולוג – ראה המצ"ב – אך בסיכום הבירור 12.2015 נכתב במפורש כי לא מדובר במחלה דלקתית פעילה ובוודאי לא RA" (ההדגשה הוספה- ר.ג.) . בהמשך קבע המומחה כי מחלת פרקים (ראומטית או פסוריאטית) יכולה לגרום לליקוי באצבעות הידיים, אך לא שכיח אם בכלל בכתפיים ומרפקים. עוד נקבע כי "מחלה זו נקבעה ע"י המומחים באיכילוב כמחלה לא פעילה ולפיכך אין באבחנה ישנה זו כדי תרום לליקויים " (ההדגשות הוספו- ר.ג.).
משהמומחה התייחס באופן מפרש לרישום מיום 27.6.96 ואף לטיפול התרופתי אליו מפנה הנתבע והסביר קביעותיו ביחס לכך, לא מצאתי מקום להעביר למומחה שאלת הבהרה נוספת בעניין.
ב. שאלה 4.2 – הנתבע הבהיר בהודעתו מיום 14.7.20 כי כוונתו בשאלה הינה לרישום הרפואי מיום 26.7.15 ולא לרישום רפואי מיום 26.4.16 כנטען בשאלה. המומחה בחוות דעתו שלל אפשרות למחלה דלקתית, בין היתר, על סמך סיכום בירור מחודש 12/15, כלומר על פי מסמך רפואי המאוחר למסמך הרפואי אותו ציין הנתבע בשאלתו (26.7.15). המו מחה התייחס לרישומים הרפואיים משנת 2015 ובכלל זה למסמך מיום 26.7.15 (ראו עמודים 9 ו-10 לתשובות לשאלות ההבהרה). על כן, מדובר בשאלה שניתנה לגביה התייחסות מפורשת בתשובות המומחה לשאלות ההבהרה. בנסיבות הענין, לא מצאתי מקום להעביר למומחה שאלת הבהרה נוספת בעניין.
ג. שאלה 4.3 – ההפניה בשאלה למסמכים הרפואיים מהימים 29.7.15 ו-19.8.15 אינה רלוונטית, שכן הם מוקדמים לסיכום הבירור מחודש 12.2015 שצוין בתשובת המומחה לעיל בו נרשם כי " לא מדובר במחלה דלקתית פעילה ובוודאי לא RA". לאור האמור, אני מתירה את הפניי ת השאלה רק בנוגע למסמך הרפואי מיום 26.10.16, בנוסח הבא – " האם תסכים כי במסמך הרפואי מיום 26.10.16 ישנה אבחנה מסוג ארטריטיס ראומטואידית?".
ד. שאלה 4.4 – המומחה קבע בתשובתו לשאלת הבהרה א' כי "תאורטית, אבחנת מחלת פרקים (ראומטית או פסוריאטית) יכולה לגרום לליקוי באצבעות כפות הידיים, אך לא שכיח אם בכלל בכתפיים ומרפקים..." (ההדגשה שלי – ר.ג.). עם זאת, למען הסר ספק, לאור התרת שאלה 4.3 המפנה לרישום רפואי נוסף ביחס לאבחנה ולאור בקשת הנתבע לכימות שאלת הקשר הסיבתי בין מחלת הפרקים כגורם לפגימה באחוזים, הנני נעתרת לבקשה להעברת השאלה למומחה .
9. לעניין שאלה 5- מדובר בשאלה כללית הבאה לבחון האם יש בתשובות המומחה לשאלות ההבהרה כדי לשנות את עמדתו ועל כן, היא מותרת.
10. לסיכום, שאלות ההבהרה שיועברו למומחה הן כדלקמן:
א. שאלות מס' 1, 3, 4.4 ו-5– כנוסחן בסעיף 2 להחלטה זו;
ב. שאלות מס' 4.3 – כנוסחה בסעיף 8(ג) להחלטה זו.
11. הבקשה להפניית שאלות 2, 4.1 ו- 4.2 למומחה – נדחית.
12. החלטה לעניין העברת שאלות ההבהרה למומחה תינתן בנפרד ותשלח לצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, כ"ג תמוז תש"פ, (15 יולי 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.