הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה באר שבע ב"ל 17418-10-19

בפני
כבוד ה שופט משה טוינה

המערער:

סלומון בן ברוך

נגד

המשיב:

המוסד לביטוח לאומי

פסק דין

1. עניינו של פסק דין זה בערעור שהגיש מר סלומון בן ברוך (להלן: "המערער") על החלטת הוועדה לעררים (נפגעי עבודה) (להלן: "הוועדה") מיום 2.9.2019 אשר הכירה למערער בנכות בשיעור של 2% בגין צלקת.

2. המערער יליד 1961 נפגע בתאונה שהוכרה כתאונה בעבודה ביום 2.9.2012.

3. הוועדה מושא הערעור התכנסה מכוח פסק דין שניתן בתיק ב"ל 45384-01-19 ביום 25.6.2019, אשר נתן תוקף להסכמת הצדדים ולפיו:

"עניינו של המערער יוחזר לדיון בפני הוועדה הרפואית לעררים בהרכב חדש. הוועדה בהרכבה החדש תדון בשנית בעניינו של המערער בתחום הכירורגיה הפלסטית בלבד, ותתייחס לחוו"ד של ד"ר ליאב מטעם המערער מיום 18.1.16 וכן לחוו"ד של היועץ ד"ר רותם משה מיום 20.9.18. בפני הוועדה בהרכבה החדש לא יעמדו פרוטוקולים קודמים של וועדות ערר מיום 6.1.19 מיום 7.8.16, 4.5.16 ומיום 1.4.16.
החלטת הוועדה תהיה מפורטת ומנומקת.
המערער ובא כוחו יוזמנו להופיע בפני הוועדה הרפואית לעררים ויתאפשר להם לטעון" (להלן: "פסק הדין המחזיר").

4. בהתאם להוראות פסק הדין המחזיר התכנסה הוועדה בהרכב חדש הכולל מומחה לכירורגיה פלסטית בנוכחות המערער.

על פי פרוטוקול הוועדה שמעה את תלונות המערער בעניין הצלקת ובדקה את תלונותיו ביחס לצלקת. ממצאי בדיקת הוועדה הן כדלקמן:

"על קידמת כתף ימין אזור מעט שקוע אנכי שאורכו כ-3 ס"מ בתוך השקע צלקת שקשה למדידה כיוון שהיא מטושטשת רואים בקושי רב. אורכה כ-3 ס"מ, רוחבה כ מ"מ שטוחה לחלוטין. אינה רגישה בלחץ על הצלקת, אין כאב או רגישות הכאב המוזכר באזור מופק בלחץ על ... אינו קשור לצלקת".

כאמור בפרוטוקול, הוועדה עיינה בחוות הדעת אליהם נדרשה, בהתאם להוראות פסק הדין המחזיר כדלקמן:

"הוועדה עיינה בחוות הדעת של הפלסטיקאים הנכבדים ד"ר לויאב וד"ר רותם אשרר, העניקו כל אחד בחוות דעתו 10% ומעניקה בשל השקע באזור 2% לפי ס' 75(1) א-ב מותאם".

לבסוף מסכמת הוועדה:

"... הנכות בגין הצלקת 2% לפי ס' 75(1)א-ב מותאם...".

5. לטענת המערער נפלה טעות משפטית בהחלטת הוועדה בשלושה היבטים:

א. לטענת המערער "הוועדה קובעת שיש ממצאים קליניים מובהקים, המלמדים על הנכות; ובכל זאת, קבעה למערער רק 2% ממלוא האחוזים המגיעים לו בגין הממצאים הללו, עת ביצוע התאמת סעיף ליקוי בהתייחס לצלקת הינו בניגוד לסמכותה".

ב. הוועדה איננה מתייחסת באופן ענייני ומנומק לחוות הדעת של ד"ר לויאב וד"ר רותם.

ג. טעות בהרכב הוועדה שהתכנסה בהרכב של פלסטיקאי למרות שהייתה בידיה חוות דעת חיצונית של יועץ פלסטיקאי מטעם ועדה בהרכב אחר.

6. אין בדעתי להתעכב על טענות המשיב, משלטעמי דין הערעור להתקבל כדלקמן:

א. משנדרשה הוועדה בהתאם להוראות פסק הדין המחזיר להתייחס לחוות הדעתם של ד"ר לויאב וד"ר רותם, היה עליה להתייחס התייחסות מנומקת לקביעת הנכות על ידי אותם מומחים .

ב. התייחסות מנומקת שכזו חייבת להתייחס לממצאים של אותם מומחים ככל שחולקת הוועדה על אותם ממצאים.ככל שהוועדה מקבלת את ממצאי המומחים אליהם התבקשה להתייחס אך חולקת על מסקנותיהם, עליה להסביר מדוע אין היא מקבלת את עמדתם בקשר לקביעת הנכות .

ג. בענייננו אין בפרוטוקול הוועדה כל התייחסות לממצאים של אותם מומחים על יסודם המליצו להכיר בנכות למערער בשל הצלקת, כמו גם נימוק מדוע היא איננה מקבלת את חוות דעתם בקביעת הנכות בשל הצלקת.

ד. מקובלת עלי עמדת המערער כי בשעה שהוועדה נדרשת לקבוע נכות בשל צלקת, על הוועדה לקבוע את דרגת הנכות בהתאם לסעיף הנכות שהוא הקרוב ביותר לממצאים הרפואיים שעלו בבדיקתה. דהיינו, הוועדה איננה מוסמכת להעניק סעיף ליקוי מתואם אלא את סעיף ליקוי 75(1)א או את סעיף ליקוי 75(1)ב במלואו. בענייננו כאמור, קבעה הוועדה סעיף ליקוי מתואם ובכך לטעמי, נפלה טעות משפטית בהחלטת הוועדה.

7. בטרם אסיים אבקש להוסיף:

א. אין הוועדה חייבת לקבוע נכות בשיעור של 10%, כל אימת שהיא מזהה צלקת ומסמכותה לקבוע כי הצלקת איננה מכוערת על פי שיקול דעתה המקצועי; ואיננה מכאיבה על פי בדיקתה. מכאן שאין לקבל את טענות המערער לטעות משפטית בהחלטת הוועדה, הבאה לביטוי בהתעלמות ממצאים קליניים שמצאה הוועדה עצמה, שבגינם היה על הוועדה להעניק למערער נכות בשיעור של 10% בגין הצלקת.

ב. דרך המלך היא בקביעת הרכב הוועדה לעררים בתחום המומחיות המתאים לבירור הפגימות והתלונות של המבוטח. מינוי יועץ לוועדה בא למלא את החסר באותם מצבים בהם הרכב הוועדה איננו כולל מומחה בתחום הפגימה המסוים ומכל מקום חוות הדעת של היועץ איננה מחייבת את הוועדה לעררים.

לכן, במקרה שלפנינו שבו התבקשה הוועדה לבחון מחדש את קביעת הנכות שיש להכיר למערער בשל צלקת אין פסול בהרכב הוועדה הכולל מומחה בתחום הכירורגיה הפלסטית. לפיכך גם כאן אין מקום לטענת המערער לטעות משפטית.

8. לאור האמור לעיל, עניינו של המערער יוחזר לוועדה לעררים באותו הרכב.

א. הוועדה תדון בשנית בעניינו של המערער בתחום הכירורגיה הפלסטית בלבד, ותתייחס לחוות הדעת של ד"ר ליאב מטעם המערער מיום 18.1.2016 וכן לחוות הדעת של היועץ ד"ר רותם משה מיום 20.9.2018, בהתאם לאמור בסעיף 6ב' לעיל.

ב. הוועדה תקבע למערער נכות על בסיס ממצאיה ושיקול דעתה המקצועי על פי סעיף ליקוי 75(1)א או סעיף ליקוי 75(1)ב.

ג. הוועדה תזמן את המערער ובא כוחו לדיון בפניה. החלטת הוועדה תהיה מנומקת ומפורטת באופן שניתן יהיה לעקוב אחר הלך מחשבתה.

9. בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

10. הערעור על פסק הדין הוא ברשות לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, בתוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין לצד המבקש.

ניתן היום, ט"ו תמוז תש"פ, 07 יולי 2020, בהעדר הצדדים.