הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה באר שבע ב"ל 10628-03-20

בפני
כבוד ה שופט משה טוינה

המערער:

יהושוע משה זדה

נגד

המשיב:

המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ עו"ד איהאב סעדי

פסק דין

1. עניינו של פסק דין זה בערעור שהגיש מר יהושוע משה זדה בעקבות החלטת הוועדה לעררים (צירוף נכויות) מיום ה- 24.12.2019; אשר דחתה את בקשת המערער לצירוף נכויות.

2. המערער יליד 1956, עבד בחברת החשמל לישראל בע"מ עד ליציאתו לפרישה בגיל 60 בשנת 2017.

במהלך תקופת עבודתו בחברת החשמל הגיש המערער שתי תביעות להכרה כנפגע עבודה כדלקמן:

במהלך שנת 2002 הגיש המערער תביעה להכרה בליקוי שמיעה וטנטון כתאונה בעבודה ובעקבותיה הוכר כמי שזכאי ל- 14.5% נכות.

במהלך שנת 2012 נפגע התובע בתאונת עבודה בברך ימין שלאחר הליך של החמרה שיזם המערער בשנת 2016, הביאה להכרה הנכות בשיעור של 20% ובנוסף להפעלת תקנה 15 בשליש.

3. כמצוין בפרוטוקול הוועדה מושא הערעור דחתה הוועדה את הערר בנימוק כי "אין מקום להפעיל צירוף נכויות וכי המשיך לעבוד אחרי קביעת הנכות בגין השמיעה וכי הפסיק עבודתו עקב הפגיעה בברך ולא עקב מכלול הנכויות".

4. בדיון שהתקיים היום בערעור המערער, טען המערער כי המשיך את עבודתו לאחר הכרה בפגיעה בשמיעה וכך גם לאחר הפגיעה בברך עקב צורך כלכלי ; וכי המשך עבודתו היה חושף אותו לפגיעה נוספת בשמיעה עקב העבודה בסביבת רעש מזיק.

5. אקצר ואומר, כי מקובלת עליי עמדת המשיב לפיה דין הערעור להידחות משאין המערער מצביע על טעות משפטית בהחלטת הוועדה מושא הערעור. זאת מהנימוק שאפרט להלן:

בהתאם לדין ולפסיקה ניתן לצרף נכויות אם כתוצאה מהאופי המצטבר של הנכויות מושא בקשת הצרוף, צמצם הנפגע את הכנסתו מעבודה בדרך קבע ב- 50% או יותר בהשוואה להכנסתו הממוצעת ברבע השנה שקדמה לפגיעה האחרונה.

כפי שאומרת הוועדה במקרה שלפנינו לא צומצמה הכנסתו של המערער כתוצאה מההשפעה המצטברת של התאונות בעבודה (ומצירוף הנכויות שהוכרו בגין תאונות אלה); אלא להבדיל כל כולה של הפגיעה בהכנסת המערער מקורה מההשפעה התפקודית של הפגיעה בברך כפי שעולה ממכתב רופא התעסוקה מסמוך לאחר מועד התאונה (ללא מאמצים, ללא טיפוסים על פיגומים וסולמות) ; ובתלונות המערער בפני הוועדה מושא הערעור. תלונות בהן הוא מספר כי הפגיעה בברך היא שלא אפשרה לו להמשיך בעבודתו.

6. לאור האמור, הערעור נדחה.

בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

7. הערעור על פסק דין הוא ברשות לבית הדין הארצי לעבודה בתוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין למבקש.

ניתן היום, ל' סיוון תש"פ, 22 יוני 2020, בהעדר הצדדים.