הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה באר שבע ב"ל 10206-08-19

לפני: כב' השופטת רחל גרוס

התובעת:
מאיה יוסף
ע"י ב"כ: עו"ד מאור מורגנשטרן

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד ילנה צ'וקלר

החלטה

לפניי בקשת הנתבע להציג למומחה שאלות הבהרה.

לאחר שעיינתי בחוות דעת המומחה מיום 8.1.21, בתשובותיו לשאלות ההבהרה מיום 24.2.21, בבקשת הנתבע להעברת שאלות ההבהרה למומחה, בתגובת התובעת ובתשובת הנתבע, מצאתי כי יש מקום להעביר למומחה את שאלות ההבהרה (למעט שאלה מס' 7) וזאת בשים לב לכך שמדובר בשאלות שנועדו להבהיר את חוות הדעת ולתת מענה לסוגיות רלוונטיות לצורך הכרעה בהליך, כפי שיפורט להלן.

אשר לשאלות 1-3 אין בידי לקבל את טענת התובעת שלפיה השאלות מכוונות לדון בדרגת החומרה של הפגיעה ואינן רלוונטיות לשלב זה של ההליך. עיון במכלול השאלות מעלה, כי על פניו, הנתבע סבור כי למידת החומרה של הפגיעה יש רלוונטיות גם ביחס לשאלת הקשר הסיבתי בין הפגימה לתנאי העבודה. ואוסיף, הטענה כי המומחה לא בדק את התובעת ועל כן לא יכול לענות לשאלות בדבר שינויים בצבע העור דינה להידחות. המומחה יכול לתת מענה לשאלות אלה על סמך החומר הרפואי הקיים בפניו ורישומי הרופאים המטפלים בתובעת. ככל שלמומחה לא יהיו תשובות עקב אי רישום עניינים אלה בחומר הרפואי, הרי שהמומחה יוכל להבהיר כי הנתונים האמורים אינם מצויים בחומר הרפואי.

אשר לשאלה 4, אין חולק כי בדיקת דופלר כלי דם מיום 27.8.18 ובדיקת כירורג כלי דם מיום 17.10.18 הם אשר גרמו למומחה לשנות את חוות דעתו. עם זאת, מצאתי כי יש מקום להתיר את העברת השאלה למומחה מהטעם כי ברור שמטרת השאלה הינה לברר מה באותן בדיקות גרם למומחה לשנות את חוות דעתו בהתחשב בכך שהנתונים העובדתיים לא השתנו.

אשר לשאלות 5 ו-6, סוגיית עודף המשקל הינה סוגייה רלווטנית ומדובר בשאלות הבאות להבהיר את חוות הדעת ביחס לסוגיה זו; על כן, הנני מתירה את העברת השאלות למומחה.
אציין, כי צודקת התובעת בטענתה כי על מנת שפגיעת הדליות תוכר כפגיעה בעבודה, על התובעת להוכיח בסבירות של מעל 50%, קיומו של קשר סיבתי בין עבודת התובעת לליקוי, כך שהשאלה אינה מהו הגורם העיקרי לליקוי, אלא קיומו של קשר סיבתי בסבירות של מעל 50%. עם זאת, לצורך הכרעה בשאלה סבירות הקשר הסיבתי יש רלוונטיות לשאלת הגורם העיקרי לפגיעה. על כן, כאמור, הנני מתירה את השאלה.

אשר לניתוח המאמרים עצמם על ידי התובעת , אציין, כי התובעת למעשה עונה במקום המומחה על השאלה. ככל שהמומחה יסבור כי לא ניתן להסיק מהמאמרים לענייננו, חזקה עליו שיבהיר את הדברים בתשובותיו.

עם זאת, ולאור טענת התובעת כי הטבלה שצורפה הינה חלק ממאמר ועל מנת שהמומחה לא יוטעה חלילה, הנתבע ימציא לתיק בית הדין עד ליום 1.9.21 עותק מלא של המאמר אשר יצורף לשאלות שיועברו למומחה.

שאלה 7 הינה מיותרת שכן, אין חולק כי העובדות לא השתנו בין במועד בו ניתנה חוות הדעת לבין המועד בו ניתנו התשובות לשאלות ההבהרה. למעשה, מדובר בשאלה המתעמתת עם המומחה ואשר אינה באה להבהיר את חוות דעתו.

אשר לשאלה 8, מקובלת עלי עמדת התובעת שלפיה האופן בו נוסחה השאלה הינו מקנטר, שכן, המומחה בחוות דעתו כבר השיב כי ממצאי הבדיקות מעידים על קיומו של קשר סיבתי בין תנאי העבודה לפגימה. אשר על כן, השאלה תנוסח באופן הבא:

בהתחשב בתשובותייך לשאלות דלעיל ולכך שלא היה שינוי בעובדות העניין בין מועד מתן חוות הדעת (8.1.21) למועד המענה על שאלות ההבהרה (24.2.21), האם יש שינוי בעמדתך והאם הינך סבור כי ניתן לקבוע שלא קיים קשר סיבתי בין הליקוי שאובחן אצל התובעת לבין העבודה והשפעת העבודה אינה משמעותית מול גורם עודף משקל כפי שנמצא אצל התובעת? ב מידה ותגובתך שלילית, נא לנמק.

החלטה לעניין העברת שאלות ההבהרה למומחה בהתאם להחלטה זו, תינתן בנפרד ותשלח לצדדים ולמומחה וזאת לאחר שהנתבע ימציא לתיק בית הדין את העותק המלא של המאמר אשר ממנו הוצאה הטבלה שבנספח א'.

לעיון ביום 2.9.21.

ניתנה היום, י"ח אלול תשפ"א, (26 אוגוסט 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.