הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה באר שבע ב"ל 10206-08-19

לפני: כב' השופטת רחל גרוס

התובעת:
מאיה יוסף
ע"י ב"כ: עו"ד מאור מורגנשטרן

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד ילנה צ'וקלר

החלטה

כב' המומחה, פרופ' רפאל אדר (להלן: "המומחה"), מתבקש להשיב על שאלות ההבהרה הבאות:

בחוות דעתך מיום 8.1.21 קבעת כי:

להלן תשובותי לשאלות בית המשפט מיום 5.11.20:
4א. כאמור לעיל, בסיפא של נספח ב' לא מצאתי כל עדות לבעיה קלינית במערכת כלי הדם של הגפיים התחתונות – לא של העורקים ולא של הוורידים, ואף לא של כלי הלימפה.
הממצא היחידי שיכול תיאורטית להשפיע על מחזור הדם הוורידי הוא השמנת היתר החולנית (MOB) עםBMI שתועד כבר ב-2008 בערך של 33.7.
אכילת היתר איננה תוצאה של תפקידיה של התובעת כעוזרת רוקחת, אם כי השטח המוגבל שמאחורי הדלפק בבית המרקחת אכן מגביל את יכולת ההליכה בזמן המשמרת, ובכך מהווה גורם מחמיר בפוטנציה לאי ספיקה ורידית כרונית (CVI).
מנגנון ההתקדמות של מצב אי הספיקה מתאים להגדרה של מיקרו-טראומה, אך שיעור הנזק והעדר הסימנים הקליניים איננו עובר את הרף של 20 האחוזים.

חוות דעת זו ניתנת על ידי לשם הגשתה כראיה בבית המשפט, וידוע לי כי לעניין הוראת החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה, חוות דעת זו, כשהיא חתומה על ידי, כמוה כעדות בשבוע בבית המשפט.

בחוות דעתך מיום 24.2.21 שינית את עמדתך וקבעת:

ביום 8.1.21 שיגרתי לבית המשפט את ......
הייתה שלתובעת יש מחלה שאינה קשורה לעבודתה, שהיא השמנת יתר חולנית (להלן: "MOB – Morbid obesity").

הסולם של חומר המחלה הזו (MOB) מתחיל בעודף משקל שבו BMI (אינדקס מסת הגוף – Body mass index) של "השמנה" הוא בין 25 עד 30, ודרגות חומרה של MOB מתחילות ב- BMI גדול מ-30, ובדרגות החמורות ביותר יכולות להגיע עד 40 או אפילו 50.

בדרגות חמורות יותר של MOB אין זה נדיר לאבחן גם אי ספיקה כרונית של ורידי הרגליים (להלן: " CVI – Chronic venous insufficicncy). ההפרעה בניקוז הוורידי נגרמת ע"י הלחץ התוך בטני הגבוה, המאט את זרימת הדם מוורידי הרגליים לוורידים הפמורליים ולוורידי הכסל בכיוון הלב. דליות בוורידי הרגליים יכולות להיות גם ראשוניות, אך גם משניות ל-CVI ( Secondary VV) לנבדק/ת שיש לו או לא מחלת דליות שקשורה בגורם אחר (או נוסף) כמו ולדנות או סיפור קודם או משפחתי של דלקת או תרומבוזיס בווריד הרגליים.

כשערכתי את "חוות הדעת" נשמטה מתשומת ליבי בדיקת דופלר ורידי אחת מ-27.8.18 ובדיקת כירורג כלי דם מיום 17.10.18. השופטת חדת העין חיזקה מאוד את האפשרות שלי להגיע להמלצה חיובית ברורה כי תנאי עבודתה של מ.י. כרוקחת עוזרת במשך שנים רבות תרמה באופן ממשי להחמרת מחלת הדליות ברגליה, וזאת בגין בילוי שעות רבות של עודתה בעמידה, עם הגבלה ניכרת ביכולת ההליכה בד' האמות המצומצמות של בית המרקחת.

על כן אני מוצא לנכון לשנות את המסקנה ב"חוות הדעת". מסקנתי מהשינוי שפורט לעיל היא, כי קיים קשר סיבתי בין עבודתה כעוזרת רוקחת לבין החמרת מצב הדליות ברגליה של מ.י.

האם תסכים כי בבדיקת דופלר מיום 27.8.18 אובחן כי: ברגל ימין – לא הודגמה אי ספיקה בוורידים העמוקים, אין עדות ל-SVT, אי ספיקה וורידית בשוק וירך לטרלי; וברגל שמאל – אין עדות ל-DVT, לא הודגמה אי ספיקה בוורידים עמוקים אין עדות ל-SVT, הודגמו ורידים באי ספיקה משוק אחורי אמצעי עד חצי ירך לטרלי?

האם תסכים כי ממצאי הבדיקה מעידים על אי ספיקה קלה עקב אי ספיקת המסתמים בוורידים הקטנים הינם דלים ולא משמעותיים?

האם תסכים כי לא נצפו שינויים בעור, שינויים טרופיים ולא תוארו בצקות ברגליים?

נא הסברך מהו הנתון שהיה בבדיקות שקיבלת לפיו שינית את עמדתך?

האם בבדיקותצ שקיבלת היה נתון המעיד על שינוי ברמת עודף המשקל של התובעת?

נא עיונך בטבלה המסומנת א' (המאמר המלא מצורף לבקשה) ומאמר שסומן ב' . האם תסכים שגורם השמנת יתר הוא הגורם העיקרי ומשמעותי בהשוואה לגורמים אחרים כולל הגורם התעסוקתי? במידה והתגובה היא שלילית. נא לנמק.

בהתחשב בתשובותייך לשאלות דלעיל ולכך שלא היה שינוי בעובדות העניין בין מועד מתן חוות הדעת (8.1.21) למועד המענה על שאלות ההבהרה (24.2.21) האם יש שינוי בעמדתך והאם הינך סבור כי ניתן לקבוע שלא קיים קשר סיבתי בין הליקוי שאובחן לבין העבודה והשפעת העבודה אינה משמעותית מול גורם עודף משקל כפי שנמצא אצל התובעת, במידה ותגובתך שלילית, נא לנמק.

כב' המומחה ישיב על שאלות ההבהרה דלעיל בתוך 21 ימים מיום שתומצא לו ההחלטה דנן.

למעקב המזכירות.

ניתנה היום, ח' תשרי תשפ"ב, (14 ספטמבר 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.