הדפסה

בית דין לשכירות בתל אביב -

לפני כבוד השופט עמית יריב

התובעים:
טל בן דב

נגד

הנתבעים:
יעקב שמואל דלווה

החלטה

אני ממנה את השמאי מר יואל היילברון, מרחוב פרדו 12 בני-ברק כמומחה מטעם בית המשפט (להלן: "המומחה").
המומחה יודיע, עד יום 12.7.2020 מה שכר הטרחה המבוקש בגין הכנת חוות הדעת, מה לוח הזמנים המוצע לערכת חוות הדעת ולהגשתה, וכן יבהיר אם יש מניעות למינויו כשמאי מטעם בית המשפט בית זה.
המזכירות תעביר את ההחלטה למומחה, והצדדים יפנו אליו במישרין לשם העברת כל החומר הדרוש.
תז"פ 13.7.2020.
ניתנה היום, ט' תמוז תש"פ, 01 יולי 2020, בהעדר הצדדים.