הדפסה

בית דין לשכירות בתל אביב - יפו ש 4858-02-16

מספר בקשה:5
בפני
כבוד ה שופטת עידית ברקוביץ

מבקש

משה שור

נגד

משיבים

  1. נח בורשטיין
  2. שרה קוזניץ

החלטה

בפני בקשה לתיקון כתב התביעה.

כפי שיפורט להלן, דין הבקשה להידחות.

בהתאם להחלטה מיום 16.3.16 היה על הדייר המוצע להפקיד את דמי המפתח בקופת בית משפט בתוך 30 יום לאחר שתימסר הודעת הצדדים לגבי תוצאות מו"מ.

הודעה לא הוגשה והפקדה לא בוצעה.

ביום 18.5.16 ניתנה ארכה בת 30 להגשת הודעה, תוך הפניה להחלטה מיום 16.3.16. ושוב הודעה לא הוגשה והפקדה לא בוצעה.

ביום 7.8.16 הגיש המבקש הודעה, אשר לגביה ניתנה ביום 29.8.16 החלטה כדלקמן:
"אין מקום להודעה זו (שהיא למעשה בקשה לתיקון כתב תביעה), ומשכך היא נדחית.
יצויין כי הצדדים לא מסרו הודעה בהתאם להחלטה מיום 16.3.16, ויש לראות זאת בחומרה, שכן התיק נותר תלוי ועומד בחוסר מעש.
ככל שהמבקש אינו עומד על תביעתו כפי שהוגשה ביום 11.2.16, עליו להגיש הודעה מתאימה לתיק והבקשה תימחק, לאחר זכות תגובה לצד שכנגד לעניין פסיקת הוצאות. ככל שהמבקש מבקש להמשיך בהליך – עליו להגיש הודעה מתאימה והוראות יינתנו בהתאם.
הודעה התובע תוגש עד ולא יאוחר מיום 8.9.16.
בהיעדר הודעה – תמחק התביעה בלא מתן התראה נוספת.
לתזכורת פנימית ביום 11.9.16".
תחת לפעול בהתאם להחלטה האמורה, עתר המבקש לתיקון כתב תביעה.

בשים לב להחלטות האמורות, ומשלא בוצעה הפקדה על ידי הדייר המוצע- דינו של התביעה להימחק.

הגשת הבקשה לתיקון כתב התביעה אין בה כדי ל"רפא" את המחדלים ולמנוע את מחיקת התביעה.

זאת ועוד. הבקשה לתיקון כתב התביעה מתייחס ת לדייר מוצע חדש ולתנאי תשלום שונים מ ן ההצעה המקורית נשוא הליך זה. משכך, אין מדובר בתיקון כתב התביעה, אלא בהליך חדש לגמרי.

ויודגש, ככל שקיים דייר מוצע חדש, יש לפעול בהתאם להוראות חוק הגנת הדייר, ובכלל כך לשלוח תצהירים לבעלי הבית. הדרך לבית הדין נסללת רק לאחר קיום הוראות החוק לעניין משלוח תצהירים, וזאת לא נעשה. לא ניתן לפעול בדרך בה פעל המבקש, תוך עקיפת הוראות חוק הגנת הדייר.

סוף דבר
הבקשה לתיקון כתב התביעה – נדחית.

התביעה – נמחק ת.

נוכח התוצאה האמורה, היה מקום לחיוב המבקש בהוצאות. עם זאת, לפנים משורת הדין , בהתחשב בגילו ובנתוניו האישיים של המבקש, יועמדו ההוצאות על הצד הנמוך.

המבקש יישא בהוצאות המשיבים בסך 750 ₪.

התיק ייסגר.

ניתנה היום, ז' תשרי תשע"ז, 09 אוקטובר 2016, בהעדר הצדדים.