הדפסה

בית דין לשכירות בכפר סבא ש 6425-03-16

בפני
כבוד ה שופטת מרב בן-ארי

תובעים:

 1. יהודה פנחס
 2. דוד גינדי כהן
 3. גאון רחובות בניה ויזמות בע"מ

נגד

נתבעים:

 1. דוד אדמוני
 2. מלי אדמוני
 3. יהודית חדד
 4. דניאל אדמוני
 5. יהודה אדמוני
 6. רפאל אדמוני
 7. מרדכי אדמוני
 8. רחל אלפסי

פסק דין

1. סמכות עניינית בית משפט לשכירות.

2. עסקינן בתביעה למתן סעד הצהרתי לפיו הנתבעים 1 – 8, יורשי המנוחה יונה אדמוני ז"ל (המנוחה) אינם זכאים לפיצוי בהתאם להסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ביום 2.7.97 בע"א 614/95 בבית המשפט המחוזי בתל- אביב.

3. מאחר שתובענה זו הוגשה לבית משפט לשכירות, בהחלטה מיום 21.4.16 ב"כ התובעים התבקש להבהיר את סמכותו העניינית של בית משפט זה לדון בתובענה כפי שהוגשה. באותה החלטה, ב"כ התובעים הופנה לכך, שגם אם מדובר בתיק שהיה צריך להגישו בבית משפט השלום, הרי שאין בתיק כל התייחסות לשווי הכספי של התובענה, על המשתמע מכך (ראו גם החלטה נוספת מיום 22.5.16) .

4. לאחר עיון בהבהרת התובעים והתייחסות הנתבעים, מצאתי כי דין המרצת הפתיחה להימחק מחמת העדר סמכות עניינית. להלן אפרט נימוקיי.

עיון בתובענה מעלה כי אין מדובר בתובענה למתן סעד הצהרתי לפי חוק הגנת הדייר. ב"כ התובעים לא הפנה למקור בחוק הגנת הדייר שמכוחו מבוקש הסעד הנוכחי , שעוסק במתן הצהרה בדבר הפרשנות הנכונה של הסכם הפשרה אליו הגיעו הצדדים בבית המשפט המחוזי.

אף לו הייתה עתירה להעברת התובענה לבית משפט השלום, הרי מבוקש להצהיר על אופן פרשנות של הסכם שקיבל תוקף של פסק דין בערכאה אחרת. לבית משפט השלום אין סמכות להצהיר על פרשנות נכונה של הסכם שהתגבש בערכאה אחרת וניתן לו תוקף של פסק דין באותה ערכאה. ב"כ התובעים אף לא הפנה למקור סמכותו של בית משפט השלום לעשות כן.

דין המרצת הפתיחה להימחק גם מחמת העובדה שהמבקש לא גילה את כל העובדות, וגם כיום לאחר עיון בכל כתבי הטענות, נותרו דברים עלומים.

כך לדוגמה, עיון בכתבי הטענות מעלה כי כונס הנכסים הגיש בקשה לבית משפט אחר, למתן הוראות בה ביקש לדון ולהכריע בבקשת עו"ד לוגסי (ב"כ התובעים כאן) כי המשיבים לא ירשו את הזכויות כיורשי המנוחה (נספח לכתב הגנה מטעם הנתבע 1, עמ' 31). עניין זה לא גולה על ידי ב"כ התובעים, כמתחייב, אף שהתבקש סעד מן היושר (סעד הצהרתי). זאת ועוד, אף לא ברור האם אותה תובענה הוכרעה, ובאיזה אופן.

זאת ועוד, בכתב טענות אחר מטעם ב"כ התובעים- "תגובת התובע לכתבי ההגנה ..." (אשר לא ברור מכוח איזה דין הוא הוגש), ב"כ התובעים הזכיר לר אשונה קיומו של הליך אחר בבית המשפט המחוזי מרכז, דבר שמחויב היה לעשותו כבר בכתב הטענות העיקרי. ב"כ התובעים אף לא צירף את ההחלטה עצמה שניתנה בבית משפט המחוזי מרכז.

5. אשר על כן, אני מורה על מחיקת התובענה.

6. בשים לב לכך שהוגשו כתבי הגנה לתיק ותגובות לעניין סמכותו העניינית של בית משפט זה, התובעים יישאו בהוצאות הנתבע 1 בסך של 2,000 ₪ ובהוצאות הנתבעים 2-8 בסך של 2,000 ₪. סכומים אלה ישולמו בתוך שלושים ימים מהיום, שאם לא כן, יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

7. לנוכח האמור, מועד הדיון הקבוע בתיק ליום 3.11.16 - מבוטל.

8. המזכירות תודיע.

ניתנה היום, י"א תשרי תשע"ז, 13 אוקטובר 2016, בהעדר הצדדים.