הדפסה

בית דין לשכירות בירושלים ש 41112-03-18

מספר בקשה: 6
בפני
כבוד ה שופט אמיר דהאן

המבקשים (התובעים)

  1. בהאאי נשאשיבי
  2. הקדש המנוח סולימאן נשאשיבי
  3. דאוד שקיב נשאשיב

נגד

המשיבים (הנתבעים)
גמעית אלמקפופין הערבית בירושלים-עמותת העיוורים הערביים בירושלים

החלטה

תיק זה נקבע לישיבת הוכחות בהחלטה שניתנה ביום 16/12/19, בתום קדם המשפט. מועד ההוכחות בוטל נוכח מצב החירום, והצדדים הצטוו להגיש מועדים מוסכמים. משלא הוגשו מועדים מוסכמים למועד, ניתנה ביום 07/08/20 החלטה שהורתה למזכירות להוציא לתובעים התראה על מחיקה מחוסר מעש שמועדה יהיה 15/09/20.

ביום 09/08/20 הגישו הצדדים רשימת מועדים מוסכמים, התיק נקבע להוכחות והצדדים הצטוו להגיש תיקי מסמכים ורשימות עדים. גם כאן לא עמדו התובעים בזמנים שנקצבו להם, לא הגישו ראיותיהם ואף לא הגישו בקשה להארכת מועד להגשתם. אשר על כן, ניתן ביום 18/09/20 פסק־דין למחיקת התובענה מחוסר מעש.
ביום 21/09/20 הגישו התובעים בקשה לביטול פסק־הדין, בנימוק שעומס עבודה חריג וטעות משרדית הביאו לאי־עמידת ב"כ התובעים בזמנים שנקצבו על־ידי בית־המשפט. לבקשה לא צורף תצהיר לתמיכה בטענות העובדתיות הנטענות בה.

הבקשה נדחית על הסף.

אין כול מקור חוקי המאפשר לבטל את פסק־הדין למחיקה מחוסר מעש. בתי־המשפט עמדו על כך שמחיקה מחוסר מעש אינה "החלטה על פי צד אחד או שניתנה בהיעדר כתבי טענות מצד שני" כמובנה בתקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד–1984, ומשכך לא נקנית הסמכות לבטלה בתוך 30 יום (וראו בהרחבה ת"א (מחוזי י-ם) 20341-04-20 פלוני נ' שערי ירושלים ניקיון והשקעה בע"מ (14.9.2020)). התובעים אף לא הצביעו על מקור חוקי לבקשתם, ולא בכדי.

כפי שצוין בגוף פסק־הדין, תרופתם של התובעים היא בהגשת ערעור על פסק־הדין למחיקה, או בהגשת תביעה חדשה (רע"א 8566/14 גרבלי נ' עיריית אשדוד (.5.2015) ; רע"א (מחוזי ת"א) 16833-08-20 א. ז . ב . ש . נ' שלמה חברה לביטוח בע"מ ( 2.8.2020); ת"א (מחוזי ב"ש) 9023-10-18 פרימו נ' עיריית באר שבע (1 .11.2019)).

משלא התבקשה תשובה – אין צו להוצאות .

ניתנה היום, ד' תשרי תשפ"א, 22 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.