הדפסה

בית דין לשכירות בירושלים ש 33136-12-15

בפני
כבוד ה שופט אמיר דהאן

התובע

אמיל אוחנה

נגד

הנתבעים

  1. יהודה צדק
  2. יוסף צדק

החלטה

ביום 25/05/20 ניתן פסק־הדין בתביעת התובע, שבמסגרתו נתן בית־הדין לתובע הרשאה לבצע תיקונים במושכר שהוא שוכר מאת הנתבעים, וכן הוראות לעניין ביצוע התיקונים והפיקוח על העבודות. בהסכמת הצדדים, ניתן פסק־הדין על יסוד סעיף 79א לחוק בתי המשפט, לאחר הליך מלא של הוכחות ביקור במקום וסיכומים.
לאחר מתן פסק־הדין הגיש התובע בקשה לפסיקת הוצאות, נוכח העובדה שהסעד שביקש בכתב התביעה למעשה ניתן לו, לאחר שניהל הליך ארוך במשך למעלה מ־4 שנים. הנתבעים מצדם טוענים כי מדובר בפסק־דין שניתן על דרך הפשרה ובמסגרת זו לא נהוג לפסוק הוצאות, ומכל מקום נוכח העובדה שהתובע זכה לבצע תיקונים במושכר השייך לנתבעים, ראוי לאזן זאת בפסיקת הוצאות לצד השני. שני הצדדים הדגישו כי בית־הדין הוא האכסניא שבה הם חוזרים ומתדיינים מעת לעת, וכל אחד מהם טען כי עובדה זו תומכת את עמדתו לעניין ההוצאות.
בית הדין עיין בהליכים הקודמים, ביקר במקום, התרשם היטב מהתוצאות העגומות של העבודות שעשה התובע בעבר. בית הדין שקל את עמדתו הדווקנית של התובע אשר שללה את עבודות יסודיות נדרשות שנפסקו בשל עלותן . מנגד התרשם בית הדין מעמדתו הדווקנית של הנתבעים אשר אין לה אחיזה לא בחוזה ולא בדרך המקובלת במנהגם של בעלי חוזה.
התוצאה הראויה להבנת בית הדין היא כי כל צד יישא בהוצאותיו.
ניתנה היום, י"ח סיוון תש"פ, 10 יוני 2020, בהעדר הצדדים.