הדפסה

בית דין לשכירות בירושלים ש 2300-10-18

בפני
כבוד ה שופט אמיר דהאן

תובעים – נתבעים שכנגד

  1. מופיד סנדוקה
  2. יעקוב סנדוקה

נגד

תובעים שכנגד - נתבעים

  1. סאמר עארף
  2. באסם עארף

3 . מאהר עארף

החלטה

בהוכחות שהתקיימו בבית הדין עלה לכאורה ספק בהחזקתם של הנתבעים שכנגד (סנדוקה) בנכס בפועל אשר העידו כי אינם מנהלים את עסקם בנכס בעצמם וכי הוא מנוהל על ידי תאגיד ומפעילים אותו פיסית בני משפחה אחרים .

בהינתן הסתייגות התובעים שכנגד (עארף) בכתבי הטענות ולפיה עצם הגשת התביעה שכנגד אינה בגדר הודאה ב המשך הדיירות המוגנת, ועדות הנתבעים שכנגד (סנדוקה) בדבר הניהול וההחזקה בפועל, מצווה בית הדין על כל הצדדים להבהיר אם הם מאשרים ומסכימים את עצם המשך הדיירות המוגנת בנכס ועל זהות הדיירים המוגנים שהם הנתבעים שכנגד, מופיד ויעקוב סנדוקה ומכאן לעצם סמכותו העניינית של בית הדין לדון בתביעה שכנגד.

העניין לא זכה להתייחסות בסיכומים כלל - אך הואיל והוא נוגע לסמכותו העניינית של בית הדין מצווה בית הדין מיוזמתו כי התובעים שכנגד (עארף) ימסרו הבהרתם עד יום 05/07/21 ואילו הנתבעים שכנגד (סנדוקה) ימסרו הבהרתם עד יום 15/07/21.

בית הדין יראה בהבהרות סיכומים משלימים ולאחר הגשתן יפורסם פסק הדין.

ניתנה היום, י"ט תמוז תשפ"א, 29 יוני 2021, בהעדר הצדדים.