הדפסה

בית דין לשכירות בירושלים ש 11622-12-17

בפני
כבוד ה שופט אלעזר נחלון

תובע

הקדש ר' ישראל בן אליעזר כרמלוביץ'

נגד

נתבעת
אגודת בית כנסת קהל חסידים נחלת שבעה

החלטה

  1. החלטה זו ניתנת בהמשך להחלטה מיום 4.6.18 ולהחלטות שקדמו לה.
  2. כפי שכבר נקבע, נוכח הפער בין חוות הדעת מטעם הצדדים, סבורני כי יש להורות על מינוי מומחה מטעם בית המשפט על מנת שיחווה דעתו בשאלת דמי השכירות הראויים עבור הנכס מושא ההליך, לשנים 2011 ואילך. יובהר כי לעניין זה "הנכס" הוא המושכר בהתאם למצבו הפיסי, התכנוני והרישויי, כמקובל בחוות דעת מעין אלה, ובהתאם לכל נתון רלוונטי נוסף על פי שיקול דעתו המקצועי של המומחה ( וזאת ללא קשר לשאלת השימוש הספציפי בפועל על ידי השוכרת, אם לטעמו של המומחה מדובר בנתון בלתי רלוונטי לצורך מענה על השאלה הנזכרת).
  3. בשים לב להודעה מהיום ולעמדות הצדדים, המומחה שימונה הוא מר דוד דדון, טלפון 02-XXXX085, פקס 02-XXXX464, נייד 052-XXXX232, דוא"ל dadondavid@bezeqint.net.
  4. כל צד יוכל להגיש למומחה מסמכים כפי שיחפוץ וכן יגיש לו את חוות הדעת שהוגשו לתיק בית המשפט. כמו כן יכתב כל צד את הצד השני לכל פנייה למומחה.
  5. בשלב ראשון יישאו הצדדים בשכר טרחת המומחה בחלקים שווים, והמומחה לא יחל בחוות דעתו עד לתשלום שכר טרחתו להנחת דעתו.
  6. הצדדים יודיעו עד ליום 17.6.18 כי פנו למומחה, המציאו לו את כלל המסמכים והסדירו את שכר טרחתו. המומחה מתבקש להגיש את חוות דעתו עד ליום 15.8.18.
  7. המזכירות תמציא העתק החלטה זו לצדדים ולמומחה.
  8. לעיוני בהודעת הצדדים ביום 18.6.18.

ניתנה היום, כ"ב סיוון תשע"ח, 05 יוני 2018, בהעדר הצדדים.