הדפסה

בית דין לשכירות בירושלים ש 11622-12-17

בפני
כבוד ה שופט אלעזר נחלון

תובע

הקדש ר' ישראל בן אליעזר כרמלוביץ' (באמצעות הנאמן מר דני דינוביץ')

נגד

נתבעת
אגודת בית כנסת קהל חסידים נחלת שבעה

החלטה

  1. בהחלטה מיום 10.5.18 נתבקשו הצדדים להודיע את עמדתם בשאלת מינוי מומחה מטעם בית המשפט. התובע לא הודיע דבר, ובהתאם לאותה החלטה יש לראותו כמי שהסכים למינוי, ואילו הנתבעת הודיעה לקונית כי היא מתנגדת למינוי, הגם ש לא טרחה לנמק עמדתה זו באופן כלשהו.
  2. כך או כך, נוכח הפער בין חוות הדעת מטעם הצדדים, סבורני כי יש להורות על מינוי מומחה מטעם בית המשפט על מנת שיחווה דעתו בשאלת דמי השכירות הראויים עבור הנכס מושא ההליך, לשנים 2011 ואילך.
  3. המומחה שימונה הוא מר יהושע אבני, מרחוב האורן 46 מבשרת ציון, טלפון 02-XXXX366, נייד 052 -2630781.
  4. כל צד יוכל להגיש למומחה מסמכים כפי שיחפוץ וכן יגיש לו את חוות הדעת שהוגשו לתיק בית המשפט . כמו כן יכתב כל צד את הצד השני לכל פנייה למומחה.
  5. בשלב ראשון יישאו הצדדים בשכר טרחת המומחה בחלקים שווים, והמומחה לא יחל בחוות דעתו עד לתשלום שכר טרחתו להנחת דעתו.
  6. הצדדים יודיעו עד ליום 3.6.18 כי פנו למומחה, המציאו לו את כלל המסמכים והסדירו את שכר טרחתו. המומחה מתבקש להגיש את חוות דעתו עד ליום 5.8.18.
  7. המזכירות תמציא העתק החלטה זו לצדדים ולמומחה.
  8. לעיוני בהודעת הצדדים ביום 4.6.18.

ניתנה היום, ג' סיוון תשע"ח, 17 מאי 2018, בהעדר הצדדים.