הדפסה

בית דין לשכירות בחיפה ש 55424-01-16

בקשה מס' 3
לפני כבוד השופט יואב פרידמן
התובע
מתתיהו ממן ת"ז XXXXX123

נגד

הנתבע
הנאמן על הוואקפים "אל אסתקלאל" חיפה

החלטה

עיון בתגובה מעלה שההסבר הניתן לפער הסכומים (200,000 דולר לשיטת הדייר היוצא, ו 120,000 דולר לשיטת הדייר המוצע) מוסבר בכך ש- 120 ,000 דולר הנם חלק הדייר היוצא בלבד.

אולם תצהיר הדייר המוצע לוקה ניסוחית בענין זה: מן הניסוח אכן לא ברור אם לאשורה מדובר על 120,000 דולר דמי מפתח מלאים (3 כפול 40,000 דולר); או שמא 120,000 דולר משקפים חלקו של הדייר היוצא בלבד.

עד 1.7.16 יש להגיש תצהיר דייר מוצע שיבהיר האם נכון הוא לשלם 200,000 דולר , מהם 120,000 דולר לדייר היוצא ו 80,000 דולר ל בעל הבית. או שאכן יש פער סכומים. על הדייר המוצע להסיר ספק בענין זה, ולנקוט בניסוח ברור.

לא יוגש התצהיר יכול שאמחק התובענה, שכן אכן אין להגיש תצהירי דייר יוצא ומוצע עם פערי סכומים, על מנת שביה"ד לשכירות יקבע את דמי המפתח המגיעים ויתן הרשות המבוקשת לחילופי הדיירים . תצהירי הדייר היוצא והמוצע המתחילים ההליך המשפטי במובנו הרחב , אמורים לשקף סכום מוסכם שבין הדייר היוצא למוצע ביחס לדמי המפתח המלאים ; סכום שיועמד לבחינתו של בעל הבית אליו נשלחים התצהירים. כל עוד אין הסכמה, או שהנוסח עמום, אין מה לבחון (ממש כפי שלא יכול דייר מוגן לכפות החזרת חזקה בנכס כנגד סכום דמי מפתח המוצע אך על ידו; ניתן להציע הצעה כזו אך לא לכפותה, באין הסכמה. ראה סע' 101 עד 104 של חוק הגנת הדייר). עמדת בעל הבית בענין גובה דמי המפתח צריכה להידרש רק לאחר שהוצבה הסכמה ברורה כזו, המשתקפת בתצהירי דייר יוצא ומוצע .

לפיכך, בשלב זה אני מורה על השהיית ההנחיה בדבר הגשת חוו"ד שמאי מטעם בעל הבית. יוגש תצהיר הדייר המוצע , יהא על המשיב להגיש חווה"ד בתוך 30 יום מיום הגשתו.

ימי פגרה יבואו במנין המועדים.

לעיון ב 10.8.16, לאחר שובי מהיעדרות צפויה.

ניתנה היום, ז' סיוון תשע"ו, 13 יוני 2016, בהעדר הצדדים.