הדפסה

בית דין לשכירות בחדרה 23

תובעים

1.שמעון דניאל
2.אנטון בידרמן
3.עליזה בידרמן
כולם ע"י עו"ד רז חגאג

נגד

נתבעות

1.שירלי אברהמית שינברגר
2.אודליה נגבי
שתיהן ע"י עו"ד יצחק שלקוביץ

החלטה

1. התובעים, דיירים מוגנים בדירה הנמצאת בבעלות הנתבעות, הידועה גם כחלקה 336 בגוש 10037 בעיר חדרה (להלן הדירה), הגישו ביום 17.7.2019 תובענה למתן צו עשה כנגד הנתבעות ועתרו לחייבן בביצוע תיקונים בדירה ובסביבותי ה ולתשלום פיצוי בגין החזר הוצאות.

2. בד בבד עם הגשת התביעה הגישו התובעים בקשה למתן צו עשה זמני, שנמחקה בהמלצת בית-המשפט [ר' החלטת כב' השופט י' גולדברג מיום 19.8.2019].

3. הנתבעות התגוננו מפני התביעה וההליך נקבע לפני ליום 17.12.2019 [ר' החלטת המנ"ת מיום 23.9.2019] אך נדחה בשל מחלתי.

4. ביום 15.12.2019 הגישו התובעים חוות-דעת מומחה מטעמם.

5. הנתבעות מבקשות לדחות את הדיון הקבוע ליום 25.12.2019 כדי לשקול הגשת חוות-דעת מומחה מטעמן. התובעים מתנגדים לכך.

6. כל אחד מבעלי-הדין מעלה נגד משנהו טענות מהותיות ודיוניות לרוב, אך אין בהן כדי להכריע את גורל הבקשה. משהגישו התובעים חוות-דעת מומחה גילו דעתם כי היא נחוצה להכרעה במחלוקת ובכך סללו את הדרך להגשת חוות-דעת מטעם הנתבעות. שלילת זכות זו מן הנתבעות כרוכה בעיוות דין ואין להתירה. אני מורה אפוא כלהלן:

א. הדיון הקבוע ליום 25.12.2019 מבוטל.

ב. ככל שברצונן של הנתבעות להגיש חוות-דעת, תעשנה כן עד יום 6.2.2020. אי-הגשת חוות-דעת בפרק זמן זה תחשב כוויתור על הגשתה.

ג. נקבעת תזכורת פנימית ללא נוכחות צדדים ליום 10.2.2020 על -מנת לבחון את הצורך במינוי מומחה מטעם בית-המשפט ולחילופין קביעת מועד דיון.

המזכירות תמציא את ההחלטה לצדדים בפקס' ידני ותעדכן את המועדים ביומן.

ניתנה היום, כ"ה כסלו תש"פ, 23 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.