הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו 08

לפני כב' השופטת הבכירה עידית איצקוביץ

התובעת
הודיה לימור כהן

נגד

הנתבע
המוסד לביטוח לאומי

החלטה

1. הצדדים הסכימו כי בית הדין ימנה מומחה שיובא לידיעתו כל החומר הרפואי הנוגע לתובע ואשר ישיב על השאלה – האם הייתה הצדקה לשמירת הריון אצל התובעת?

2. להלן העובדות הדרושות לקבלת חוות הדעת:

א. ביום 7/10/18 הגישה התובעת תביעה לשמירת הריון המתייחסת לתקופה החל מיום 15/06/18 ועד ללידה.
ב. תביעתה של התובעת נדחתה בהתאם לסעיף 58 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה - 1995 וכן לאור תקנה 5(ב) לתקנות הביטוח הלאומי (גמלה לשמירת הריון) התשנ"א - 1991.
ג. התובעת ילדה ביום 14/09/18.
ד. התובעת עבדה כמזכירת מנכ"ל בהתאגדות "איגוד ערים".
ה. מצבה הרפואי כמפורט בתיק הרפואי.

3. על מצבו הרפואי של התובע ניתן ללמוד מהמוצגים הבאים:

תיק שירותי בריאות כללית.

4. אני ממנה את ד"ר שפרה זהר כמומח ית מטעם בית הדין.

5. כב' המומחה מתבקש להשתדל לתת חוות דעתו מוקדם ככל שניתן ובמידת האפשר תוך 30 יום מקבלת החלטה זאת.

6. עם קבלת חוות הדעת היא תועבר לצדדים והם יקבלו ארכה בת 30 יום לבקש להפנות למומחה שאלות הבהרה ביחס אליה ותינתן ארכה בת 15 יום להגיב לבקשה כזו, ככל שתוגש.
ככל שלא תוגשנה בקשות להפנות למומחה שאלות הבהרה, יקבלו הצדדים ארכה נוספת בת 15 יום להגיש סיכומיהם או להשלים סיכומים שהוגשו, שאם לא כן יחשבו כמסכימים למסקנה העולה מחוות הדעת ולמתן פסק דין בהתאם.

ניתנה היום, ‏08 יוני 2019, בהעדר הצדדים.