הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ת"צ 36734-10-18

לפני:
סגנית הנשיאה, השופטת אריאלה גילצר – כץ

נציג ציבור (עובדים) גב' חנה קפלניקוב
נציג ציבור (מעסיקים) מר גיל אלוני

התובעת הייצוגית:
עדי אברג'ל
ע"י ב"כ: עו"ד משה וקרט ו/או אייל רז ואח'
-
הנתבעת :
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד סיגל פעיל ועו"ד זוהר גיפס ואח'

פסק דין

התובעת המייצגת והנתבעת הגישו בקשה משותפת לאישור הס כם פשרה ב תובענה ייצוגית. עיינו בהסכם הפשרה שהוגש על ידי הצדדים ובהעדר תגובה מטעם היועץ המשפטי , באנו לכלל מסקנה כי הסכם הפשרה נכון, צודק , מאוזן וסביר , כפי שיפורט בהמשך .

על פי הסכם הפשר ה, הנתבעת התחייבה להפקיד את כל הפקדות המעסיק בעבור רכיב תגמולים על פי צו ההרחבה הכללי במשק (נוסח משולב) לפנסיה חובה וזאת החל מחודש 1/08.

כמו כן, התחייבה הנתבעת לשלם לחברי הקבוצה הפרשי תשלומים בגין חופשה, מחלה ושעות נוספות. על פי ההסכם לא ישולמו דמי חגים וזאת על יסוד ההסכמה ונוכח פסיקתו של בית הדין הארצי בע"ע 7386-02-16 קסטרו נ' אור שחם (ניתן ביום 14.5.18) ופסיקת בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בת"צ 3263-07-13 אור שחם נ' קסטרו (ניתן ביום 20.1 .16) לפיהן עמלות המכירה אינן באות בחשבון לצורך חישוב דמי החגים. בנסיבות העניין ומשרוב זכויותיהם של חברי הקבוצה ישולמו להם וזאת מבלי שיהיה צורך מצדם להגיש תביעה על ידם, נראה לנו כי ויתור על דמי חגים איננו מהווה ויתור שאינו סביר.

הצדדים קבעו בהסכם מנגנון פשוט לתשלום לחברי הקבוצה והנתבעת היא זו שתערוך את הבדיקה והחישובים על חשבונה כאשר ב"כ התובעת המייצגת תפקח, תבדוק ותברר את חישובי הנתבעת. אנו תמימי דעים עם הצדדים כי אין צורך במינוי בודק. מינוי בודק לא יסייע בידי בית הדין או בידי הצדדים, מאחר שחישוב הזכויות על פי הסכם הפשרה פשוט וברור. מינוי בודק אך יסרבל את ההליך, יעכב תשלום הכספים לחברי הקבוצה הזכאים להם וישית עלויות מיותרות על הצדדים.

הצדדים הסכימו כי הסכם הפשרה יחול רק על עובדים שהחל ו עבודתם בנתבע ת בחודש 1/08 וסיימו לעבוד לפני חודש 3/14, עת הוקם ארגון יציג בנתבעת ואשר קיבלו תמריץ מכירות בשכרם. תקופה זו היא לגיטימית נוכח תקופת ההתיישנות והצורך בהגשת תובענות ייצוגיות בטרם הקמת ארגון עובדים יציג שכן המדיניות הרצוי ה היא כי ארגון העובדים היציג ידאג לזכויות העובדים ולא התובע הייצוגי.

אישור הסכם הפשרה ימנע ויחסוך מחברי הקבוצה ניהול הליכים נגד הנתבעת בגין רכיבי תביעה שהם קוגנטיים. משכך, לא יחול מעשה בית הדין על העובדים שאינם נכללים בקבוצה או שביקשו שלא להימנות עליה, והם יוכלו לתבוע בעתיד, אם יחפצו, את הנתבעת.

לעניין גמול לתובעת הייצוגית ושכ"ט לב"כ הרי שהוא מותנה בביצוע הסכם הפשרה ועומד בעקרונות שנקבעו בפסיקת בית המשפט העליון בעניין קביעת שכ"ט ב"כ המייצג בתובענות ייצוגיות (ע"א 2046/10 עזבון המנוח משה שמש נ' דן רייכרט ואח' , ניתן ביום 23.5.2012, פורסם במאגרים האלקטרוניים להלן: "הלכת רייכרט"). הלכה זו אומצה על ידי בית הדין הארצי לעבודה (ע"ע 15001-03-14 עו"ד גור טננבאום נ' הפניקס חב' לביטוח, ניתן ביום 1.9.2014, פורסם במאגרים האלקטרוניים).

בהלכת רייכרט אומצה שיטת האחוזים כשיטה המובילה לפסיקת שכר טרחה בתובענות ייצוגיות בהן ניתן סעד כספי סופי. בשיטה זו נקבע שכר הטרחה של ב"כ המייצג כאחוז מתוך הסעד שניתן לקבוצה (במובחן משיטת השעות, במסגרתה מחושב שכ"ט ב"כ המייצג על בסיס מספר השעות שהשקיע בתביעה, שיטה אשר נקבע כי אין לעשות בה שימוש כבסיס לפסיקת שכ"ט).

הובהר בהלכת רייכרט כי "שכר טרחתו של עורך הדין ייגזר מהסכום שנגבה בפועל על ידי הקבוצה ולא מהסכום שנפסק". זאת בשל הפער, שעשוי להיות משמעותי, בין הסכום אותו קבע בית המשפט או הסכום אליו מגיעים הצדדים בפשרה, לבין הסכום ששולם לחברי הקבוצה בסופו של דבר, וכן על מנת לתמרץ את ב"כ המייצג לפעול להוצאתו של פסק הדין או הסכם הפשרה אל הפועל עד סופו.

בענייננו, ב"כ התובעת הייצוגית יקבל 14% מתוך הסכומים שהועברו בפועל לחברי הקבוצה. בנוסף יקבל ב"כ התובעת הייצוגית 100,000 ₪ בגין הוצאות אשר מתוכם רק 34,000 ₪ אינם מותנים בישום ההסכם ויתרת ההוצאות ב סך של 33,000 ש"ח (ס' 23.6.1 להסכם) מותנה בהשלמת בדיקת חישובי הנתבעת על ידי ב"כ המייצג וסך נוסף של 33,000 ₪ אמור להתקבל לאחר החישובים הסופיים (ס' 22.8 להסכם). אכן הוצאות אלו אינן מותנות בחלוקת הכספים לחברי הקבוצה. עם זאת, חלק הארי של הוצאות אלו מחולק בכפוף לבדיקה של ב"כ התובעת הייצוגי ת ובהעברות הבנקאיות ונדרשת עבודה נוספת מצדו של ב"כ התובעת הייצוגית.

הגמול לתובעת הייצוגית בסך של 25,000 ₪ בלבד הוא מידתי וסביר שאינו חורג מהמקובל בתובענות ייצוגיות ובשים לב להסכם שהושג עבור חברי הקבוצה.

הבקשה לאישור הסכם הפשרה מאושרת במלואה.

הצדדים יפעלו על פי ההסכם ויפרסמו את עיקרי ההסדר ב- 2 עיתונים יומיים.

על פי סעיף 18 (ו) לחוק תובענות ייצוגיות, חברי הקבוצה אשר יבקשו שלא להיכלל במסגרת הסדר הפשרה, יודיעו לבית הדין בתוך 45 יום מיום פרסום המודעה על רצונם שלא להיכלל בקבוצה.

ניתן היום, ד' סיוון תשע"ט, (07 יוני 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

גב' חנה קפלניקוב,
נציג ציבור (עובדים)

אריאלה גילצר-כץ, שופטת
סגנית נשיאה

מר גיל אלוני,
נציג ציבור (מעסיקים)