הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ת"צ 17154-05-16

29 יולי 2019
לפני:
כב' השופטת אסנת רובוביץ - ברכש

המבקשים:
1. סנג'ו טמנג
2. ג'ונלין אורטה
3. מרי פרננדס
4. ג'נילין אורנזה

-
המשיבה:

משיב פורמלי:

א.ש. סיעוד ורווחה בע"מ

המוסד לביטוח לאומי

החלטה
ביום 25.10.18 הגישו הצדדים בקשה לאישור הסכם פשרה.
ביום 25.11.18 הוגשה תגובה מטעם המוסד לביטוח לאומי, אשר צורף כמשיב פורמלי, שם פורטו השגותיו באשר להסכם הפשרה אליו הגיעו הצדדים.
לאור השגות המוסד לביטוח לאומי ובהתאם להחלטת בית הדין מיום 2.4.19, הוגש ביום 26.5.19 הסכם פשרה מתוקן.
בפני בקשה מטעם הצדדים לאישור הסדר פשרה במסגרת תביעה ייצוגית, בשלב זה לא מצאתי טעם לדחותה על הסף, להלן הוראותיי:
על הצדדים יהיה לפרסם הודעה בדבר הבקשה שהגישו לאישור הסדר פשרה בתובענה הייצוגית, וכן לשלוח הודעה בדבר הגשת הבקשה בצירוף המסמכים המנויים בסעיף 18 (ג) לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו -2006 (להלן: החוק), ליועץ המשפטי לממשלה ולמנהל בתי המשפט.
הנני מאשרת את נוסח ההודעה הראשונה כמפורט בנספח ב' לבקשה, על הצדדים יהא לפרסם הודעה בשפה העברית במקביל להודעה זו. הנני מורה על פרסומה במקום ובמועד עליהם הסכימו הצדדים. נוסח הודעה זו יועבר על ידי המבקשת למנהל בתי המשפט בהתאם להוראת סעיף 25 (ז) לחוק, גם בשפה העברית.
בהמשך לכך, כל אדם הנמנה על הקבוצה שבשמה הוגשה הבקשה לאישור הסדר פשרה וכן כל רשות ציבורית כמשמעותה בסעיף 18(ד) לחוק, וכן היועץ המשפטי לממשלה, יהיו רשאים להגיב לבית הדין בכתב, בתוך 45 ימים מיום פרסום ההודעה, התנגדות מנומקת להסדר הפשרה וכן להמלצה בדבר גמול ושכר טרחת ב"כ התובעים. רק בחלוף מועד זה, תינתן החלטה על ידי האם לאשר את הסכם הפשרה ובכלל זה בשאלה האם יש מקום בנסיבות למינוי בודק בהתאם לסעיף 19 ב' לחוק וצירוף משיבה נוספת.
לעיוני ליום 29.8.19.

ניתנה היום, כ"ו תמוז תשע"ט, (29 יולי 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.