הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ק"ג 74036-05-19

14 אוגוסט 2019
לפני:
כב' השופט אלעד שביון

התובע:
אמיל סבדיה
ע"י ב"כ עו"ד נועה צ'צ'יק
-
הנתבעת:
כלל פנסיה וגמל בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד ליאורה סבירסקי דרורי

החלטה

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם לרבות בטיעוני הצדדים כפי שהוצגו בדיון מיום 18.7.18, מצאתי כי בשלב זה ועל יסוד החומר שמצוי בתיק לא ניתן ליתן פסק דין בתובענה.

השאלה העומדת לדיון בהליך זה היא האם קמה לתובע, מי שהיה בעלה של המנוחה ( אנדרה סבדיה ז"ל) ואחד מיורשיה לפי צו ירושה מיום 5.12.18, זכאות לכספים בקופת גמל שהייתה בבעלותה ומנוהלת ע"י הנתבעת הגם שהוא לא מונה כמוטב על ידה.

על מנת להשיב על שאלה זו נדרש כי יוצג תקנון הנתבעת שהיה בתוקף במועד פטירתה של המנוחה. הלכה פסוקה היא כי זכויות חברי הקרן נקבעות בהתאם להוראות התקנון החלות ביום מימוש הזכויות, קרי ביום האירוע המזכה מכוחו קמה הזכות ( עע ( ארצי) 10153-10-14 רבקה אביגדור - החברה המנהלת של קרן הגמלאות של חברי " דן" בע"מ (20.6.16)).

הגם שהצדדים לא חלוקים על כך כי לצורך הכרעה דרוש תקנון הקרן שהיה בתוקף במועד פטירת המנוחה ( עמ' 1 שורה 23 לפרו' מיום 18.7.18), תקנון זה לא הוגש לתיק - לא במסגרת הבקשה להמרצת פתיחה ( להלן- "כתב התביעה"), לא במסגרת כתב התשובה ואף לא במסגרת הדיון שהתקיים ביום 18.7.18. וזאת, הגם שבאותו הדיון מאזכרים הצדדים תקנונים משנים שונות בנתבעת ( למשל מ- 2016, 2014 או 2010).

יצוין כי לכתב התביעה צורף " תקנון של ' תמר'" משנת 2007 ( נספח ג'). עם זאת, המנוחה נפטרה למעלה מעשור שנים לאחר מכן ובכתב התביעה לא מצוין האם זה היה התקנון שבתוקף במועד הפטירה. בנוסף, הוא גם לא צורף במלואו ו חסרים ממנו סעיפים. זאת ועוד, בכתב התביעה הפנה התובע לסעיף 1.10 לתקנון ואילו בדיון מיום 18.7.18 הפנתה ב"כ התובע לסעיף אחר, הוא סעיף 1.11, וככל שהיה זה מאותו התקנון שמשנת 2007 שצורף לכתב התביעה, טענה הנתבעת בתגובה לכך ובמפורש כי " תקנון הקרן מ-2007 הוא לא התקנון הרלוונטי בכל מקרה. התקנון הרלוונטי הוא זה שב – 2010 ". (עמ' 2 לפרו', שורה 7). אולם, תקנון זה כאמור לא הוגש לתיק.

בנסיבות אלה ומשהתמונה שמצטיירת היא שהתקנון שהיה בתוקף בעת פטירת המנוחה לא הוגש לתיק, למרות שזכויות העמיתים נקבעים לפי האמור בו, לא ניתן ליתן בשלב זה פסק דין בתובענה.

למרות שעל התובע, כמי שהגיש את התובענה, לצרף את התקנון הרלבנטי, בנסיבות העניין, על מנת לייעל את ההליכים ולנוכח היותו של התקנון ברשות הנתבעת, הנתבעת תגיש עד ליום 29.8.19 את התקנון שהיה בתוקף בקרות האירוע המזכה ( הוא מועד הפטירה של המנוחה, אוגוסט 2017). התובע יהיה רשאי להתייחס לתקנון הרלבנטי תוך הפנייה לסעיפים העוסקים בנסיבות המקרה שלפנינו וזאת עד ליום 12.9.19.

התיק יובא לעיוני ביום 30.8.19.

ניתנה היום, י"ג אב תשע"ט, (14 אוגוסט 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.