הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ק"ג 61512-05-18

לפני:
כב' השופטת הדס יהלום, סגנית נשיא ה

התובע
נתנאל בריסקין
ע"י ב"כ: עו"ד אדם אלימלך
-
הנתבעת
כלל פנסיה וגמל בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד ליאורה סבירסקי דרורי

פסק דין

1. לפנינו תביעה למתן סעד הצהרתי לפיו הכספים הנמצאים בחשבונה של הגב' חיה טובה בריסקין ז"ל ( להלן - המנוחה) בקופת גמל המנוהלת על ידי הנתבעת, שייכים לתובע. כן התבקש צו המורה על העברתהכספים המופקדים, לידי התובע.

2. המנוחה היתה עמיתה בקופת הגמל " תמר" בהתאם לטופס ההצטרפות אשר נחתם על ידה ביום 27/1/83.

3. המנוחה נפטרה ביום 12/9/13.

4. התובע הוא אחיה של המנוחה והיורש על פי דין, בהתאם לצו ירושה שניתן בבית המשפט לענייני משפחה במחוז תל אביב ביום 2/10/2014 ( נספח 1 לכתב התביעה).
על פי צו הירושה, התובע הוא היורש היחידי של עזבון המנוחה, זאת למעט סכום של 100,000 ₪ אשר לגביו ניתנו בצו הירושה הוראות מיוחדות.

5. התובע פנה לנתבעת בבקשה לקבל את הכספים הצבורים בחשבונה של המנוחה.

6. הנתבעת טענה בתגובה, כי בטופס ההצטרפות שמילאה המנוחה ביום 27/1/83 קבעה מוטבת – הגב' שושנה כהן.
עיון בטופס, נספח 3 לכתב התביעה, מעלה לא צוינו פרטים מזהים נוספים של המוטבת .

7. הנתבעת טענה כי בהתאם לסעיף 147 לחוק הירושה, התשכ"ה – 1965, זכאותם של מוטבים גוברת על זכותם של יורשים על פי דין וכי בהתאם לתקנון הנתבעת, היא מחוייבת לפעול בהתאם להוראת המוטבים.
כן טענה כי על פי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים ( קופות גמל) (איתור עמיתים ומוטבים), תשע"ב – 2012 היא מחוייבת לפעול לאיתור המוטבים.

8. הנתבעת טענה כי פעלה לאיתור המוטבת בכל הדרכים העומדות לרשותה.
כמו כן, טענה כי משאירה לשיקול דעת בית הדין את החלטה בבקשת התובע.

9. בדיון שהתקיים בפני כב' הרשמת מעודד, הבהיר בא כח הנתבעת כי למעט שמה של המוטבת, לא ידועים לגביה פרטים נוספים. לדבריו, שאילתה שהופנתה למשרד הפנים העלתה תוצאות מרובות.
לדברי בא כח הנתבעת בדיון:
"הקרן סבורה כי בשלב זה לא ניתן להצהיר כי לא ניתן לבצע את הוראת המוטבים, אם כי אין חולק כי קיים קושי באיתור המוטבת שמונתה ע"י המנוחה ב-27/1/83".

הנתבעת חזרה על עמדתה כי היא משאירה את ההחלטה בבקשת התובע לשיקול דעת בית הדין, בכפוף לכך שככל שיורשי המוטבת יטענו לזכאות בכספים האלה, הכספים יושבו להם.

10. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובחומר שהוגש לתיק, להלן פסק הדין.

11. סעיף 9 לתקנון הנתבעת, העוסק בתגמולים של עמית שנפטר, קובע:
"9.4. לא נתן העמית הוראת מוטבים או אם על פי שיקול דעתה הגמור והמוחלט של החברה המנהלת לא ניתן לבצע את הוראת המוטבים, או אם על פי שיקול דעתה הגמור והמוחלט של החברה המנהלת ביצוע הוראת המוטבים כרוך בקשיים – תשלם החברה המנהלת את הסכומים המהווים את חלקו של העמית בנכסי הקופה, בהתאם למקרה, כדלקמן:

9.4.1 למי שנתמנה על ידי בית משפט או בית דין מוסמך בישראל להיות מנהל העיזבון של העמית שנפטר.

9.4.2 לא נתמנה מנהל עיזבון כאמור בסעיף קטן 9.4.1 לעיל, או לא ניתנה לחברה המנהלת הודעה על מינוי כזה, יהיו זכאים לקבל מהחברה המנהלת את הסכומים המהווים את חלקו של העמית בכספי הקופה אותם היורשים המנויים בצו ירושה של העמית שנפטר שניתן על ידי בית משפט או בית דין מוסמך בישראל (להלן "היורשים על פי דין"), באותם החלקים שיחולקו ביניהם כנקוב בצו הירושה. זאת בתנאי שהיורשים על פי דין המציאו לחברה המנהלת העתק מצו הירושה מאושר על ידי בית המשפט או בית הדין.

9.5 ...

9.6 למרות האמור לעיל, ועל פי שיקול דעתה, תהא החברה המנהלת רשאית לדרוש כי התשלום יבוצע בכפוף לצו של רשות מוסמכת ועל פי קביעתה."

12. בנסיבות העניין שלפניי- בהיעדר פרטים מזהים מספקים של המוטבת, אשר מונתה על ידי המנוחה לפני שנים רבות, ולאור העובדה שהנסיון לאתרה הגיע למבוי סתום, יש להיעתר לבקשת התובע.

13. ניתן בזאת צו המורה לנתבעת להעביר לתובע – יורש של המנוחה על פי צו ירושה - את הכספים הצבורים בחשבון על שם המנוחה.

14. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

ניתן היום, ט"ז טבת תשע"ט, (24 דצמבר 2018), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .