הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ק"ג 1713-08-16

08 ינואר 2018
לפני:
סגנית הנשיאה, השופטת ד"ר אריאלה גילצר – כץ

התובע:
אברהם אורן
-
הנתבע:
מבטחים - מוסד הביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ

להלן פרוטוקול הדיון המוקלט מיום 11/12/17:

"
בית הדין לעבודה בתל אביב ת"א 1713-08-16
ישיבה מיום 11 בדצמבר 2017

בפני: כבוד השופטת אריאלה גילצר כץ
נ.צ. מעסיקים – מר ערן בסטר
נ.צ. עובדים – לא נוכח

בעניין: אורן אברהם נ' מבטחים

התובע: מר אורן אברהם
ע"י ב"כ עו"ד שני חזון וייסמן

- נ ג ד -

הנתבע: מבטחים
ע"י ב"כ עו"ד שרון שביט כפתורי
ועו"ד לי אופק

נוכחים: התובע וב"כ התובע עו"ד שני חזון וייסמן
הנתבע וב"כ הנתבע עו"ד שרון שביט כפתורי ועו"ד לי אופק
עו"ד עדי אשכנזי

העדים: 1. ע.ת/1, מר מימון מרדכי אברהם
2. ע.ת/2, מר אלון פרדי
3. ע.ת/3, מר שמעון ממן

פרוטוקול

כב' הש' גילצר כץ: קודם כל חסר לי נציג ציבור. נציגי הציבור הוזמנו ואחד מהם לא הופיע. על מנת שלא לדחות את הדיון, החלטתי לקיים את הדיון בהיעדרו. זה אחד. עכשיו, בית הדין מבהיר לצדדים כי עסקינן למעשה, בערעור על ועדה רפואית לעררים, וכשכך אין מקום לשמיעת עדים בתיק, אלא הערעור יתנהל כפי שמתנהל ערעור על ועדות רפואיות אחרות. והשאלה היחידה שעל בית הדין לשאול את עצמו. האם נפל פגם משפטי בהחלטת הועדה? כן, בא כוח המערער, התובע, כן.
עו"ד חזון וייסמן: אז כמה דברים, בראשית המערער בוועדה לעררים מיום רביעי, רגע, רביעי במאי 2016, מבקש את התייחסות הועדה לגבי סרטן הערמונית.
כב' הש' גילצר כץ: כן.
עו"ד חזון וייסמן: באותו פרוטוקול הועדה לא דנה בסרטן הערמונית, אלא מפנה אותו לתביעה להחמרת מצב. וכך נכתב באותו פרוטוקול בפרק הסיכום "לגבי המחלה הנוכחית, סרטן בערמונית, מומלץ לגשת לקרן למימוש זכויותיו". מכאן עולה שהיא לא דנה בסרטן הערמונית.
כב' הש' גילצר כץ: הבנתי מה שאת אומרת. כן גברתי מה ההתייחסות שלך? למה היא לא, עכשיו הבנתי מה שאת אומרת, כן.
עו"ד שביט כפתורי: כל המסמכים הנוגעים לסרטן הערמונית באותה עת, הועמדו בפני הועדה,
כב' הש' גילצר כץ: אז למה היא לא, למה היא שולחת אותו לקרן למימוש זכויותיו?
עו"ד שביט כפתורי: אני אסיים, שנייה גברתי, היא כותבת כך,
כב' הש' גילצר כץ: גברתי תשימי את ה,
עו"ד שביט כפתורי: זה לא מספיק טוב?
כב' הש' גילצר כץ: כן, כן.
עו"ד שביט כפתורי: בסדר? יותר טוב עכשיו?
המקליט: עוד למעלה.
עו"ד שביט כפתורי: עוד למעלה.
כב' הש' גילצר כץ: כן אז פה היא צודקת,אז בואי תסבירי לי למה את חושבת,
עו"ד שביט כפתורי: שנייה, אני אסביר ואני אגיד, אני לא חושבת שהיא צודקת וגם יש הבהרה של הועדה לעניין זה.
כב' הש' גילצר כץ: כן.
עו"ד שביט כפתורי: כל המסמכים הנוגעים לסרטן הערמונית, או כפי שהתובע הציג אותם,
כב' הש' גילצר כץ: כן.
עו"ד שביט כפתורי: עמדו בפני הועדה, כפי שניתן לראות בפירוט המסמכים.
כב' הש' גילצר כץ: אוקי.
עו"ד שביט כפתורי: לטענת התובע, סרטן הערמונית החל בנובמבר 2015. מפירוט המסמכים עולה, הועדה הייתה ב-4 למאי 2016, ובפני הועדה היו שלל מסמכים רפואיים הנוגעים בין היתר גם לסרטן הערמונית.
כב' הש' גילצר כץ: אם כך, למה היא לא התייחסה?
עו"ד שביט כפתורי: היא כן התייחסה גברתי.
כב' הש' גילצר כץ: היא כותבת (לא ברור),
עו"ד שביט כפתורי: היא כותבת כך גברתי,
כב' הש' גילצר כץ: "אובחן כסרטן הערמונית בדרגת גליסון 7, "
עו"ד שביט כפתורי: "אובחן כסרטן הערמונית בדרגת גליסון 7, "
כב' הש' גילצר כץ: "כרגע עובר בירור ,"
(מדברים ביחד)
כב' הש' גילצר כץ: אבל למה היא לא אומרת אפילו משהו זמני?
עו"ד שביט כפתורי: לא, היא לא חושבת שהוא נכה בגיל זה. הועדה היא,
כב' הש' גילצר כץ: היא לא כותבת את זה, מה שאת אומרת.
עו"ד שביט כפתורי: אני מנסה לסיים, שוב גברתי, או שיותר לי לסיים משפט,
כב' הש' גילצר כץ: לא לא גברתי, אני שואלת וגברתי תענה, ממש לא.
עו"ד שביט כפתורי: אני מנסה, אני לא,
כב' הש' גילצר כץ: אז רק תעני לי.
עו"ד שביט כפתורי: היא כותבת,
כב' הש' גילצר כץ: תעני לי,
עו"ד שביט כפתורי: אז אני אומרת גברתי, הועדה עיינה, מיד לאחר, הוא כרגע עובר בירור מקיף. הועדה עיינה בכל המסמכים שבתיק, לרבות מכתבו של דוקטור גושן. לדעת הועדה לא היה כשיר לעבודה (לא ברור) במשך חצי שנה, והיה כשיר לעבודה חלקית ב-50% ללא הגבלות מיוחדות. מומלץ לגשת לקרן, כאשר הועדה אחר כך נשאלה לברר כי באותו מצב נתון,
עו"ד חזון וייסמן: שנייה,
עו"ד שביט כפתורי: לא שנייה, אני שואלת כרגע.
כב' הש' גילצר כץ: מה זה בהמשך? זה סיכום של הועדה.
עו"ד שביט כפתורי: נכון. והועדה בחנה אותו מבחינת סרטן הערמונית באותה עת, הבהירה הועדה שהיא לא מוצאת שום דבר,
כב' הש' גילצר כץ: איפה כתוב את זה?
עו"ד חזון וייסמן: היא לא.
כב' הש' גילצר כץ: רק שנייה גברתי,
עו"ד שביט כפתורי: עיינה בכל המסמכים גברתי,
כב' הש' גילצר כץ: תראי לי שהיא אומרת שהיא לא מוצאת מקום לתת,
עו"ד שביט כפתורי: ואני מפנה את גברתי לנספח 8 לתצהיר שלנו שלא עומד בפני גברתי,
עו"ד חזון וייסמן: רגע, זה הרחבה (לא ברור),
עו"ד שביט כפתורי: שזה הבהרה של הועדה,
עו"ד חזון וייסמן: סליחה גברתי, במקום הזה אני אבקש כן להתערב, משום שהטענה הזו לא ניתנה בשום שלב. היא באה שנתיים אחרי הפרוטוקול הזה, מבקשת לצרף איזושהי הבהרה של הרופא מקרן הפנסיה, שבכלל אמור לזכור מה היה באותה ועדה,
עו"ד שביט כפתורי: זה בתצהירים שהגשנו, (מדברים ביחד)
כב' הש' גילצר כץ: אין דבר כזה תצהירים עכשיו, אנחנו לא נכנסים, אנחנו לא מביאים לעדות פה את כל חברי הועדה,
עו"ד שביט כפתורי: זה החלטת ועדת,
כב' הש' גילצר כץ: פרוטוקול הוועדה מדבר בעד עצמו.
עו"ד שביט כפתורי: ולכן, שוב, לטענתו בפרוטוקול הועדה. משום שמלוא המסמכים הרפואיים, משום שקיימת התייחסות ברורה למחלת סרטן הערמונית. מאחר שעיינו בכל המסמכים, ולא מוצאים אלא מוצאים שהוא נכה כך ואחרת. בוודאות הועדה ראתה וקבעה שהוא בגיל מחלת סרטן הערמונית באותה עת, הוא לא נכה. כאשר נדרשה על השאלה, עלתה השאלה שוב. בקשו לחדד את הדברים,
עו"ד חזון וייסמן: איפה הם התבקשו?
עו"ד שביט כפתורי: מה הייתה הכוונה שלהם, התבקשו בעקבות התיק הזה. התבקשו בעקבות התיק.
עו"ד חזון וייסמן: מה זה? הקרן עושה כל מה שעולה על רוחה?
עו"ד שביט כפתורי: לא, אבל אני אבקש שלא תקטעי אותי . אחר כך יהיה לך זמן לטעון, אני בטוחה שבית הדין לעבודה נותן,
עו"ד חזון וייסמן: אז אני רוצה לומר שהתנגדתי לתצהיר הזה שצרפה חברתי,
עו"ד שביט כפתורי: טוב אני אשב.
עו"ד חזון וייסמן: זה הרחבת חזית אסורה. אני רק מבקשת שהדבר הזה ירשם וזה הכל.
עו"ד שביט כפתורי: אוקי,
עו"ד חזון וייסמן: אני לא אפריע (לא ברור).
עו"ד שביט כפתורי: אין מדובר בהרחבת חזית אסורה. מדובר בוועדה רפואית, עלתה השאלה באשר להחלטה שלה. ועדה רפואית איננה פרסונאלית, היא קובעת בהתאם לאמצעים הרפואיים. לעיתים היא כותבת פחות ברור משום שמדובר ברופאים. אילו היה מדובר בנכות, ואכן נמצאה אגב במקרה הזה, אין לה אינטרס אישי לא למצוא נכות. כאשר הייתה החמרה על קרדיולוגיה, נמצא שהוא נכה. אילו הועדה הייתה סבורה שהוא נכה בגין מחלת סרטן הערמונית באותה עת, הייתה קובעת שהוא נכה. אומרת הועדה 'עיינתי בכל המסמכים, לרבות חוות הדעת של דוקטור גושן. והוא איננו נכה'. בשלב מאוחר יותר כאשר עלה הספק, עלה ספק, האם באמת התייחסה או לא התייחסה. פנו לוועדה. מדובר כאן בשלושה רופאים בכירים. בואו, אנחנו מדברים על דוקטור (לא ברור), אנחנו מדברים על דוקטור מרקוביץ', אנחנו מדברים על דוקטור הלר. אנשים שהם מומחים כל אחד בתחומו. האם הם כן ראו באותה עת את סרטן הערמונית ומצאו שהוא לא נכה בגין זה? או שהשאלה הייתה באמת האם הם אמרו, כרגע למרות כל המסמכים הרפואיים אנחנו מוציאים את זה מהתחום שלנו והוא צריך להגיש את זה מחדש? קבעה הועדה אחרת. קבעה לאור, לבקשת הקרן, לאור ההליך המשפטי המתנהל, בעקבות ההליך המשפטי התבקשה ההבהרה שלהם. בהתייחס לנאמר בפרוטוקול הועדה מ-4/5/2016 "לנה סברה לגבי כושרו לעבודה, בגין סרטן הערמונית במועד בדיקתו על ידי ועדת העררים. לסרטן הערמונית אין השפעה מיוחדת על כושרו לעבוד באותה עת, וככל שתהיה טענת החמרה בעניין זה במועד מאוחר יותר, יוכל לפנות לקרן למימוש זכויותיו". 50% נובעים ממכלול הבעיות האחרות. דהיינו, באותה עת כאשר היא בחנה אותו, ברופאים, אני יוצאת מנקודת הנחה שאומרים אמת, ואפשר לחייך ואפשר לגחך ואפשר לעשות כל מיני דברים. אבל מדובר באנשים, אני חושבת שזה זלזול באותם רופאים,
עו"ד חזון וייסמן: פשוט, (לא ברור) מהפרוטוקול בשום צורה.
עו"ד שביט כפתורי: כי אחרת בקרן הפנסיה לא היו נכים בכלל.
עו"ד חזון וייסמן: אני חושבת שזה זלזול בעמית הזה,
עו"ד שביט כפתורי: לא היו נכים, חלילה וחס זה לא זלזול,
עו"ד חזון וייסמן: לבוא (לא ברור) ולתת פרשנות או בכלל לתת,
עו"ד שביט כפתורי: שוב אני אומרת, הרופאים אומרים אמת משום שאין להם אינטרס אישי,
עו"ד חזון וייסמן: אז למה לא אמרו את זה בפרוטוקול?
עו"ד שביט כפתורי: אם היו סבורים שהוא נכה, עובדה שכשהם סברו שהוא נכה הם קבעו 100%, זה אותם רופאים. כאשר הייתה החמרה בקרדיולוגיה הוא קיבל 100%. הם לא ישבו ואמרו אה הוא לא, נמציא משהו אחר. אני גם הפניתי את תשומת לבך לכך, במהלך ההכנה במסגרת התצהיר של התובע, ואני בתחילת הדיון גם הסבתי את תשומת הלב של חברתי. במסמך המוסד לביטוח לאומי, בפירוט למס הכנסה, קיימת אמירה אחרת. קיימת אמירה שאומרת כך, ושאלתי אותה מדוע על זה הם לא הגישו החמרה, קיימת אמירה שאומרת בתוך פירוט הסימנים, 'לימפומה ממאירה במצב חריף עם סימנים כללים מ-10/03/2016 עד ל-04/2017'. על זה שאלתי אותה, אם זה המצב, למה על זה לא הגשתם החמרה? כי אמרה הועדה, אם יש החמרה, כרגע המצב כמו שהוא, הוא לא נכה. אם יש החמרה במצב שלו, תגיש בקשה להחמרה. זו הטענה.
כב' הש' גילצר כץ: טוב, אפשר רגע לעצור את שטף הדיבור של גברתי?
עו"ד שביט כפתורי: כן.
כב' הש' גילצר כץ: טוב, מה הטענה השנייה שלכם?
עו"ד חזון וייסמן: אנחנו טוענים שהיא גם לא התייחסה לכל מה שנוגע לחולשה ביד, שעמדו בפניה יותר מ-5 מסמכים של מומחים, מומחי על בתחום, שקבעו שיש לו חולשה של ממש ביד, עד כדי שהוא לא יכול להפעיל אותה.
כב' הש' גילצר כץ: בואו נראה, בואו נראה את הפרוטוקול של הועדה, ונראה מה הוא מגיש להם, מה התלונות?
עו"ד חזון וייסמן: אז שוב, גם ,
כב' הש' גילצר כץ: לא מסוגל לכתוב, זה מה שאת מתכוונת? המצב ביד החמיר,
עו"ד חזון וייסמן: נכון, יש כאן מספר,
כב' הש' גילצר כץ: רק שנייה אחת, אז בואי נראה את ההתייחסות שלהם, אורטופדית, סיכום, אין התייחסות לזה בכלל, נכון גברתי?
עו"ד חזון וייסמן: הם כותבים פגיעה מוטורית, אבל הם לא מתייחסים לזה בפרק הסיכום.
כב' הש' גילצר כץ: כן גם זה אין התייחסות,
עו"ד שביט כפתורי: שוב, משום שהם לא סבורים שזה (לא ברור), עיינו בכל המסמכים, (לא ברור) את התלונות, ראו את המסמכים הרפואיים. הם לא מצאו שהתלונות האלו,
כב' הש' גילצר כץ: איפה זה כתוב? גברתי זה צריך להיות כתוב.
עו"ד שביט כפתורי: כתבו, "עיינו בכל המסמכים שבתיק לרבות מכתבו, לדעת הועדה לא היה כשיר לעבודה" גברתי , עבר ניתוח לבדיקה גופנית,
כב' הש' גילצר כץ: לא זה לא ככה, צריך להתייחס לכל פגימה ופגימה.
עו"ד שביט כפתורי: שוב אני אומרת, הרופאים הרי מסתכלים על כל המסביב, אמרו עיינו בכל המסמכים, הם לא יכולים, עיינו במסמך הזה, לא רוצים ש, אם זה מה שגברתי אומרת, שהם צריכים לעבור במסמך הזה לא (לא ברור) כמו המוסד לביטוח לאומי, כי זו הטענה.
כב' הש' גילצר כץ: לא, צריך להתייחס לפגימה פגימה. לא אמרתי לכל מסמך ומסמך.
עו"ד שביט כפתורי: הם לא התעלמו מכך, (מדברים ביחד)
כב' הש' גילצר כץ: אמרתי, גברתי גברתי גברתי, צריך להתייחס לכל פגימה ופגימה. נקודה הבאה גברתי.
עו"ד חזון וייסמן: כן, עוד דבר. שבפרוטוקול החלטת הועדה הרפואית מיום ה-18/11/2015, זה דבר שגם לא נלקח בחשבון,
כב' הש' גילצר כץ: מה ? שוב גברתי, סליחה.
עו"ד חזון וייסמן: בפרוטוקול החלטת רופא הקרן, זאת אומרת לפני פרוטוקול העררים, מה-18/11/2015, נכתב על ידי האורטופד בוועדה "מבחינה אורטופדית מסוגל לעבוד בעבודה שלא כרוכה בהליכה, עמידה ממושכת, ללא הרמת משאים כבדים,
כב' הש' גילצר כץ: רגע, שוב, שוב, אם את יכולה להפנות אותי?
עו"ד חזון וייסמן: כן, נספח 1,
כב' הש' גילצר כץ: את מדברת על,
עו"ד חזון וייסמן: לתצהיר הנתבעת,
כב' הש' גילצר כץ: זה רופא הקרן?
עו"ד חזון וייסמן: רופא הקרן, כן. הוא קובע למעשה, בפרק "פרטים רפואיים", "לדעת האורטופד, מבחינה אורטופדית מסוגל לעבוד בעבודה שלא כרוכה בהליכה, עמידה ממושכת, ללא הרמת משאים כבדים בהיקף משרה מלאה". עכשיו הדבר הזה, הוא לא,
כב' הש' גילצר כץ: אבל, רק סליחה, סליחה. ברגע שעררתם, ההחלטה הזאת היא לא מחייבת. אנחנו מדברים עכשיו על החלטה של ועדת העררים.
עו"ד חזון וייסמן: אז ועדת העררים לא התייחסה בכלל לדעת האורטופד הזה שאומר למעשה, שהוא לא יכול לעשות שום דבר.
כב' הש' גילצר כץ: הבנתי. איפה ההתייחסות?
עו"ד חזון וייסמן: מה הוא כן יכול לעשות?
כב' הש' גילצר כץ: ואיפה ההתייחסות של הועדה?
עו"ד שביט כפתורי: שוב אני חוזרת על אותה הטענה, כל המסמכים, גם החלטת רופא הקרן עמדה לנגד עיניי ועדת הערר. מדובר בועדת ערר, ולכן כשהיא קבעה ש-50% כשיר לעבודה החל מתאריך מסוים, היא לקחה בחשבון את כל הפגימות שלו. יש כאן את כל הבדיקות בפניהם. הם לא פרטו, הם כתבו עיינו בכל המסמכים על מנת להסביר שהם הסתכלו וראו את הכל. ובסופו של יום, הם הגיעו למסקנה שהוא נכה 100% לתקופה מסוימת, ו-50% לתקופה אחרת.
כב' הש' גילצר כץ: כן, נמשיך. כן גברתי מה עוד? מה לגבי הנימוק שהיא לא אמרה לאיזה כן עבודה הוא יכול לחזור?
עו"ד חזון וייסמן: נכון, זו בדיוק הנקודה הבאה שלי.
כב' הש' גילצר כץ: כן גברתי, מה את אומרת על זה? אומרים בסדר, הוא יכול. אבל למה?
עו"ד חזון וייסמן: ללא עמידה, ללא סחיבת משאות,
עו"ד שביט כפתורי: אני מניחה ש,
עו"ד חזון וייסמן: אין לו שום הכשרה, הבן אדם בן 63. ואין התייחסות לזה שהמצב שלו הולך,
עו"ד שביט כפתורי: כישוריו והשכלתו זה בהתאם להחלטת רופא הקרן ברגע שזה נשאר 50% לתקופה מסוימת.
עו"ד חזון וייסמן: אבל על מה רופא הקרן הסכים?
(מדברים ביחד)
עו"ד שביט כפתורי: כן, אבל אני אומרת שוב. מרגע שזה נשאר 50% זה בהתאם לקביעת רופא הקרן לגבי היכולת לעבוד.
כב' הש' גילצר כץ: כן, טוב. מה עוד גברתי? זהו?
עו"ד חזון וייסמן: אין התייחסות בכלל,
כב' הש' גילצר כץ: בסדר, אז זה בעצם הבסיס.
עו"ד חזון וייסמן: בגדול, כן.
כב' הש' גילצר כץ: טוב. גברתי מה שאני מציעה
עו"ד חזון וייסמן: מה גם, רק רציתי נקודה נוספת.
כב' הש' גילצר כץ: כן.
עו"ד חזון וייסמן: ברגע שיש כל כך הרבה קביעות אובייקטיביות לגבי, גברתי כבר אמרה שזה לא חל על הועדה, אבל כן יש איזושהי משמעות, שברגע שיש גופים נוספים כמו מס הכנסה וביטוח לאומי שקובעים ש-100%.
כב' הש' גילצר כץ: לא הם לא מתנגדים, כל ועדה היא בפני עצמה.
עו"ד חזון וייסמן: כן. מבחינת הפסיקה גם, יש, הם צריכים לתת את הדעת על ה,
כב' הש' גילצר כץ: הם לא צריכים, לא.
עו"ד שביט כפתורי: כפי שהסברתי לחברתי טרום הדיון,
עו"ד חזון וייסמן: לא אבל זה גם 100% אי כושר.
עו"ד שביט כפתורי: הגדרת הנכות במוסד לביטוח לאומי,
כב' הש' גילצר כץ: אבל לא צריך גברתי, אני מסכימה עם גברתי,
עו"ד שביט כפתורי: לא אותה ההגדרה, לא אותה ההגדרה.
כב' הש' גילצר כץ: לא. יש ממש פסיקה שאומרת שהן לא מחויבות. גם בתוך ביטוח לאומי, בתוך הענפים השונים, ועדה אחת לא מחויבת להחלטה של ועדה אחרת. קל וחומר וחומר, כשאנחנו מדברים על קרן. קל וחומר כשאנחנו מדברים על מס הכנסה
עו"ד שביט כפתורי: ההגדרות פה הן שונות, גברתי צודקת.
עו"ד חזון וייסמן: נכון גברתי, אבל לכל הפחות לנמק מדוע היא לא מקבלת בכלל את הממצאים שלהם.
כב' הש' גילצר כץ: לא, היא לא צריכה לנמק. זה לא. בכל אופן זו דעתי.
עו"ד שביט כפתורי: (מדברים ביחד)
כב' הש' גילצר כץ: טוב תראו מה אני מציעה,
(הפסקה)
כב' הש' גילצר כץ: הצעת בית הדין היא כזו. עניינו של התובע יוחזר לוועדה הרפואית לעררים באותו ההרכב אשר תתייחס לנקודות הבאות: מהי המגבלה? אם קיימת כזאת, בגין סרטן הערמונית בו לקה התובע?” אחד.
עו"ד שביט כפתורי: נכון למועד,
כב' הש' גילצר כץ: נכון למועד כינוס הועדה ביום,
עו"ד שביט כפתורי: 4 למאי 2016.
כב' הש' גילצר כץ: 4 למאי 2016. הועדה תתייחס, כמו כן, תתייחס הועדה לדעתו של רופא הקרן כפי שמובא בפרוטוקול החלטת רופא הקרן.לפיו,
עו"ד שביט כפתורי: רוצה שוב לראות, (מדברים ביחד)
כב' הש' גילצר כץ: לפיו לדעת האורטופד, מבחינה אורטופדית מסוגל לעבוד בעבודה שלא כרוכה בהליכה, עמידה ממושכת, ללא הרמת משאות כבדים, בהיקף משרה.
עו"ד שביט כפתורי: גברתי,
כב' הש' גילצר כץ: הועדה תתייחס לדעתו זו של האורטופד ותחווה דעתה האם היא מסכימה, לא אם לאו.
עו"ד שביט כפתורי: זה אורטופד שעמד בפני רופא הקרן,
כב' הש' גילצר כץ: שלוש,
עו"ד שביט כפתורי: זאת אומרת אני רק רוצה לחדד כאן. זאת חוות דעת של אורטופד חיצוני, שעמדה בפני רופא הקרן והוא גם התייחס אליה בהחלטה שלהם.
כב' הש' גילצר כץ: כן, זה לא היה מספיק ברור? אז שוב אני אחזור.
עו"ד שביט כפתורי: (מדברים ביחד)
כב' הש' גילצר כץ: הועדה תתייחס לדעתו של רופא, לדעתו של האורטופד,
עו"ד שביט כפתורי: זה לא רופא זה אורטופד, בדיוק,
כב' הש' גילצר כץ: כפי הובאה בהחלטת רופא הקרן. בסדר?
עו"ד שביט כפתורי: כן.
עו"ד חזון וייסמן: ותציין,
כב' הש' גילצר כץ: מה שאמרתי, ותציין האם היא מסכימה לדעתו ואם לא, מדוע?
עו"ד חזון וייסמן: ושתפרט אילו עבודות הוא כן מסוגל לעשות,
כב' הש' גילצר כץ: לא עוד לא הגענו לזה, זה הדבר האחרון.
עו"ד שביט כפתורי: זה לא אילו עבודות, זה סוגי, בישיבה, בעמידה, איך, היא צריכה לפרט בהתאם, (מדברים ביחד).
כב' הש' גילצר כץ: עוד לא הגעתי לזה. אבל אתם רואים מה שקורה, זה בגלל שזה מוקלט אז יהיו כאלה קטעים קטעים, לא יהיה ברור מה רוצים בכלל.
עו"ד שביט כפתורי: בואו נרשום גם בכתב יד. את רושמת? אני ראיתי שחברתי רושמת.
כב' הש' גילצר כץ: כן?
עו"ד חזון וייסמן: לא רשמתי לא,
כב' הש' גילצר כץ: הדבר השלישי. הועדה מתבקשת להתייחס לעניין, אני רוצה לגבי היד החלשה. שנייה אחת.
עו"ד שביט כפתורי: טוב, לעניין תלונת הנבדק,
כב' הש' גילצר כץ: כן, הועדה מתבקשת להתייחס לתלונתו של התובע לפיו קיימת חולשה בידו,
עו"ד שביט כפתורי: בידו הימנית.
כב' הש' גילצר כץ: בידו הימנית.
עו"ד חזון וייסמן: תוך התייחסות לכל המומחים, של כל המסמכים שהונחו בפניה,
כב' הש' גילצר כץ: כן, על פי המסמכים אשר הונחו בפניה.
עו"ד שביט כפתורי: (מדברים ביחד) הרפואיים אשר הונחו בפניה.
עו"ד חזון וייסמן: (מדברים ביחד)
כב' הש' גילצר כץ: בסדר,כן. הועדה מתבקשת להתייחס לעניין אי כשרותו של העבוד, של התובע לעבוד. ותסביר באילו עבודות יכול,
עו"ד שביט כפתורי: סוגי עבודות,
כב' הש' גילצר כץ: לאיזה סוגי עבודות יכול התובע לעבוד, בשים לב לגילו למגבלותיו.
עו"ד שביט כפתורי: לא. לא זה לא נמצא בתקנון. זה כישוריו והשכלתו. אנחנו לא ועדת השמה,
כב' הש' גילצר כץ: בסדר,
עו"ד שביט כפתורי: אנחנו לא. ואם בשוק אין עבודות לאנשים בגיל 63 , אז הוא לא מסוגל לעבוד?
עו"ד חזון וייסמן: במגבלותיו,
כב' הש' גילצר כץ: מגבלותיו זה בסדר, זה מקובל עלי.
עו"ד שביט כפתורי: מגבלותיו הרפואיות,
כב' הש' גילצר כץ: מגבלותיו הרפואיות,
עו"ד שביט כפתורי: בהתאם לתקנון,
כב' הש' גילצר כץ: הועדה תתייחס לאילו עבודות יכול,
עו"ד שביט כפתורי: לא. סוגי עבודות.
כב' הש' גילצר כץ: איזה סוגי עבודות יכול התובע לעבוד.
(מדברים ביחד).
כב' הש' גילצר כץ: אבל אם יהיה, אנחנו צריכים הרי לכתוב את זה בגלל שזה פרוטוקול מוקלט, משפט-משפט.
עו"ד שביט כפתורי: בהתאם לסוגי, על פי כישוריו והשכלתו כקבוע בתקנון.
כב' הש' גילצר כץ: בסדר? בסדר גמור. אוקי, זהו.
עו"ד שביט כפתורי: אבל חבל שלא רשמנו את זה,
כב' הש' גילצר כץ: ממה? את רוצה שיהיה מוקלד?
עו"ד שביט כפתורי: אני רוצה לרשום לי את זה , כן. כדי שאנחנו, שלא נהיה במחלוקת לאחר מכן לגבי מה,
כב' הש' גילצר כץ: אבל זה מוקלט, אחר כך זה יהיה מוקלד. השאלה היא אם אתם רוצים שנעלה את זה על הכתב?
עו"ד חזון וייסמן: אני חשוב לי גם לציין,
כב' הש' גילצר כץ: כן?
עו"ד חזון וייסמן: שלא יגיע בשום צורה, חברתי כאן אמרה לי,
כב' הש' גילצר כץ: רק שנייה. עוד דבר, עוד דבר שחשוב מאוד.
עו"ד חזון וייסמן: אוקי.
כב' הש' גילצר כץ: ככה, המכתב שהוצע לאחר כינוס הועדה, יוצא מהתיק. מובהר בזאת, כי הועדה איננה מוציאה מסמכים מבהירים, תוספות, מסמכים אשר מבהירים את החלטת או מתווספים להחלטת, אלא כל שמונח בפניה היא, הוא הפרוטוקול וההחלטה בלבד.
עו"ד שביט כפתורי: פרוטוקול כאשר, שוב, חייבים להדגיש שמה שעומד בפניה זה מצבו של התובע, המסמכים שעמדו לנגד עיניה נכון למועד הועדה.
עו"ד שביט כפתורי: לא מעבר לכך.
כב' הש' גילצר כץ: טוב, אז, אני חושבת שכדי שזה יהיה מסודר, אין לי ברירה אלא לכתוב את זה. אני יעלה פה את הכל בהחלטה כדי שלא יהיו לנו חילוקי, אני חוששת פשוט
(מדברים ביחד)
כב' הש' גילצר כץ: אבל איך זה יוקלד? זה יוקלד כמו דיבור. לא בהחלטה.
עו"ד שביט כפתורי: לכן אני חוששת, כי מאוד חשוב לי לחדד שאנחנו חוזרים לאותה הועדה. זה לא מקצה שיפורים או מסמכים אחרים,
כב' הש' גילצר כץ: שום דבר. אז שנייה אני אקליד את זה. בסדר? סיימנו פה. רק אני אוסיף שהחלטה נפרדת מסודרת תוצע היום בדיון.
עו"ד חזון וייסמן: גברתי יש לי תחושה שחברתי ככה כבר חרצה את גורלו, כי היא כל הזמן חוזרת על זה שהועדה כבר,
עו"ד שביט כפתורי: מה זה קשור? אני לא רופאה, (מדברים ביחד). חברתך כבר בתחילת הדיון הפנתה את תשומת לבך לכך שאתם לא הגשתם בקשה להחמרה למשהו מאורח יותר. אני נקיית כפיים. אבל אני בהחלט עומדת על זכויות מרשתי. אני לא חרצתי את גורלו, אינני רופאה,
עו"ד חזון וייסמן: את כל הזמן מפנה למסמך המאוחר שנערך לפני שנתיים,
עו"ד שביט כפתורי: לא הפנתי, ולו פעם אחת, גברתי (מדברים ביחד).
כב' הש' גילצר כץ: תגידו בשביל מה אתן מתווכחות, איזה בזבוז אנרגיות.
עו"ד שביט כפתורי: (מדברים ביחד) תקשיבי, תקשיבי,
עו"ד חזון וייסמן: אני מבקשת להתייחס עכשיו. (מדברים ביחד).
עו"ד שביט כפתורי: כפי שהבהרתי פעם אחר פעם,
עו"ד חזון וייסמן: היא אומרת שהיא פשוט כבר התייחסה, לא היא לא התייחסה.
עו"ד שביט כפתורי: לא את לא מקשיבה לי וחבל. פעם אחר פעם, לאורך כל הדיון וגם בעת בדקות האחרונות כל התייחסותי הינה להחלטת הועדה. ואני שבה ומדגישה בפני בית הדין הנכבד, שכל ההתייחסות היא נכון למועד הועדה.
עו"ד חזון וייסמן: בסדר,
עו"ד שביט כפתורי: ה04/05. מעולם לא התייחסתי לאותו המסמך שכבודה הוציאה ולו פעם אחת. זה הכל.
כב' הש' גילצר כץ: נכון.
כב' הש' גילצר כץ: זה נכון.
עו"ד שביט כפתורי: אז פעם הבאה להקשיב לפני שקופצים, תודה.
(הפסקה)
כב' הש' גילצר כץ: כן. הנתבעת, קודם כל ככה, על ידי נציגת הנתבעת מי?
עו"ד שביט כפתורי: שרון שביט כפתורי,
כב' הש' גילצר כץ: לא אני התכוונתי , גברת?
עו"ד לי אופק: לי אופק.
עו"ד שביט כפתורי: לפחות תזכי , הגעת, טרחת,
כב' הש' גילצר כץ: אופק?
עו"ד לי אופק: אופק כן.
עו"ד שביט כפתורי: ואת אומרת תודה רבה שאני עורכת דין, כן,
כב' הש' גילצר כץ: ועל ידי בא כוחה, עורכת הדין, גברתי אני פשוט לא?
עו"ד שביט כפתורי: שרון שביט כפתורי.
כב' הש' גילצר כץ: שרון שביט כפתורי, טוב. עכשיו מה יש לנו. כן נעשה, לא רגע.
עו"ד שביט כפתורי: לא לא, זאת המלצת בית הדין,
כב' הש' גילצר כץ: קודם כל, אני אעשה גם פה עם נציגי ציבור שלא תהיה בעיה, בסדר? דקה אחת.

- ההקלטה הסתיימה -
"

ניתנה היום, כ"א טבת תשע"ח, (08 ינואר 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.