הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ק"ג 11658-12-18

לפני:
כב' הנשיאה הדס יהלום
התובעת:
דפנה אסתר ויהראוך
ע"י ב"כ: עו"ד ישי דב גלילי

-
הנתבעות:

  1. קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים
  2. מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים

ע"י ב"כ: עו"ד תומר אלטוס

החלטה

1. התובעת הגישה תביעה למתן צו אשר יורה לנתבעות לשלם לה את הזכויות המגיעות לאלמנת פנסיונר בשל ה יותה ידועה בציבור של המנוח דב גרינברג ז"ל אשר נפטר ביום 14.3.18 (להלן - המנוח).

2. ביום 11/6/19 התקיים דיון מוקדם בפני כב' הרשמת קארין ליבר-לוין. בדיון ציין ב"כ התובעת כי המנוח כיהן כנציג ציבור בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב.

3. בהחלטה שניתנה ע"י כב' הרשמת ליבר-לוין בהמשך לדיון, התבקשו הצדדים להודיע את עמדתם באשר לניהול ההליך בבית הדין האזורי בתל אביב וכן להודיע העדפתם ככל שיוחלט להעבירו לבית דין אחר.

4. ב"כ הנתבעות הודיע כי הן אינן מתנגדות להמשך ניהול ההליך בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב ומותירות את ההחלטה בדבר העברתו לבית דין אחר, לשיקול דעת בית הדין.
הנתבעות לא ציינו את העדפתן בנוגע לבית דין אחר אליו יועבר הדיון.
מטעם התובעת לא הוגשה הודעה.

5. ביום 1/9/19 ניתנה החלטת כב' הרשמת ליבר-לוין לפיה בנסיבות בהן המנוח כיהן כנציג ציבור עד לפטירתו והתביעה הוגשה בסמוך לאחר מכן, יש לבחון אם מתקיים "קשר להליך" כמשמעות המונח בכללי התנהגות ואתיקה של נציגי הציבור בבתי הדין לעבודה (נוסח מעודכן – מאי 2011).
מאחר והמנוח היה מוכר על ידי שופטי בית הדין ובמיוחד שופטים עמם ישב בהרכב, בשל מראית פני צדק , יש מקום לבחון העברתו לבית דין אחר.

6. ביום 8/9/19 נערך בירור עם באי כח הצדדים.
ב"כ התובעת מסר כי ככל שיוחלט להעביר לבית דין אחר, מבוקש לקיימו בבית הדין האזורי בירושלים.
ב"כ הנתבעות מסר כי יעדיף להעביר את הדיון לבית הדין בחיפה או בירושלים.

7. שעה שהמנוח כיהן כנציג ציבור בבית הדין בו מתנהל ההליך, זאת עד למועד פטירתו, כאשר התביעה עוסקת בזכויות שצבר בימי חייו הנתבעות על ידי בת זוג, הרי שיש מקום לקבוע כי הוא בעל "קשר להליך" שבכותרת, כהגדרתו של המונח בכלל ג'1 לכללי התנהגות ואתיקה של נציגי הציבור בבתי הדין לעבודה.

 8.       בנסיבות כאמור, לאור עקרון מראית פני הצדק וההקפדה הנדרשת שלא לפגוע באמון הציבור במערכת בתי המשפט, יש להעביר את הדיון בתובענה לבית דין אזורי אחר.

9. לאור השלב המקדמי בו מצוי ההליך, אין בהעברת מקום הדיון כדי להוות פגיעה ממשית בצדדים.

10. בהתאם לסעיף 78 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ח – 1984, החל בבית הדין לעבודה מכוח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, הסמכות להחליט על העברת מקום הדיון מוקנית לנשיאת בית הדין הארצי לעבודה.

11. המזכירות תעביר החלטה זו בצירוף עמדות הצדדים והחלטת כב' הרשמת ליבר-לוין מיום 1/9/19 לנשיאת בית הדין הארצי לעבודה, כב' השופטת ורדה וירט ליבנה, לצורך קביעת מקום שיפוט התובענה.

ניתנה היום, ט' אלול תשע"ט, (09 ספטמבר 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.