הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו פ"ה 9731-11-18

לפני:
כב' הנשיאה הדס יהלום

התובעת:
גלובל שילוח ולוגיסטיקה - שותפות מוגבלת
ע"י ב"כ עו"ד עינת פלץ-פולג

-
הנתבעים:
1. מתן שרעבי
ע"י ב"כ בנימין אהרון

2. כלל חברה לביטוח בע"מ
ע"י עו"ד משה סומיך

החלטה

1. ביום 5/11/18 הגישה התובעת תביעה כנגד עובד לשעבר שלה וכנגד " כלל חברה לביטוח בע"מ" למתן סעד הצהרתי אשר יקבע כי התובעת זכאית לקבל לידיה את כספי פיצויי הפיטורים שהופקדו על ידה בחשבונו של העובד ב"כלל", לרבות הפירות שנצברו בחשבון, ולהורות ל"כלל" להעבירם לנתבעת.

2. ביום 15/5/19 הגישה התובעת " גילוי נאות" מטעמה במסגרתו הודיעה כי אשתו של מנכ"ל משותף בתובעת – מר ערן פלץ, הינה רשמת המכהנת בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב ( כב' הרשמת תמר עציון פלץ) וכי היות והתיק אינו קבוע בפניה, התובעת אינה רואה מניעה להמשך ניהול ההליכים בפני בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב.

3. ביום 15/5/19 ניתנה החלטת כב' השופט אלעד שביון המעבירה את ההודעה לתגובת הנתבעים. כמו כן, נתבקשה עמדת הצדדים ביחס לבית הדין אליו יש להעביר את הדיון ככל שהוא לא יתברר בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב.

4. נתבע 1 הודיע כי הוא משאיר את ההחלטה בנוגע להעברת התיק לשיקול דעתו של בית הדין וציין כי אין לו העדפה בנוגע לבית הדין אליו יועבר התיק.
נתבעת 2 לא הגיבה לבקשה.

התובעת הודיעה כי ככל שיוחלט על העברת הדיון לבית הדין אחר, מבוקש כי יועבר לבית הדין האזורי בחיפה.

5. ביום 15/5/19 ניתנה החלטת כב' השופט שביון המעבירה את הבקשה לעיוני וטיפולי.
בהחלטה ציין כב' השופט שביון כי לנוכח האמור בהחלטתו, לא יוכל להמשיך בדיון בתיק עקב היכרות קודמת עם מר פלץ, אף אם יוחלט להותירו בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב.
בנוסף ציין כי בתיק הוגשו כתב תביעה וכתב הגנה וטרם התקיים דיון ראשון.

6. על פי פסיקת בית המשפט העליון –
"אין להורות בכל מקרה ומקרה בו לקרוב משפחה של שופט ישנה נגיעה כלשהי, ולוּ מרוחקת, לתיק שהובא בפני אותו בית משפט, על העברת מקום הדיון בתיק. בבחינת בקשות אלה, יש לבדוק האם בנסיבות העניין מתעורר חשש למשוא פנים ולפגיעה במראית פני הצדק במידה המצדיקה פסילתם של כל שופטי בית המשפט באותו מחוז מלדון בתיק. בהקשר זה, יש להביא בחשבון, בין היתר, את מידת מעורבותו ומהות העניין שיש לקרוב משפחתו של השופט הנדון בהליך נושא הבקשה".

בשא ( עליון) 2615/13 ‏ נכסי מוצא בע"מ נ' קואופ ישראל רשת סופרמרקטים בע"מ, מיום 11.8.13.

בהיותו מנכ"ל משותף בתובעת, יש לייחס למר פלץ, שהנו בעלה של רשמת מכהנת בבית הדין, מידת עניין ומעורבות גבוהה בהליך.
בנסיבות העניין, לאור עקרון מראית פני הצדק וההקפדה הנדרשת שלא לפגוע באמון הציבור במערכת בתי המשפט, קיימת הצדקה להעברת הדיון לבית דין אזורי אחר.

7. בהתאם לסעיף 78 לחוק בתי המשפט [ נוסח משולב], תשמ"ח – 1984, החל בבית הדין לעבודה מכוח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, הסמכות להחליט על העברת מקום הדיון מוקנית לנשיאת בית הדין הארצי לעבודה.

8. המזכירות תעביר החלטה זו בצירוף עמדות הצדדים והחלטת כב' השופט שביון מיום 15/5/19 , לנשיאת בית הדין הארצי לעבודה כב' השופטת ורדה וירט-ליבנה, לצורך קביעת מקום שיפוט התובענה.

ניתנה היום, כ"ה אייר תשע"ט, (30 מאי 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.