הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ע"ר 40921-05-19

26 מאי 2019

לפני:

כב' השופטת שגית דרוקר
נציג ציבור (מעסיקים) מר איתן קירשנר

המערער
אשרף חמודה
ע"י ב"כ: עו"ד נאטור הזאע
-
המשיבה
ח.י אבן עזר בע"מ

פסק דין

בפנינו ערעור על החלטת בית הדין (כב' הרשמת קארין ליבר - לוין) מיום 21.4.19 (תיק סע"ש 42635-07-18) לפיה נמחקה התביעה שהגיש המערער כנגד הנתבעת מחוסר מעש.
המערער הועסק בנתבעת מיום 9.4.17 ועד ליום 3.4.18.
כתב התביעה הוגש על ידי המערער ביום 18.7.18.
ביום 29.10.18 ניתנה על ידי כב' הרשמת ליבר - לוין החלטה לפיה עיון בתיק העלה שכתב התביעה והדרישה להגשת כתב הגנה טרם הומצאו לנתבעת. בסיפא ההחלטה נקבע שככל שלא יומצא אישור מסירה המעיד על האמור עד ליום 4.12.18 תימחק התביעה מחוסר מעש וללא התראה נוספת .
משלא הוגשה הודעה כלשהי מטעם התובע עד ליום 4.12.18 ובהמשך להחלטה מיום 29.10.18 ניתן על ידי כב' הרשמת ליבר - לוין ביום 9.12.18 פסק דין שהורה על מחיקת התביעה מ חוסר מעש.
ביום 17.4.19 הגיש התובע בקשה למתן פס"ד בהעדר הגנה. בהחלטה שניתנה ביום 21.4.19 ע"י כב' הרשמת ליבר – לוין נק בע שהתביעה נמחקה מחוסר מעש עוד ביום 9.12.18 וכי לאור חלוף הזמן על התובע להגיש תביעה חדשה.

טענות המערער:
בהודעת הערעור טען המערער שהוא עותר לביטול החלטת המחיקה מספר טעמים. לטענת המערער בוצעה תחילה מסירה בדואר רשום עם אישור מסירה לנתבעת עוד ביום 22.7.18 סמוך למועד הגשת התביעה. בוצעה מסירה נוספת ביום 20.8.18 ובפעם השלישית באמצעות שליח ביום 22.10.18.
עם קבלת כתב התביעה יצר בעלי הנתבעת קשר עם ב"כ התובע ונוהל מו"מ בין הצדדים. במסגרת המו"מ התחייבה הנתבעת להגיש בקשה למתן אורכה להגשת כתב הגנה.
פגישה אחרונה בין הצדדים התקיימה ביום 1.1.19 .
לטענת המערער סמך הוא על כך שהנתבעת תעמוד במילתה ותגיש בקשה לאורכה להגשת כתב הגנה בתיק. המערער וב"כ לא קיבלו את החלטות ביה"ד שקדמו לפסה"ד. אין לראות בצפייה יזומה של ב"כ הנתבעת בהחלטות ביה"ד באתר נט המשפט כמסירה/המצאה כדין. מחיקה על הסף שוללת זכות גישה לערכאות ועל פי ה לכות פ סוקות אין לנקוט באמצעי חמור זה אלא במקרים חריגים ויש לקחת בחשבון את סיכויי התביעה. עוד הוסיף המערער, כי יש להורות על ביטול פסה"ד מטעמי צדק שכן התביעה הוגשה סמוך למועד פגרת בתי המשפט כאשר לאחריה חלו חגים ועל כן מניין הימים שעמדו לרשות התובע לקדם ניהול תביעתו הינם 46 ימים נטו לעומת ארבעה וחצי חודשים ברוטו שעברו ממועד פתיחת ההליך ועד למועד שבו ניתן פסה"ד שהורה על מחיקת התביעה.

הכרעה
אין כל ספק שהמערער התרשל בניהול תביעתו באופן שאיננו מוצדק, ויש בו כדי לגרום לעיכובים בבירור ההליך ולבזבוז זמן שיפוטי יקר. טענות המערער בדבר מו"מ שנוהל בין הצדדים והעובדה שסמך על כך שהנתבעת תגיש בקשה למתן אורכה להגשת כתב הגנה אינן עולות כדי טעם מיוחד המצדיק קבלת הבקשה ואין מקום לחרוג מהכללים המקובלים לפיהם לאור חלוף הזמן על המערער להתכבד ולהגיש תביעה חדשה בעניינו.
המערער נקט במדיניות של שב ואל תעשה, וזאת גם לאחר שניתנו לו התראות בעניין. אין בידנו לקבל טענות התובע לפיהן צפייה יזומה באתר נט המשפט אינה מהווה המצאה כדין בפרט כאשר המערער צפה בכל ההחלטות שניתנו לרבות בפסק הדין שניתן ביום 9.12.18 והתמהמה בהגשת בקשתו למתן פסק דין עד ליום 17.4.19 קרי: בחלוף ארבעה וחצי חודשים ממועד מתן פסה"ד . בניגוד לנטען על ידי המערער יש לראות בצפייה בנט המשפט כהמצאה כדין ובפרט לאור הלכות פסוקות לפיהן על בעל דין המגיש תביעה לשקוד בדרך הראויה לבירור וניהול ההליך לאחר שהוגשה תביעתו.
לאור האמור לעיל, הערעור נדחה. יתכבד המערער ויגיש תביעה חדשה.
משלא נדרשה תגובת הצד שכנגד וזאת בהעדר צד שכנגד לא מצאנו לעשות צו להוצאות.

ניתן היום, כ"א אייר תשע"ט, (26 מאי 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

נציג ציבור מעבידים
מר איתן קירשנר

שגית דרוקר – שופטת
אב"ד