הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו סע"ש 72805-05-19

25 נובמבר 2019
לפני:
כב' השופטת אסנת רובוביץ - ברכש

התובע:
עיסא יוסף מוצטפא

-
הנתבעת:
שטיסל מזון (1994) בע"מ

החלטה

בתיק זה ניתן פסק דין בו נמחקה התביעה מחמת אי קיום החלטות בית הדין.
פסק הדין ניתן ביום 3.11.19, לאחר שבית הדין נתן לתובע מספר ארכות לקיום החלטותיו ולבסוף התרה בו שאם לא יקיים את חיוביו בתוך המועד שנקבע – תימחק התביעה.
משלא פעל התובע בהתאם להחלטות בית הדין, נמחקה התביעה כאמור.
ביום 10.11.19 הגיש התובע בקשה לביטול פסק הדין, היא מושא החלטה זו.
בבקשתו טען התובע כי עוד ביום 16.10.19 שלח הודעת פקס המקיימת את החלטת בית הדין.
לאחר שעיינתי בבקשה ובנימוקיה הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות.
ערה אני לטענות התובע כי פעל בהתאם להחלטות בית הדין עוד ביום 16.10.19, אולם לא שוכנעתי כי יש בכך הצדקה לבטל את פסק הדין, שכן החותמת על גבי הבקשה מראה כי היא התקבלה במוקד הפקסים הארצי ביום 5.11.19. התובע לא הסביר מדוע לא הוגשה הבקשה במועד דרך מערכת בית המשפט.
עיון בתיק נט המשפט מעלה כי ניתנה החלטת בית הדין ביום 1.8.19 המורה לתובע להודיע על אופן המשך ניהול ההליך. ביום 15.8.19 ביקש התובע ארכה לצורך ביצוע מסירה אישית של כתב התביעה והדרישה להגשת כתב הגנה. בית הדין נעתר לבקשתו וניתה לו הארכה המבוקשת עד ליום 16.9.19.
משלא הוגשה הודעה מתאימה ביום 2.10.19 ניתנה החלטת בית הדין המורה לתובע להגיש אישור מסירה של כתב התביעה והדרישה להגשת כתב הגנה עד ליום 1.11.19, שאם לא כן ישקול בית הדין מחיקת התביעה. במצב דברים זה, אין לקבל מצב בו החלטות בית הדין אינן מקוימות פעם אחר פעם, שכן היה על התובע לפעול על מנת לוודא כי עניינה של תביעתו יטופל. ועל כן לא מצאתי כל הצדקה להתעלמות התובע מן ההתראות שניתנו לו טרם מחיקת התביעה.
לבסוף, אין מדובר בנזק בלתי הפיך לתובע, שכן מדובר במחיקת התביעה, אשר אינה מהווה מעשה בית דין ולפיכך יכול התובע לשוב ולהעלות את טענות התביעה בתביעה חדשה שתוגש.
יפים לעניינו דברי בית המשפט העליון, כמצוטט:
"כידוע, מחיקה של תביעה, להבדיל מדחייתה, לא יוצרת מעשה בית דין. משמעות הדברים היא כי תובע שתביעתו נמחקה יכול להגיש תביעה חדשה בשל אותה עילה, ודרכו לא תחסם אך בשל כך שהתביעה הקודמת שהגיש הסתיימה (תקנה 527 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: התקנות)). עם זאת יודגש: משניתן פסק דין והתביעה נמחקה, לא ניתן לבקש את חידושה על-ידי פתיחתו של התיק מחדש, ושלא באמצעות הגשת תביעה חדשה (כך עולה אף מהלשון המפורשת של תקנה 527 הנ"ל). זאת, משום שעם מתן פסק הדין סיים בית המשפט את מלאכתו. בעל דין שלא משלים עם תוצאת פסק הדין יכול כמובן להשיג עליו במועדים הקבועים לכך בתקנות, אך אין הוא יכול לבקש מבית המשפט שנתן את פסק הדין לדון בתיק מחדש כאילו לא ניתן פסק הדין (רע"א 1026/13 טרנס בטון בע"מ נ' דוד צלח ובניו בע"מ [פורסם בנבו] (18.4.2013)). החריג היחיד לכך הוא הגשת בקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד, בהתאם לתקנה 201 לתקנות ולמועדים הקבועים בה" (ר' רע"א 8566/14 אבי גרבלי נ' עיריית אשדוד, מיום 5.5.15).
בענייננו לא ניתן לומר כי פסק הדין ניתן על פי צד אחד, שכן ניתנה התראה לפני מחיקת התביעה מחוסר מעד, ולצדדים ניתנה הזדמנות להגיב לאפשרות זו טרם ננקטה.
לאור האמור, הבקשה נדחית.
משלא התבקשה תגובת הנתבעת, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ז חשוון תש"פ, (25 נובמבר 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.