הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו סע"ש 62728-06-18

11 אוקטובר 2018
לפני:
כב' הרשמת סימה קרמר

התובע:
נג'אר רומיו

-
הנתבע:
אייל אוחיון

החלטה

1. הצדדים ישלימו הליכים גילוי ועיון כאמור בצו שניתן עד ליום 11.11.18.

2. התיק ייקבע להוכחות בפני מותב. מועד הדיון יישלח לצדדים בדואר.

3. זמן החקירות המוקצב לכל צד הינו שעה.

4. הצדדים יגישו את העדויות הראשיות שלהם ושל עדיהם בתצהירים, בצירוף כל המסמכים שברצונם להסתמך עליהם.

5. העתקי התצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצד השני.

6. על התובע להגיש התצהירים כאמור עד ליום 11.12.18 והנתבעת עד ליום 10.1.19.

7. לא יוגשו תצהירי התובע במועד, תימחק התובענה עפ"י תקנה 44 (3) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב – 1991 ללא התראה נוספת.

לא יוגשו תצהירי הנתבעת במועד, תחשב הנתבעת כמי שאין בדעתה להגיש ראיות.

8. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות בית הדין, בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני בית הדין במועד ישיבת ההוכחות.
בבקשה האמורה, יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר, תמצית העדות והרלוונטיות שלה להליך.
הבקשה תוגש לא יאוחר ממועד הגשת תצהירי הצד המבקש.

9. על הצדדים והמצהירים להתייצב בבית הדין במועד ש להוכחות, לצורך חקירה שכנגד על תצהיריהם.

10. עד 14 יום לפני מועד הדיון ש להוכחות, יגישו הצדדים עותק נייר מלא מהתצהירים ונספחיהם למזכירות ביה"ד (לא לסריקה).

11. למען הסר ספק, מובהר כי החל ממועד זה לא תותר הגשת בקשות מקדמיות נוספות.

ניתנה היום, ב' חשוון תשע"ט, (11 אוקטובר 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.