הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו סע"ש 61031-12-17

27 יוני 2018

לפני:

כב' השופטת אסנת רובוביץ - ברכש

התובע
אור מנחם קרן ת.ז XXXXXX134

-
הנתבעים

  1. רותם יחזקאל ת.ז XXXXXX246
  2. אסי נסים יחזקאל ת.ז XXXXXX268

פסק דין כנגד הנתבע 1

ביום 3.1.18 הגיש התובע כתב תביעה כנגד הנתבעים.
עיון בתיק נט המשפט מעלה כי על אישור המסירה לנתבע 2 מצוין כי הוא עזב, ואילו על אישור המסירה לנתבע 1 צוין כי לאחר שלושה ביקורים הודבקה המעטפה על הדלת ביום 24.5.18 .
לאור האמור, אני רואה במסירה לנתבע 1, כמסירה כדין.
ערה אני לטענת התובע כי הנתבעים מתגוררים באותה הכתובת, בה הם גם עובדים, אך משנמסרו כתובות שונות לשני הנתבעים לבית הדין, וזאת מבלי להיתמך בראיות, אינני יכולה לראות את ביצוע המסירה לנתבע 1 כמסירה לנתבע 2.
אשר על כן ובתוקף סמכותי לפי תקנה 43 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991 ניתן בזאת תוקף של פסק דין בהיעדר הגנה, על יסוד כתב התביעה בלבד, כנגד הנתבע 1 בלבד.
לפיכך, הנתבע 1 ישלם לתובע בתוך 30 יום מהמועד בו יומצא לו פסק הדין את הסכומים הבאים:
שכר עבודה בסך 25,950 ₪.
החזר הוצאות נסיעה בסך 4,695 ₪.
פדיון חופשה בסך 1,000 ₪.
חלף הפרשות פנסיוניות בסך 1,687 ₪.
פיצוי בגין אי מסירת תלושי שכר בסך 3,000 ₪.
פיצוי בגין אי מסירת הודעה על תנאי העסקה בסך 3,000 ₪.
התובע תבע גם פיצויי הלנת שכר בגין הלנת שכרו. לאחר ששקלתי את הדברים ומתוקף הסמכות הקנויה לי להפחית תשלום פיצויי הלנה החלטתי כי הנתבעת תשלם לתובע פיצוי בגין הלנת שכרו בסכום של 5,000 ₪.
כל הסכומים ישולמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל.
בנוסף, הנתבע 1 ישלם לתובע החזר הוצאות משפט בסך כולל של 4,500 ₪. אם סכום זה לא ישולם בתוך 30 יום מהמועד בו יומצא לנתבע 1 פסק הדין, יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל.
בקשה לביטול פסק דין זה ניתן להגיש בתוך 30 יום מיום שפסק הדין הגיע לידי הצד המבקש לבטלו.

ניתן היום, י"ד תמוז תשע"ח, (27 יוני 2018), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .