הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו סע"ש 58524-09-17

28 נובמבר 2018
לפני:
כב' השופט אלעד שביון

התובעת:
דניאל שדה
ע"י ב"כ עו"ד שי בבאי
-
הנתבעת:
מדינת ישראל - משרד החינוך
ע"י ב"כ עו"ד רביד אבוקרט

החלטה

בפני בקשת התובעת למתן צו מענה לשאלון.

1. לטענת התובעת כתב ההגנה שהוגש ע"י הנתבעת נוסח באופן כללי כאשר הנתבעת לא טורחת להבהיר פרטים רבים במסגרתו. בנסיבות אלו התובעת תתקשה להגיש תצהיריה בלא שתקבל מידע אותו הנתבעת לא מפרטת בכתב הגנתה.

2. הנתבעת מנגד טוענת כי יש לדחות את הבקשה. מתן צו לשאלון יינתן מטעמים מיוחדים שיירשמו וטעמים כאמור לא הוצגו. זאת ועוד, אף אם תתקבל בקשת התובעת לסווג את הבקשה כבקשה למתן פרטים נוספים עדיין אין לקבל את הבקשה. בחינה מהותית של הבקשה לרבות השאלון שצורף אליה מעלים, כי אכן מדובר בשאלון הכולל למעלה מ-35 שאלות אשר מקומן, אם בכלל, במסגרת הליך ההוכחות. כתב ההגנה שהוגש מטעם הנתבעת מפורט מאוד, הן באשר להשתלשלות העובדתית הענפה בתיק והן באשר להתייחסות לטענות התובעת במסגרת כתב התביעה. עוד ציינה הנתבעת, כי מטבע הדברים במסגרת התצהירים תובא מלוא גרסתה. הנתבעת הוסיפה, כי היא העבירה לידי התובעת את התלונות בזמן אמת וכי התלונות והכשלים נדונו עימה על ידי הגורמים המוסמכים בהנהלת בית הספר וכי שיחות אלו תועדו והועברו לידיה זה מכבר.

דיון והכרעה:

3. תקנה 46 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991 קובעת כדלקמן:

"(א) בית הדין או הרשם רשאי ליתן צו למסירת פרטים נוספים, ולבקשת בעל דין אף לגילוי או לעיון במסמכים, אם היה סבור שיש צורך בכך כדי לאפשר דיון יעיל או כדי לחסוך בהוצאות.
(ב) בית הדין או הרשם רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, ליתן לבקשת בעל דין צו למסירת שאלון לבעל דין אחר, אם היה סבור שיש בכך כדי לאפשר לבית הדין להכריע בשאלות שהן באמת השאלות השנויות במחלוקת בין בעלי-הדין".

4. מעיון בבקשה עולה, כי כותרת הבקשה הינה "בקשה למתן צו מענה לשאלון והארכת המועד לגילוי מסמכים". דא עקא, מתוכן הבקשה עולה, כי בפועל מדובר בבקשה למתן פרטים נוספים וטובים יותר לנטען בכתב ההגנה. "מסירת פרטים נוספים או דרישה לקבלם הן כלי דיוני חשוב הנחוץ לנוכח הריבוי בהגשת כתבי טענות סתמיים או בהכחשות סתמיות בכתב ההגנה, אך בעיקר בשעה שדרושים לבעל דין פרטים שיועילו לו בניהול הגנתו או תביעתו. ... בית הדין הארצי לעבודה סבר כי נדרש פירוט עובדתי מלא בכתבי הטענות, כדי שלא להפתיע את הצד שכנגד: "למותר לציין כי לא בכדי נדרש בתקנות הנ"ל פירוט מפורש של העובדות עליהן סומך בעל דין ועליהן מושתתות טענותיו המשפטיות, שהרי על בעל הדין שכנגד לדעת, אל-נכון, בטרם יכין את פרשת ראיותיו, מה טוען הצד שכנגד, ואין להפתיעו בהעלאת טענות עובדתיות חדשות, לאחר שיסיים את הבאת ראיותיו"" (י. לובוצקי, סדר הדין במשפט העבודה, ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין, מהדורת 2016, פרק 11 בעמ' 24-25).

5. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות, בבקשה, בתגובה ובתשובה, מצאתי, כי אכן נדרשים פרטים נוספים לגבי חלק מהסעיפים בכתב ההגנה. אין מקום לקבל את טענת הנתבעת לפיה מלוא הגרסה מטעמה תוצג במסגרת תצהיריה, שכן על התובעת להגיש את תצהיריה ראשונה וככל שלא תהיה פרושה בפניה מלוא גרסתה העובדתית של הנתבעת, היא לא תוכל להתייחס לאמור במסגרת תצהיריה. זאת ועוד, לא מצאתי לקבל את טענת הנתבעת לפיה יש להותיר את השאלות / הפרטים הנוספים לשלב החקירות, שכן קודם לשלב זה יש למצות את ההליכים הדיוניים, לרבות הליכי גילוי מסמכים שיתבססו, בין היתר, על הפרטים הנוספים שעל הנתבעת להשלים.

6. לנוכח האמור מצאתי להורות לנתבעת למסור לתובעת פרטים נוספים וטובים יותר כדלקמן:

א. לנטען בסעיף 19 לכתב ההגנה – יש לפרט את הכשלים הנטענים באופן תפקודה של התובעת אשר הועלו כלפיה במהלך שנת הלימודים תשע"ה ואת המועד בו הועלו בפניה כשלים אלו.

ב. לנטען בסעיף 27 לכתב ההגנה – הנתבעת תפרט מתי הועברו התלונות המפורטות בסעיף ולגבי אילו שיעורים ובמה התבטאה 'אכיפת המשמעת בדרכים לא מכבדות עד כדי גרימת חרדה וקיפאון אצל התלמידים'.

ג. לנטען בסעיף 31 לכתב ההגנה – יש לפרט מה היו תלונות תלמידי כיתה ט'1.

ד. לנטען בסעיף 43 לכתב ההגנה - לא מצאתי מקום להורות על מתן פרטים נוספים.

ה. לנטען בסעיף 97 לכתב ההגנה – יש לפרט מה הן התלונות שהתקבלו בעניינה של התובעת ומועד קבלתן.

ו. לנטען בסעיף 103 לכתב ההגנה – הנתבעת תפרט באילו השתלמויות התובעת לא השתתפה. לגבי בקשת הנתבעת לקבל פרטים נוספים לעניין פירוק צוות ההסטוריה עקב תקשורת לקויה, הרי שמועד פירוק צוות ההסטוריה והסיבה לפירוקו פורטו בסעיף 104 לכתב ההגנה.

ז. לנטען בסעיף 104 לכתב ההגנה – לא מצאתי מקום למתן פרטים נוספים.

ח. לנטען בסעיף 111 לכתב ההגנה – יש לפרט מתי התקבלו תלונות התלמידים וכן לפרט את כלל התלונות של התלמידים ו מתי פנה לתובעת צוות המחנכים בשל תלונות התלמידים.

ט. לנטען בסעיף 112 לכתב ההגנה – לא מצאתי מקום למסירת פרטים נוספים.

י. לנטען בסעיף 117 לכתב ההגנה – הנתבעת תפרט מתי המנהלת העבירה אל התובעת את תוכן התלונות ומתי נערך ע מה בירור.
7. הנתבעת תמסור פרטים נוספים וטובים יותר כמפורט בסעיף 6 לעיל עד ליום 27.12.18.

8. הצדדים רשאים להגיש בקשות לגילוי מסמכים ספציפיים, ככל שברצונם לעשות כן, עד ליום 10.1.18.

9. משהתקבלה הבקשה בחלקה איני עושה צו להוצאות.

10. לעיוני ביום 28.12.18.

ניתנה היום, כ' כסלו תשע"ט, (28 נובמבר 2018) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.