הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו סע"ש 54263-08-18

16 יוני 2019

לפני:

כב' השופט אלעד שביון

התובע:
יהונתן בן יצחק
ע"י ב"כ עו"ד דניאל בן יצחק
-
הנתבעים:

  1. מ.א.י. שרותי תחבורה לתיירים בע"מ
  2. משה יוסף

שניהם ע"י ב"כ עו"ד ישראל ליבוביץ

פסק דין

1. הצדדים הסמיכו את ביה"ד לפסוק לפשרה בלא הנמקה לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1984 החל בבית הדין לעבודה מכוח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969.

2. לאחר שנתתי דעתי לכלל החומר שהובא לפני ולטענות הצדדים, אני מחייב את הנתבעים ביחד ולחוד לשלם לתובע סך 21,000 ₪ (וכן רכיב מע"מ) כדלקמן: סך 20,000 ₪ נטו בגין פיצויי פיטורים ותגמולים וסך 1,000 ₪ בצירוף מע"מ כהשתתפות בהוצאות משפט.

3. הסכום האמור ישולם ב-5 תשלומים חודשיים, שווים ורצופים החל מיום 4.7.19 ובכל 4 לחודש שלאחר מכן. ככל שלא ייפרע תשלום כלשהו במלואו ו במועדו, יעמוד מלוא סכום הפשרה לפרעון מיידי בניכוי הסכומים שנפרעו בפועל. איחור של עד 5 ימים באחד התשלומ ים לא יהווה הפרה של הסכם זה.

4. התובע י מציא לנתבעים בתוך 10 ימים טופס 161א' מלא וחתום.

5. האגרה תוחזר לב"כ התובע בהתאם לתקנות.

ניתן היום, י"ג סיוון תשע"ט, (16 יוני 2019) ב העדר הצדדים ויישלח אליהם .