הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו סע"ש 53304-10-17

07 מאי 2019

לפני:

כב' השופטת דפנה חסון זכריה
נציגת ציבור עובדים גב' שושנה סמק
נציג ציבור מעסיקים מר יונה הנדל

התובע
יצחק (צחי) עמר
ת.ז. XXXXXX561
ע"י ב"כ: עו"ד אהרוני שלחון אסנת ועו"ד דנית גאון
-
הנתבעים
.1 דרכים - שרותי דרך וגרירה בע"מ
ח.פ. 512754391
.2 אברהם אלקיים
ת.ז. XXXXXX538
שניהם ע"י "כ: עו"ד יצחק וולף ועו"ד אלכס ג'ריס

פסק דין

1. במסגרת דיון הוכחות שהתקיים לפנינו היום בהליך זה, הסמיכו הצדדים את בית הדין לפסוק לפשרה בלא הנמקה לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984 החל בבית הדין לעבודה מכח סעיף 39 לחוק בתי הדין לעבודה, התשכ"ט – 1969.
הצדדים ביקשו כי הסכום שייפסק לא יעלה על 100,000 ₪ ולא יפחת מ- 25,000 ₪, וכי בנוסף לסכום זה, יפסוק בית הדין שכר טרחה לב"כ התובע, ככל שיימצא לנכון לעשות כן, בהתאם לשיקול דעתו, ולאחר שישמע את טענות הצדדים בעניין זה.
הצדדים הסכימו כי שכר הטרחה שייפסק, ככל שיפסק, ישולם בתוספת מע"מ כנגד המצאת חשבונית.
עוד הוסכם בין הצדדים, כי ככל שייפסק סכום של עד 54,000 ₪, ישולם כפיצויי פיטורים מוגדלים, וכי כל סכום שייפסק מעבר לסכום זה, ישולם כהוצאות משפט ו/או שכר טרחת עו"ד, בהתאם לשיקול דעת ו של בית הדין.

2. בנוסף, הגיעו הצדדים להסכמות כדלקמן:

א. זכויותיו של התובע יגזרו לפי שכר קובע של 8,150 ש"ח.
ב. הנתבעת 1 תמציא לתובע, בתוך 10 ימים מהיום, טופס 161 מתוקן בהתאם לשכרו הקובע – 8,150 ש"ח.
ג. ככל שנצבר בקופת הפיצויים ובקרן הפנסיה של התובע (חלק עובד וחלק מעסיק) סכום הנופל מסך של 50,000 ש"ח, תשלים הנתבעת 1 את ההפרש בין סכום זה לבין הסכום שנצבר בקופות, בין אם התובע משך כבר את הסכומים או את חלקם מהקופות, ובין אם לאו, וזאת בנוסף לסכום שייפסק על ידי בית הדין.
ד. הנתבעת 1 תמציא לב"כ התובע, בתוך 10 ימים מהיום, טופס 161 ומכתב שחרור של הכספים שנצברו לזכותה של רעיית התובע, הגב' סבטה עמר, ת.ז. XXXXXX484.
ה. התובע ימציא החלטה של רשות המס בדבר גובה הניכוי שיש לנכות מהסכום שייפסק במסגרת פסק הדין, בתוך 14 ימים ממועד המצאת טופס 161 מתוקן, שאם לא כן, ינוכה מס כדין.
ו. הנתבעת 1 תשלם לתובע את הסכום שייפסק, בתוך 21 ימים מיום המצאת החלטת רשות המס או בתוך 35 ימים ממועד מתן פסק הדין , לפי המוקדם.
ז. בכפוף לביצוע התשלומים בהתאם לפסק הדין, תדחה התביעה כנגד הנתבע 2 ללא צו להוצאות.

3. לאחר שנתנו את דעתנו לכלל החומר שהובא לפני ולטענות הצדדים שנטענו במסגרת הדיון, אנו מחייבים את הנתבעת 1 לשלם לתובע פיצויי פיטורים מוגדלים בסך של 42,000 ₪.
כמו כן תשתתף הנתבעת בהוצאות שכ"ט עו"ד של ב"כ התובע בסך של 8,000 ₪ בתוספת מע"מ כנגד המצאת חשבונית מס.

ככל שנצבר בקופת הפיצויים ובקרן הפנסיה של התובע (חלק עובד וחלק מעסיק) סכום הנופל מסך של 50,000 ש"ח, תשלם הנתבעת 1 לתובע פיצוי חלף הפרשות לקרן הפנסיה בגובה ההפרש בין סכום זה לבין הסכום שנצבר בקופות, בתוך 30 ימים מהיום.

4. ניתן בזאת תוקף של פסק דין ליתר ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים, כמפורט בפרוטוקול הדיון מיום 7.5.19 ובסעיף 1 לעיל.

5. מאחר שלא נשמעו ראיות בתיק, תבדוק המזכירות אם התקיימו התנאים המזכים בהחזר אגרה, בהתאם לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות), התשס"ח – 2008, ותשיב לב"כ התובע אגרת בית הדין בהתאם.

ניתן היום, ב' אייר תשע"ט, (07 מאי 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

נציגת ציבור עובדים
גב' שושנה סמק

דפנה חסון-זכריה,
שופטת

נציג ציבור מעסיקים מר יונה הנדל