הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו סע"ש 5129-06-18

לפני:
סגנית הנשיאה, השופטת אריאלה גילצר – כץ

נציג ציבור (מעסיקים) מר יעקב אורנשטיין

המבקשת:
אורית הראל ת"ז: XXXXXX634
ע"י ב"כ עו"ד מיכל מסורי ועו"ד נעם בן חורין
-
המשיב:
מגן דוד אדום בישראל (תאגיד מס' 589104751)
ע"י ב"כ עו"ד אורית זילוני-קליינמן ועו"ד שרון לולצ'י

החלטה

המבקשת היא נהגת אמבולנס במד"א והיא נצפתה מתרימה כספים במדי מד"א לגורם עלום. המבקשת פוטרה מעבודתה. האם נהגה מד"א על פי דין – זוהי השאלה המונחת לפתחנו.

העובדות כפי שעלו מחומר הראיות:

1. המשיב הוא תאגיד סטטוטורי מכוח חוק מגן דוד אדום.

2. המבקשת עובדת אצל המשיב מזה כ- 17 שנים, מיום 22/1/01.

3. ביום 23/10/08 הוסמכה המבקשת כאחראית התרמה.

4. ביום 15/11/09 קיבלה המבקשת קביעות והיא שימשה כנהגת אמבולנס מחודש 5/2017.

5. מר דרור ריכטר, מנהל מערך התרמות דם ארצי, סיים את תפקידו בתחילת שנת 2017 ובמקומו מונה ליאור אל טמן.

6. ביום 23/4/17 כונסה ועדת משמעת בעניינה של המבקשת והוחלט בשל כי "בהתאם להמלצת הועדה המקצועית תופסק פעילותה של אורית בשירותי הדם".

7. ביום 14/5/18 נערך למבקשת שימוע משמעתי נוסף (החלטת ועדת השימוע - נספח 2 לבקשה ופרוטוקול ועדת שימוע - נספח 3 לבקשה).

8. ביום 22/5/18 נמסרה למבקשת הודעה על הפסקת עבודתה (נספח 1 לבקשה).

טענות המבקשת:

1. נפלו פגמים בפיטוריה של המבקשת.

2. המבקשת עבדה לאורך השנים עם מנהל מערך ההתרמות ארצי אולם לאחר שסיים את תפקידו, הכביד מחליפו על המבקשת בהליכים משמעתיים במטרה לסיים את העסקתה של המבקשת.

3. הערכת העובד בנוגע למבקשת המצויה בתיקה האישי לשנת 2016 מציגה ממוצע ציונים של 89.6 (נספח 8 לבקשה).

4. ההליך המשמעתי מושא בקשה זו נסמכת על הליך משמעתי קודם שנערך ביום 23.4.17.

5. בהליך המשמעתי הקודם, המבקשת לא הייתה מיוצגת ו הפרוטוקול בהליך הקודם שנערך בכתב יד (נספח 11 לבקשה) שונה מהפרוטוקול המודפס (נספח 10 לבקשה). הפרוטוקול המודפס נשמר במחשכים. בפרוטוקול המודפס נכתב שזו החלטה על פיטורים על תנאי ובכתב היד נכתב כי זוהי אזהרה לפי פיטורים. המבקשת טוענת כי ההבדל בין פיטורים על תנאי ואזהרה "הם שמיים וארץ".

6. על פי תקנון מד"א, הועדה אינה מוסמכת להטיל עונש של פיטורים על תנאי וגם עונש של העברה לתפקיד אחר. לכן, הועדה הקודמת חרגה מסמכותה, הטילה על המבקשת שני עונשים ופעלה בניגוד לסעיף 83 לתקנון. לכן טוענת המבקשת כי ועדת המשמעת הנוכחית הסתמכה על פיטורים על תנאי שלא היה להם בסיס בוועדה הקודמת.

7. סעיף 83 לתקנון המשמעת קובע מדרג של עונשים. המבקשת הוענשה בעונש החמור ביותר – פיטורים.

8. המשיבה פעלה בניגוד לסעיף 85 לתקנון ולא הקפידה על צנעת המבקשת וביישה את המבקשת והפיצה לעובדים את עניין עיכוב המבקשת ע"י המשטרה (נספח 15 לבקשה).

9. ההליכים המשמעתיים כנגד המבקשת היו בלתי חוקיים והליך הפיטורים נגוע בחוסר תום לב.

10. המבקשת עותרת לקבלת צו מניעה זמני כנגד המשיבה המונע את פיטורי המבקשת או צו עשה זמני המורה להשיב את המבקשת לעבודתה אצל המשיב ה.

טענות המשיבה:

1. במשך שנים ארוכות כשלה המבקשת בתפקידה.

2. המבקשת זומנה לוועדת משמעת ו ניתנה לה הזדמנות להיות מיוצגת ע"י עורכי דין. למבקשת ניתן זכות הטיעון. לוועדת המשמעת הייתה הסמכות להטיל עונש של סיום עבודה.

3. המבקשת לא טענה דבר כנגד הפרוטוקול המודפס של ועדת המשמעת משנת 2017 ורק בבקשה זו הועלתה טענה זו ובוודאי שאין מקומה של טענה זו במסגרת דיון בצו מניעה זמני . הפרוטוקול המודפס הוא המחייב והוא חתום על ידי 3 חברי הוועדה וגם בפרוטוקול בכתב יד נכתב כי תירשם אזהרה לפני פיטורים.

4. ההחלטה בעניינה של המבקשת התקבלה משיקולים עניינים ולאחר שניתנו לה אינספור הזדמנויות.

5. סיום העסקתה של המבקשת נעשה ע"י ועדת המשמעת המורכבת גם מנציג עובדים, אשר תמך בהחלטה ו הכל בהתאם לתקנונים החלים על הצדדים.

6. אין מקום להתערב בהחלטת המשיבה.

הכרעה:

כל קביעותינו להלן הן לכאורה ולצורך ההכרעה בסעד הזמני בלבד.
לאחר ששמענו את עדותו של מר דורי חיים, מנהל מרחב ירקון במשיבה ומי שהיה הממונה הישיר על המבקשת, עיינו בתצהירה של המבקשת (המשיבה ויתרה על חקירתה הנגדית של המבקשת) ובמסמכים שהוגשו ובחנו את טענות הצדדים, באנו לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות.

המבקשת כשלה בתפקידה - חריגות מקצועיות והפרות משמעת:

כעולה מהמסמכים שהוגשו, המשיבה הרימה את הנטל כי המבקשת כשלה בתפקודה והמשך השארתה של המבקשת בעבודתה, יתכן שהיה ב ו כדי לסכן חיי אדם.

המשיבה הציג ה בפני ביה"ד חריגות מקצוע יות בעבודתה של המבקשת (סעיף 4 לתגובה, נספח 2 לתגובה):
בשנת 2011 נרשמו למבקשת 78 חריגות מקצועיות;
בשנת 2012 נרשמו למבקשת 52 חריגות מקצועיות;
בשנת 2013 נרשמו למבקשת 40 חריגות מקצועיות;
בשנת 2014 נרשמו למבקשת 72 חריגות מקצועיות;
בשנת 2015 נרשמו למבקשת 93 חריגות מקצועיות;
ובשנת 2016 נרשמו למבקשת 84 חריגות מקצועיות.

במהלך עבודתה ביצעה המבקשת מספר הפרות משמעת לרבות התנהגות שאינה הולמת בפני תורמת דם, טיפול רשלני כלפי תורמת ואף נערכה לה שיחת שימוע עוד ביום 9/11/10 (נספח 3 לתגובה).

במהלך שנות עבודתה ניהלו עם המבקשת מספר שיחות שימוע באשר לתפקודה.

עוד ביום 29/12/11 הועלו בשיחת השימוע של המבקשת חריגותיה המקצועיות ואירועים שדווחו ע"י מתרימים אחרים (נספח 4 לבקשה) והוחלט:

"בסיכום השימוע הוחלט להעלות את המקרה לפני לבירור משמעתי/מקצועי.
לדעתי, ולאחר שקראתי את השימוע ועברתי על החריגות נראה לי שאין צורך בבירור נוסף ושיש לקבל את המלצות הצוות שלא לשבץ את אורית כאחראית התרמה בחודשיים הקרובים. בתום התקופה תיבחן אפשרות התאמתה להיות אחראית התרמה, בתהליכים המקובלים.
בתקופה הנ"ל תשובץ אורית כמתרימה/נהגת בהתרמות חוץ אחרות לפחות ב – 70% מההתרמות, תחת אחריות ראש צוות או אחראית התרמה מנוסה, ו – 30% כמתרימה בקרוואן, תחת אחריות אחראי התרמה."

ביום 10/1/13 נערך למבקשת שימוע נוסף (נספח 4 לתגובה) שעניינו טיפול לקוי במנת דם ובסיומו נקבע:

"סיכום
לאור חריגות חוזרות והבטחות נשנות נראה שיש בעיה של התאמה של אורית לעבודה.

ממליצים:
לאחר התייעצות עם פר' שנער ועם מנ"מ עו"ד שאול אברמוביץ הוסכם:
לאור חריגות חמורות נשנות לא תועסק כמתשאלת המתרימה.
תועסק רק בבדיקת Hb רישום ול"ד, במשך 3 חודשים.
2. תעבור הרשאה מחדש ובחינה לפני שתוכל לשוב ולעבוד כמתשאלת ומתרימה.
3. תקבל מכתב אזהרה חמורה לפני פיטורין."

בהמשך ניתנה החלטת סגנית מנהלת שירותי הדם המאמצת את החלטת השימוע (נספח 5 לתגובה).

המבקשת המשיכה בתפקודה זה ואף נוספו מקרים נוספים של הפרות משמעת (התרמת דם ע"י מי שאינו כשיר לתרום דם).

ביום 26/12/16 התכנסה ועדה מקצועית בעניינה של המבקשת והועלו על הכתב תוצאות הבירור שערכה פרופ' שנער (נספח 6 לתגובה):

"תוצאות בירור שערכה פרופ' שנער לאחר השימוע ב 26/12/2016.

הבירור כלל שיחה עם המתרימה השניה בצוות (רחל ליכט), ועם מבצעת הבדיקה (אחות ראשית בשירותי הדם, שגם שוחחה עם תורם הדם בסמוך לאירוע) ובדיקת שאלון התורם. ממנו עולים הנתונים הבאים:

  1. בניגוד למה שאמרה בשימוע, אורית שמעה היטב את הערתה של רחלי לגבי כשירותו של התורם, כי הן ניהלו דיון בנושא שגם התורם היה ער לו וסיפר עליו בשיחה שהתקיימה איתו.
  2. אורית אמרה לרחלי שהיא תטפל בהפסקת ההתרמה ובדיווח על האירוע, במקום זאת הסתבר שסימנה בשאלון התורם את התשובה "כשיר" בשאלה הנוגעת לשהותו בארץ אנדמית ואף ציינה שחלפו 12 חודש משובו ממנה – זאת למרות שידעה במפורש שזו הערה שיקרית. לדברי רחלי הערה זו לא הייתה קיימת בשאלון כאשר היא עברה עליו בעת ההתרמה והוכנסה ע"י אורית לאחר שהסתיימה. ציון זה לא בלט בהעתק המצולם של השאלון שהיה לפני עורכי השימוע אבל נראה בבירור בשאלון המקורי.
  3. בנוסף, גם תשובותיה של אורית לגבי מיקום ואופן ביצוע התשאול התבררו כלא תואמות את העובדות, כי התשאול בוצע שלא בעמדת התשאול (שבה ישבה המתרימה השניה) וכללה, עפ"י התורם, רק שאלות בודדות על בריאותו הכללית והרגשתו ביום ההתרמה.
  4. מאז מועד האירוע ועד תום שנת 2016 ביצעה אורית עוד 41 חריגות, ובכך הגיעה למספר שיא של 98 חריגות בשנת 2016 כולה. דו"ח החריגות רצ"ב.

לאור הנ"ל תזומן אורית הראל להמשך השימוע במטרה להבהיר את החריגה החמורה של אי אמינות שעלולה לסכן את בריאות מקבלי הדם לקראת קבלת החלטה."

בסיכום השימוע נקבע (15/1/17) כי המבקשת איננה יכולה לעבוד עוד בשירותי הדם:

"חוות הדעת היא שאורית אינה יכולה להמשיך לעבוד בשירותי הדם בשל אי אמינות וחריגות מקצועיות רבות, ממושכות וחוזרות. נציג הוועד מבקש להעביר את המשך הטיפול לוועדת משמעת ארצית במד"א."

המבקשת זומנה לוועדת משמעת כשבתחילה המבקשת נמנעה מלשתף פעולה וועדת המשמעת התכנסה ביום 23/4/17 (נספח 8 לתגובה) ונשמעה בה עמדתה של המבקשת והוחלט:

"6. לפיכך קובעת הוועדה –

א. בהתאם להמלצת הועדה המקצועית תופסק פעילותה של אורית בשירותי הדם.
ב. הועדה מקבלת את בקשת העובדת ומאפשרת לה הזדמנות נוספת (ואחרונה) להשתלב בתפקיד חלופי בארגון.
ג. לאחר היוועצות עם מנהל מרחב ירקון ובאישורו של מנהל משאבי אנוש, החל ממחר תשובץ העובדת כנהגת אמבולנס במרחב ירקון.
ד. ניתנת בזאת החלטת פיטורין על תנאי, ולפיה במידה ובעתיד יתעוררו בעיות משמעת, בעיות אמינות ו/או בעיות מקצועיות תופסק עבודתה של אורית במד"א לאלתר.
ה. הוועדה מבקשת להדגיש בפני העובדת כי בתפקיד החדש חיי המטופלים ואנשי הצוות מופקדים בידיה. התפקיד דורש מידה רבה של אחריות, מסירות, מקצועיות ואמינות. מצופה מהעובדת לפעול בהתאם לכללים המצופים מהעובדים, ברוח ערכי היסוד של הארגון ולקידום מטרותיו."

המבקשת מלינה על השוני בין הפרוטוקול בכתב יד של ועדת השימוע הנ"ל לפרוטוקול המודפס אולם המבקשת לא העלתה טענה זו בשנת 2017, בסמוך לקבלת הפרוטוקול המודפס , כיוון שסברה ככל הנראה כי אין הבדל מהותי ביניהם. ג ם בפרוטוקול בכתב יד נכתב כי תירשם אזהרה לפני פיטורים. לא מצאנו הבדל מהותי בין הפרוטוקול המודפס לפרוטוקול בכתב יד. המבקשת קיבלה מספר אזהרות לפני פיטורים אולם לא שעתה להם. לא זו אף זו, הפרוטוקול המודפס הוא המחייב והוא חתום על ידי 3 חברי הוועדה .

המבקשת עברה לשמש כנהגת אמבולנס אולם לא חלפו להם מספר חודשים ושוב ביצעה מבקשת הפרת משמעת: שימוש בטלפון הנייד בזמן נהיגה.

למבקשת נערך שוב שימוע ביום 14/8/17 (נספח 9 לתגובה):

"דורי: אורית שלום, זומנת לשימוע בגלל מידע וסרטון שהתקבל ובו את נראית נוהגת באמבולנס מד"א ומשתמשת בטלפון הסלולרי בזמן הנהיגה.
כל העובדים קיבלו הודעות על נהיגה זהירה.
...
אורית: אני יודעת שאסור ואני לא משתמשת בדרך כלל. יתכן אבל שזו היתה הודעה חשובה ובטעות עניתי, או שתכנת ה – WAZE היתה מופעלת במכשיר והשתמשתי בה. בכל מקרה אני מבינה שזו היתה טעות ואין מצב שהטעות תחזור על עצמה שוב.

דורי: אני רוצה לומר לך משהו.. מאז שאת עובדת כאן במרחב, בכל פעם שקורה משהו הקשור בך, את אומרת את אותו המשפט של "זה לא יחזור על עצמו". אני לא יודע להסביר את ההתנהלות שלך ובטח כעובדת שיש לה התראה לפני פיטורים. מצבך חמור מאד. אני אומר לך שתדעי, שאי אפשר להתנהל בצורה כזו. יש לעובד חובת אחריות מכל הבחינות ולך שבעתיים.
...
אורית: קודם אני מתנצלת. אירוע דומה לא יחזור. אני לא טיפוס העונה לטלפונים בזמן נהיגה. גם אם יתקשר לא יודעת מי... אני לא אענה לטלפונים בזמן הנסיעה. אני מבקשת שתתחשב בי לקראת השנה החדשה ומבטיחה בפני כל היושבים בחדר להשתנות ולשנות את כל ההתנהלות שלי בעבודה. אני כבר התחלתי להשתנות לאחר שזיו העיר לי מס' פעמים ואני דואגת לתפעול האמבולנסים שאני עובדת עליהם ולתחנות. מנקה ומסדרת. אני רוצה להשתנות ולהיות העובדת הטובה ביותר. רק מבקשת הזדמנות אחרונה לפתוח דף חדש ולהוכיח את עצמי. אני מבטיחה כי בעתיד לא תהיה עלי שום תלונה. אתנהג כאלו עכשיו קלטת אותי לעבודה.
...
זיו: אני שומע את הדברים ומטרידה אותי מאד העובדה שמונחות לפנינו עדויות בעיתיות מאוד על התנהלויות שלך הפוגעות בבטיחות הצוות והנוסעים באמבולנס במהלך הנסיעה. שימוש במכשיר סלולארי בזמן נהיגה ושליחת וקבלת מסרונים במהלך הנסיעה ובזמן הנהיגה. אנשי הצוות שלך מדווחים לי כי מפחדים לנסוע אתך. ..."

ברם המבקשת המשיכה בשלה וביום 24/10/17 נצפתה המבקשת מתרימה כספים לעמותה עלומה כשהיא לבושה במדי המשיבה. המשטרה עיכבה לחקירה את המבקשת שכן סברה כי המבקשת מתחזה לעובדת המשיבה.

קב"ט המשיבה סייע למבקשת להשתחרר. למבקשת נפתח תיק פלילי במשטרה ובהמשך הושעתה המבקשת מהעבודה וקיבלה שכרה כדין. התיק במשטרה נסגר.

והתמוה מכל – המבקשת כלל לא יצרה קשר עם המשיבה כ שנסגר התיק במשטרה. בכל אותה עת קיבלה המבקשת שכר מהמשיבה.

ביום 23/1/18 התקשר אל המבקשת מנהל מרחב ירקון מר דורי חיים על מנת לדרוש בשלומה של המבקשת ובשיחה זו אמרה לו המבקשת שהתיק במשטרה אמור להיסגר ולא גילתה לו שהתיק כבר נסגר בחודש 11/17 או למצער לא הוכח אחרת ע"י המבקשת.

עוד הודיעה המבקשת באותה שיחת טלפון עם דורי חיים כי היא עובדת במקום אחר (למרות שקיבלה שכר מהמשיבה) והיא נרשמה ללימודי סיעוד (נספח 11 לתגובה). באותו היום נשלח מכתב ע"י ב"כ המבקשת למשיבה כי התיק במשטרה נסגר (נספח 12 לתגובה).

מסקנתנו היא כי אם מנהל המרחב לא היה פונה אל המבקשת, יתכן שהמבקשת הייתה מקבלת עד היום שכר מהמשיבה ועובדת במקום אחר. המבקשת נהגה בחוסר יושר שכן לא הודיעה למשיבה על סגירת התיק במשטרה, קיב לה שכר מהמשיבה ועבדה במקום אחר. המבקשת הטעתה לכאורה את המבקשת לאורך כל הדרך ואילו המשיבה נהגה עם המבקשת לפנים משורת הדין ו אף הגישה בשמה בקשה לוועדת מצוקה על מנת לסייע למבקשת כלכלית למרות האירועים שתוארו לעיל (נספח 10 לתגובה).

ביום 28/3/18 נערכה למבקשת שיחת בירור אודות קרות האירוע מיום 24/10/17 (נספח 15 לתגובה):

"אורית: אני מודעת שעשיתי טעות וזה נבע מכורח הנסיבות שנקלטתי אליהם בחיים, מצבי הכספי קשה מאוד, הודיעו לי זמן קצר לפני, שאימי במצב סופני, וחשבתי איך אוכל לגייס כסף לצורך טיפולים באימי, טיפולים שהצריכו סכומים גבוהים יותר מהשכר אותו אני מרוויחה במד"א.
בגלל כל הקושי הכספים שנקלעתי אליו, מצאתי עבודה נוספת, גיוס תרומות אצל אדם שטען שהוא עמותה.
אסי: מה שם העמותה?
אורית: את שם העמותה אינני רוצה לחשוף. אינני כלל בטוחה שזו הייתה עמותה, ראיתי מודעת דרושים על עץ בצירוף מספרי טלפון שבה היה מודפס שמחפשים עובדים, לאור מצוקתי הכספית התקשרתי ומשם העניינים התגלגלו, כל מחשבותיי היו רק כדי להשיג מספיק כסף כדי להציל את אימי – ערך כיבוד אב ואם זה אחד הדברים הכי חשובים אצלי.
...
אסי: האם הכסף שהתרמת היה מיועד לשימושך האישי או שהיית אמורה להעביר אותו בסוף ההתרמה לגורם כלשהו?
אורית: סכום הכסף שהותרם הועבר לגורם אותו אינני רוצה לחשוף, ומתוך הסכום שהותרם הוא היה נותן לי אחוזים. – אני מציינת שעבדתי במקום רק כמה ימים.
אסי: כמה התרמות עשית בסך הכל במסגרת העמותה?
אורית: התרמות בודדות, מספר ימים בודדים, כשעתים בכל פעם.
אסי: האם כל ההתמרות שביצעת היו באותה תחנת דלק?
אורית: חיובי, כל התרמות היו באותה תחנת דלק.
אסי: האם כל ההתמרות היו כשאת לבושה במדי מד"א?
אורית: כל ההתרמות היו שאני לבושה במדי מד"א ומהסיבה שלא הספקתי להגיע לאחר המשמרות הביתה לצורך בגדים – כל חיי היו באותה תקופה, עבודה, אמא, עבודה בזמן שהיא הייתה מאושפזת בבית החולים – אפילו זמן למקלחת לא היה לי.
...
ביום שבו תפס אותי השוטר לדעתי באתי ישירות מבית החולים ולא ממשמרת במד"א, אך אני לא בטוחה.
...
אני מתחייבת שהדבר לא יחזור על עצמו, המקרה שהיה לימד אותי הרבה, חישל אותי הרבה, התבגרתי ממנו ב 20 שנה.
...
אני מתנצלת, מוכנה לעשות כל תפקיד שיתנו לי במד"א ולו אפילו בכדי לנקות את שמי, ולהראות לכולם שהכל בסדר.
אני מבטיחה להיות עובדת בין הטובים ולעשות כל מה שמוטל עלי. אודה באם תתחשבו בבקשתי." (ההדגשה לא במקור – א.ג.כ.).

עינינו הרואות כי המבקשת מסרה גרסאות סותרות באשר האירוע בו עוכבה ע"י משטרת ישראל. כך למשל, אמרה כי היה במדי המשיבה אולם בהמשך טענה כי לא חזרה ממשמרת במשיבה.

התובעת זומנה לוועדת משמעת בעקבות האירוע לעיל, אולם המבקשת התחמקה מהזימון ולכן הוועדה התכנסה רק ביום 14/5/18 (נספח 16 לתגובה).

ביום 15/5/18 החליטה ועדת המשמעת על פיטוריה של המבקשת (נספח 17 לתגובה):

"יו"ר הוועדה:
המעשים אשר ביצעה העובדת הינם מעשים חמורים הנוגדים את רוח הארגון ערכי היסוד של הארגון ותקנון המשמעת לעובדים. מעשים אלו מצטרפים לשורה ארוכה של חריגות מנהלים, הפרות משמעת וחוסר אמינות קשה בכל התנהלותה, לרבות ההתנצלויות אין סופיות ומנגד המשך התנהלות בעייתיות. ההתנהלות של אורית מעידה על חוסר הפנמה של התנהלותה הבעייתית.
האירוע האחרון, בו התרימה כספים במדי מד"א, הוא כל כך חמור ומהווה פגיעה קשה בערכי הארגון, הם אמינות ויושר. העובדת הטעתה את הציבור לחשוב שהארגון עומד מאחורי ההתרמה ובכך פגעה פגיעה קשה באמון הציבור במד"א, אירוע זה לבדו מצדיק את פיטורי העובדת.
זו עובדת שניתנו לה אין ספור הזדמנויות בעבר, שהלכנו לקראתה מעל ומעבר למקובל גם בפן המשמעתי וגם בפן של ההכוונה וההדרכה, בכלל לא זכור לי מצב עובד שנקבע כי לא כשיר לעבוד בבנק הדם עבר לתפקיד שטח במרחבים – זה כבר מראה על ההתחשבות של הארגון במצבה האישי המורכב. אך לצערי, בכל פעם אורית התחייבה לשפר את דרכה וכל פעם הדברים חזרו על עצמם. כלל חברי הוועדה לקחו בחשבון את מצבה האישי והמשפחתי, את מצבה הכלכלי, את העובדה שהתחילה לימודים אקדמיים לאחרונה, אך בכל הצער שבדבר לא נראה לנו שקיימת חלופת ענישה בעניינה.
לאור כל האמור לעיל לא נותר בידינו אלא להורות על פיטוריה של אורית הראל והוצאתה משורות הארגון."

העולה מו האמור, שהמשיבה נהגה לפנים משורת הדין עם המבקשת ולמרות כשלים במקצועיותה, לא הפסיקה את עבודתה אלא העבירה אותה לתפקיד אחר . אולם גם בתפקיד האחר (נהגת אמבולנס) ביצעה המבקשת עבירת משמעת עת שוחחה בטלפון הנייד בעת נהיגה, אולם בכך לא תמו הכשלים בעבודתה והמבקשת נמצאה מתרימה כספים למאן דהוא כאשר היא לבושה במדי המשיבה וסביר להניח כי אלה שביקשו לתרום כספים, סברו כי המבקשת מתרימה בעבור מד"א. המבקשת הושעתה מהעבודה והמשיבה המשיכה לשלם למבקשת שכר. המבקשת בחוסר הגינותה, לא הודיעה למשיבה כי התיק במשטרה נסגר אלא שתקה והמשיכה לקבל שכר מהמשיבה ובכל אותה עת עבדה במקום אחר.

הוצגה בפנינו ע"י המבקשת הערכת עובד לשנת 2016 ברם חלק מהאירועים שתוארו כאן מתייחסים לשנת 2017 (שיחה בטלפון הנייד בזמן נהיגה, התרמה במדי מד"א למאן דהוא). לא זו אף זו, ציונים בהערכות עובד במשיבה, שהיא ארגון מציל חיים, אינם דומים למעסיקים אחרים, כל ציון פחות מטוב מאוד (המבקשת קיבלה 84.7 ברמת המקצועיות) משמעותו לעיתים פגיעה בחיי אדם, קל וחומר עבודה בשירותי הדם והראייה - עבודתה בשירותי הדם הופסקה בשל חוסר מקצועיות . המבקשת לא ערערה על ההחלטה.

לא הוצגו הערכות עובד נוספות המתייחסות למבקשת למרות עדותו של העד מטעם המשיבה כי קיים נוהל כללי במשיבה המורה על מילוי מ שוב מידי שנה ( עמ' 5 לפ' שורות 4 -5). למבקשת ניתנה הזכות לעיין בתיקה האישי. משלא נמצאו משובים נוספים משמע שאלה לא מולאו או למצער לא הוכח אחרת ע"י המבקשת. המבקשת לא הפנתה לחובה שבדין למילוי משובים ע"י המשיבה.

התרשמנו כי איש המשיבה לא פעל כנגד המבקשת, אלא להיפך, כל הנוגעים בדבר נהגו עם המבקשת לפנים משורת הדין. לאורך השנים האחרונות ולמרות הפרות המשמעת מצדה של המבקשת נהגה עמה המשיבה על פי מידת הרחמים, עד המקרה האחרון שבו למעשה המשיבה לכאורה רומתה ע"י המבקשת, ובשלב זה החליטה המשיבה לסיים את עבודתה.

אף בבקשה זו, נמנעה המבקשת לגלות את מלוא העובדות בבקשתה לרבות ההליכים הרבים שקדמו לפיטוריה, שימועים, ועדות משמעת, כפי שתוארו בהחלטה זו. עותרת הפונה לבית הדין עליה לבוא בידיים נקיות ולפרוס את התמונה המלאה בפני בית הדין. המבקשת נמנעה מ לעשות כן.

ככלל, בית הדין אינו שם את שיקול דעתו תחת שיקול דעת המעסיק, אלא בוחן את ההחלטה לגופה והאם לא נפלו בה פגמים המצדיקים התערבותו בה. בית הדין בוחן האם ההחלטה היא סבירה, מידתית והאם נשקלו שיקולים זרים בעת קבלתה. במילותיו של בית הדין הארצי בע"ע 1123/01 בית ספר תיכון עירוני "כל ישראל חברים" בתל-אביב-יפו – צויזנר (פד"ע לו 438):

"כלל הוא, כי בית הדין לא ישים שיקול דעתו תחת שיקול דעתה של הרשות המוסמכת וכי לא יתערב בהחלטתה לשנותה, אלא אם כן נמצא כי אותה החלטה ניתנה בחריגה מסמכות, או כי יש בה פגיעה בכללי הצדק הטבעי, או כי היא נגועה בשיקולים זרים, או באי סבירות קיצונית היורדת לשורשו של עניין. בית הדין אף לא ישים שיקול דעתו תחת זה של הרשות אפילו היה הוא עצמו בוחר באפשרות אחרת מזו שבחרה בה הרשות ללכת, כל עוד מצויה אותה אפשרות במתחם הסבירות".

נוכח אופי המשיבה כגוף ציבורי דו מהותי היא מחויבת לעמוד בסטנדרטים מוגברים של התנהלות נאותה, בקיום הוראות החוק ובחובת הגינות ותום הלב. המשיבה נהגה כפי שהיא מחויבת על פי דין. החלטה על פיטורי המבקשת הייתה כדין, מידתית וסבירה ובתום לב. לא מצאנו מקום להתערב בהחלטתה של המשיבה .

הבקשה נדחית. המבקשת תשלם למשיבה שכ"ט עו"ד בסך 10,000 ₪ והוצאות משפט בסך 500 ₪.

החלטה זו ניתנת לערעור ברשות בתוך 15 ימים מיום המצאת ההחלטה לצדדים

ניתן היום, י' אב תשע"ח, (22 יולי 2018), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

מר יעקב אורנשטיין
נציג ציבור (מעסיקים)

אריאלה גילצר-כץ, שופטת
סגנית נשיאה