הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו סע"ש 3520-03-16

לפני:
סגנית הנשיאה, השופטת ד"ר אריאלה גילצר – כץ

התובעת:
טעמה שהרבני
ת.ז. XXXXXX778
ע"י ב"כ: עו"ד אלכסנדר ספינרד

-
הנתבעים:

  1. אסותא מרכזים רפואיים בע"מ
  2. יוסי אליצור
  3. יחזקאל שירי

ע"י ב"כ: עו"ד אייל ריבנר

החלטה בבקשה לגילוי מסמכים

בפניי מונחת בקשת התובעת לגילוי מסמכים ספציפיים ובקשה לקבלת "פרטים טובים יותר לגבי הנטען בכתב ההגנה" ותגובת הנתבעים. להלן החלטתי.

ראשית יוער כי לא צורף תצהיר לבקשה ומן הדין היה לדחות את הבקשה ולוּ מטעם זה בלבד. יתרה מכך, מאחר שגם לתגובת הנתבעים לא צורף תצהיר, הורה בית הדין לשני הצדדים להגיש תצהיר בתוך פרק הזמן שנקבע, אלא שרק הנתבעים פעלו כאמור. התובעת לא הגישה תצהיר לתמיכה בבקשתה עד היום, וכאמור, די היה בכך כדי לדחות את הבקשה.

למעלה מן הצורך אתייחס למסמכים שהתבקשו, שכן גם אם הייתה התובעת מגישה תצהיר לא היה בכך כדי לקבל את בקשתה.

הלכה ידועה היא כי הצדדים להליך המשפטי בבית הדין לעבודה מחויבים לנהל את ההליך ב"קלפים פתוחים", על מנת להגשים את התכליות של גילוי האמת, עשיית צדק בהליך השיפוטי וייעול הדיון. בקשה לגילוי מסמכים תידון על פי סע' 46(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב – 1991 ועל פי הפסיקה (ע"ע 22749-09-10 טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ נ' עיזבון המנוחה טלי אורן בלזר ז"ל, ניתן ביום 27.1.11 פורסם במאגרים האלקטרוניים) תוך בחינת המבחנים המצטברים הבאים:
האם המסמכים המבוקשים רלוונטיים להליך:
מההיבט הצר – דהיינו האם קיימת זיקה ברורה בין גילוי החומר המבוקש לבין טענותיו של המבקש בהליך העיקרי.
מההיבט הרחב – דהיינו מהי מידת תרומתו של הגילוי לקיומו של דיון יעיל לרבות מהות הסעד המבוקש בהליך ומידת הפגיעה במבקש היה והמידע לא יימסר לו.
האם קיימים אינטרסים נגדיים בגינם יש למנוע את הגילוי, לחלופין לצמצמו באמצעות איזון בין האינטרסים של הצדדים. ככל שהמסמך המבוקש רלוונטי וחיוני יותר, ייתכן שהאינטרס לגלותו יגבר על אינטרסים אחרים ולהיפך. בית הדין רשאי לאזן באמצעות פתרונות ביניים.

בחלק גדול של בקשתה לגילוי מסמכים נקטה התובעת לשון כללית וגורפת, ולמעשה לא ביקשה מסמכים מסוימים אלא קבוצות של מסמכים, באופן שיש בו כדי להכביד על הנתבעת שלא לצורך. יתר על כן, התובעת לא נימקה את בקשתה, ואם לא די בכך, הניחה את דעתי תגובת הנתבעת ביחס לכל אחת מקבוצות המסמכים ואפרט (כותרות הסעיפים מצוטטים כלשונם מבקשת הגילוי) :
כל המסמכים הקשורים לחקירה שעשתה הנתבעת 1 בקשר לאובדן הכספים כביכול, בגינו פוטרה התובעת, לרבות מסמכי מאזן, דיווחים, מזכרים או חקירות עובדים או אנשים הקשורים לכספים – הנתבעת טענה בתגובתה, אשר נתמכה בתצהיר, כי אין ברשותה מסמכים נוספים על אלה שהועברו לתובעת כחלק מכתב ההגנה. בית הדין אינו יכול לחייב בעל דין לגלות מסמכים אשר אינם מצויים ברשותו, על כן רכיב זה בבקשה דינו להידחו ת.
כל השוואה או התאמה שבוצעה בין הכספים במערכת ר"ר לבין תוכנת "תפנית" בתקופת עבודת התובעת, לרבות פירוט אי ההתאמות בתקופה זו וכן התקופה של שנה אחרי סיום עבודתה – הנתבעת טענה בתגובתה, אשר נתמכה בתצהיר, כי אין ברשותה מסמך כזה. בית הדין אינו יכול לחייב בעל דין לגלות מסמכים אשר אינם מצויים ברשותו, על כן רכיב זה בבקשה דינו להידחות.
כל דיווח של הנתבעים לגורמים שלישיים על אובדן הכספים כביכול, לרבות לחברות הביטוח, מועצת המנהלים של הנתבעת, בעלי הנתבעת, לגורמי הפיקוח במשרד הבריאות או משרד האוצר או גורם ציבורי אחר - הנתבעת טענה בתגובתה, אשר נתמכה בתצהיר, כי כל המסמכים הנוגעים לכך מצויים בידי התובעת. על כן רכיב זה בבקשה דינו להידחות.
כל התייחסות לאובדן הכספים כביכול או לפיטורי התובעת בדו"חות השנתיים של הנתבעת וכן בדו"חות מס הכנסה בשנה כלשהיא – הנתבעת טענה בתגובתה, כי לא הייתה התייחסות שכזאת בדו"חות השנתיים מכיוון שמדובר בסכומים זניחים יחסית למאזן החברה. מאחר שתגובת הנתבעת נתמכה בתצהיר אני מקבלת אותה.
כל התכתבות בין הנתבעים או מי מהם לבין משטרת ישראל בקשר לתובעת או בקשר לאובדן הכספים כביכול – הנתבעת טענה בתגובתה, אשר נתמכה בתצהיר, כי אין ברשותה מסמכים נוספים על אלה שהועברו לתובעת כחלק מכתב ההגנה. בית הדין אינו יכול לחייב בעל דין לגלות מסמכים אשר אינם מצויים ברשותו, על כן רכיב זה בבקשה דינו להידחות.
כל התכתבות בין הנתבעים או מי מהם לבין כל מכון פוליגרף בקשר לתובעת, לרבות פירוט חומר הגלם של תוצאות הפוליגרף והתכתבות לגבי ניסוח השאלות – צורפה לתגובה.
כל מכתב או מסמך שנשלח לנציגות העובדים – ועד העובדים או ההסתדרות – בקשר לפיטורי התובעת או אובדן הכספים – הנתבעת טענה בתגובתה, אשר נתמכה בתצהיר, כי אין ברשותה מסמכים נוספים על אלה שהועברו לתובעת כחלק מכתב ההגנה. בית הדין אינו יכול לחייב בעל דין לגלות מסמכים אשר אינם מצויים ברשותו, על כן רכיב זה בבקשה דינו להידחות.
כל התכתבות או פניה בין הנתבעים לבין גורמים פנימיים (עובדים, בעלי תפקידים) או גורמים שלישיים, בקשר לתקלות בתוכנת ר"ר או תוכנת "תפנית" או הממשק ביניהן, בכל תקופת עבודת התובעת וכן בשנה לאחר סיומה – הנתבעת טענה בתגובתה, אשר נתמכה בתצהיר, כי מסמכים כאלה לא קיימים. בית הדין אינו יכול לחייב בעל דין לגלות מסמכים אשר אינם מצויים ברשותו, על כן רכיב זה בבקשה דינו להידחות.
כל מכתב או מסמך בדבר הוספת מטלות למזכירות, כנטען בסע' 15 לכתב ההגנה – הנתבעת טענה בתגובתה, אשר נתמכה בתצהיר, כי אין ברשותה מסמכים נוספים על אלה שהועברו לתובעת כחלק מכתב ההגנה. בית הדין אינו יכול לחייב בעל דין לגלות מסמכים אשר אינם מצויים ברשותו, על כן רכיב זה בבקשה דינו להידחות.

אשר למסמכים ספציפיים שביקשה התובעת:
העתק מהביקורת שנערכה בשנת 2013 כנטען בסע' 18 לכתב ההגנה – הנתבעת טענה בתגובתה, אשר נתמכה בתצהיר, כי אין ברשותה מסמכים נוספים על אלה שהועברו לתובעת במסגרת גילוי המסמכים ההדדי ביניהן, וכי לא קיימת ביקורת אלא נעשתה בקרה שוטפת על ידי גזברית החברה. על כן רכיב זה בבקשה דינו להידחות.
העתק מכל דרישה של אילנית, כי התובעת "תטפל" בחסרים כנטען בסע' 21 לכתב ההגנה – הנתבעת טענה בתגובתה, אשר נתמכה בתצהיר, כי אין ברשותה מסמכים נוספים על אלה שהועברו לתובעת במסגרת גילוי המסמכים ההדדי ביניהן. על כן רכיב זה בבקשה דינו להידחות.
העתק מ"נוהל העבודה" הנזכר בסע' 22 לכתב ההגנה – הנתבעת טענה בתגובתה, אשר נתמכה בתצהיר, כי לא קיימים נוהלי עבודה כתובים. בית הדין אינו יכול לחייב בעל דין לגלות מסמכים אשר אינם מצויים ברשותו, על כן רכיב זה בבקשה דינו להידחות.
דו"ח שעות עבודה ("פנקס שעות") של התובעת בשבע שנות עבודתה האחרונות, ור' לדוגמא סע' 62.5 לכתב ההגנה – התובעת לא נימקה את הצורך במסמכים הללו אלא הפנתה לסע' בכתב ההגנה בו הוכחשה טענה לפי זכאית היא לתשלום בגין שעות נוספות. מאחר שלעובד זכות לקבל דו"חות נוכחות שלו, ומאחר שהתובעת לא טענה כי לא ניתנו לה דו"חות נוכחות, רשאית התובעת להגיש בקשה בהתייחס לדו"חות הנוכחות בלבד, נתמכת בתצהיר, המצומצמת לדו"חות שאינם מצויים ברשותה.
תיקה האישי של התובעת – התובעת לא נימקה את הצורך ברכיב זה ובית הדין אינו סבור כי קיים כזה, נוכח העדר מחלוקת באשר לסיבת הפיטורים של התובעת.

הבקשה לקבלת "פרטים טובים יותר לגבי הנטען בכתב ההגנה"
בקשה זו היא בקשה למתן פרטים נוספים, גילוי ועיון במסמכים ושאלונים, ע"פ תקנה 46 לתקנות בית הדין לעבודה, (סדרי דין), תשנ"ב-1991. דינה להידחות, גם מבלי להכריע האם מדובר בבקשה למתן פרטים נוספים וגילוי או בבקשה להעברת שאלון, ונבאר: אם נכונה טענת התובעת ומדובר בבקשה למתן פרטים נוספים, אשר תידון על פי ס"ק (א), דינה להידחות מכיוון שבית הדין אינו סבור שיש צורך בהיענות לה על מנת לאפשר דיון יעיל או לחסוך בהוצאות. דינה להידחות גם אם נקבל את טענת הנתבעת, ההגיונית יותר בעינינו, לפיה מדובר בשאלון, מכיוון שבמקרה זה נדונה הבקשה ע"פ ס"ק (ב) המחייב טעמים מיוחדים לכך. קל וחומר שבית הדין אינו סבור כך במקרה דנא.

סוף דבר
הבקשה נדחית.

מאחר שהבקשה נדחתה בחלקה הארי, ונוכח העובדה שלא נתמכה בתצהיר וכללה דרישות גורפות ולא מנומקות, תישא התובעת בהוצאות הבקשה בסך 2,000 ש"ח.

ניתנה היום, י"ח שבט תשע"ז, (14 פברואר 2017), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.