הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו סע"ש 34922-07-18

14 ינואר 2019
לפני:
כב' השופטת חופית גרשון-יזרעאלי

התובעת:
הלה לוי
ע"י ב"כ עו"ד ערן גולן
-
הנתבעים:

  1. דוד כרמל
  2. אולי כרמל

שניהם ע"י ב"כ עו"ד נעם יהל

החלטה

1. התיק ייקבע לשמיעת הוכחות בפני מותב בראשות כב' השופטת מירב קליימן למועדים הבאים:
ביום 11.3.2020 משעה 09:00 עד 13:00.
ביום 25.3.2020 משעה 09:00 עד 13:00.
ככל שיותיר הזמן, לפי שיקול דעת המותב, יישמעו סיכומים בעל פה במועד זה.
2. הצדדים יגישו את העדויות הראשיות שלהם ושל עדיהם בתצהירים, בצירוף כל המסמכים שברצונם להסתמך עליהם.
3. העתקי התצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצד השני.
4. על התובעת להגיש התצהירים כאמור עד ליום 15.3.19 והנתבעים עד ליום 15.5.19.
5. לא יוגשו תצהירי התובעת במועד, תימחק התובענה על הסף. עפ"י תקנה 44 (3) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב - 1991 בלי אזהרה נוספת.
לא יוגשו תצהירי הנתבעים במועד, יחשבו הנתבעים כמי שאין בדעתם להגיש ראיות.
6. מטעמי יעילות ההליך, יגיש כל צד למזכירות בית הדין עותק של תצהיריו, לרבות הנספחים (ממוספרים ומדוגלנים), 14 יום לפני מועד ההוכחות.
7. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות בית הדין בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני בית הדין במועד ישיבת ההוכחות. בבקשה האמורה יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר. הבקשה תוגש לא יאוחר ממועד הגשת תצהירי הצד המבקש.

8. לעיון תצהירי התביעה ביום 17.3.19.

ניתנה ב יום, ח' שבט תשע"ט, (14 ינואר 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.