הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו סע"ש 32151-10-18

14 יוני 2019

לפני:

כב' השופטת כרמית פלד
התובע
אחמד בשיר עבד אלרחים בשיר, ת.ז. XXXXXX024 (רש"פ)
ע"י ב"כ עו"ד אורון מאירי
-
הנתבע
יוסף בנגו, ת.ז. XXXXX725

פסק דין

כתב התביעה הוגש ביום 15.10.18 והומצא לנתבע ביום 31.10.18, כעולה מאישור מסירה חתום שהוגש לתיק בית הדין.
משלא הוגש כתב הגנה הוגשה ביום 5.12.18 בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה (להלן - הבקשה).
ביום 5.12.18 ניתנה החלטת בית הדין לפיה הנתבע יגיש תגובתו לבקשה בתוך 14 ימים וככל שלא תוגש תגובה תינתן החלטה אף בהיעדרה.
הבקשה והחלטת בית הדין מיום 5.12.18 הומצאו לנתבע ביום 20.5.19, כעולה מאישור מסירה חתום שהוגש לתיק בית הדין.
חרף חלוף המועדים שנקצבו לא הוגש כתב הגנה ואף לא תגובה לבקשה.
בהתאם לתקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, ניתן בזאת פסק דין כנגד הנתבע בהעדר הגנה וזאת על יסוד כתב התביעה בלבד.
אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובע את הסכומים הבאים, כולם נקובים בסכומי ברוטו:
השלמת שכר מינימום ענפי/תעריפי (בניין) בסך של 28,825 ₪.
דמי הבראה בסך של 7,245 ₪.
החזר הוצאות נסיעה בסך 11,704 ₪.
חלף הספקת ביגוד והנעלה בסך של 800 ₪.
פדיון חופשה שנתית בסך של 7,127 ₪.
דמי חגים בסך של 6,233 ₪.
חלף שי לחג בסך של 750 ₪.
החזר הוצאות אש"ל בסך של 8,800 ₪.
תשלום חלף הפרשות לביטוח פנסיוני בסך של 11,124 ₪.
חלף הפרשה לקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניין בסך של 1,463 ₪.
תמורת הודעה מוקדמת בסך של 5,100 ₪.
פיצויי פיטורים בסך של 14,224 ₪.
הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 3,000 ₪.

כל הסכומים ישולמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (15.10.18) ועד לתשלום בפועל.

בקשה לביטול פסק דין זה ניתן להגיש בתוך 30 יום מיום שפסק הדין הגיע לידי הצד המבקש לבטלו.

ניתן היום, י"א סיוון תשע"ט, (14 יוני 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .