הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו סע"ש 31124-02-17

08 פברואר 2018
לפני:
כב' השופטת חופית גרשון-יזרעאלי

התובעת:
פלאן אי פרסום ושיווק בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד כוכי טבקה
-
הנתבע:
פבל איזילוב
ע"י ב"כ עו"ד רונן אדר

החלטה

1. הזמנה לישיבת הוכחות תשלח לצדדים בדואר.
ככל שיותיר הזמן, לפי שיקול דעת המותב, יישמעו סיכומים בעל פה במועד זה.
2. הצדדים יגישו את העדויות הראשיות שלהם ושל עדיהם בתצהירים, בצירוף כל המסמכים שברצונם להסתמך עליהם.
3. העתקי התצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצד השני.
4. על התובעת להגיש התצהירים כאמור עד ליום 7.3.18 והנתבע עד ליום 7.5.18.
5. לא יוגשו תצהירי התובעת במועד, תימחק התובענה על הסף. עפ"י תקנה 44 (3) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב - 1991 בלי אזהרה נוספת.
לא יוגשו תצהירי הנתבע במועד, יחשב הנתבע כמי שאין בדעתו להגיש ראיות.
6. מטעמי יעילות ההליך, יגיש כל צד למזכירות בית הדין עותק של תצהיריו, לרבות הנספחים (ממוספרים ומדוגלנים), 14 יום לפני מועד ההוכחות.
7. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות בית הדין בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני בית הדין במועד ישיבת ההוכחות. בבקשה האמורה יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר. הבקשה תוגש לא יאוחר ממועד הגשת תצהירי הצד המבקש.

8. לעיון תצהירי התביעה ביום 10.3.18.

ניתנה ב יום, כ"ג שבט תשע"ח, (08 פברואר 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.