הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו סע"ש 28667-12-18

16 יוני 2019

לפני:

כב' השופט תומר סילורה

התובעים

  1. לאונרדו פינגרהוט
  2. גבריאל אדלשטיין

ע"י ב"כ: עו"ד אמנון רובינזון
-
הנתבעים

  1. אורי מרמורשטיין – ת.ז XXXXX206
  2. בשרים מעושנים 2013 בע"מ – ח.פ 514888346

פסק דין

1. הנתבעים נדרש ו להגיש כתב הגנה אולם לא הגיש ו כתב הגנה עד היום.

2. מאישור המסירה שהוגש לבית הדין עולה, שכתב התביעה נמסר לנתבע 2 באמצעות הדבקה במענו הרשום בהתאם למרשם האוכלוסין ולנתבעת 1 באמצעות הדבקה במענה הרשום בהתאם לדו"ח רשם החברות.

3. בהתאם לתקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב-1991, ניתן בזאת פסק דין כנגד הנתבעים, בהעדר הגנה וזאת על יסוד כתב התביעה בלבד.

4. אני מחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובע ים בתוך 30 ימים מיום שיומצא לה ם פסק הדין את הסכומים הבאים:

לתובע מס' 1

א. פיצוי פיטורים בסך 12,133 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (13.12.2018) ועד לתשלום בפועל.
ב. הודעה מוקדמת בסך 5,473 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (13. 12.2018) ועד לתשלום בפועל.
ג. דמי הבראה בסך 2,646 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (13. 12.2018) ועד לתשלום בפועל.
ד. פדיון חופשה בסך 6,811 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (13. 12.2018) ועד לתשלום בפועל.
ה. שכר עבודה בסך 12,449 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (13. 12.2018) ועד לתשלום בפועל.
ו. החזר תשלום קנס בסך 470 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (13. 12.2018) ועד לתשלום בפועל.
ז. דמי חגים בסך 2,919 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (13. 12.2018) ועד לתשלום בפועל.
ח. אי מתן הודעה לעובד בסך 5000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (13. 12.2018) ועד לתשלום בפועל.
ט. הפרת חובת השימוע בסך 9,123 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (13. 12.2018) ועד לתשלום בפועל.
י. הפרשות לביטוח פנסיוני בסך 11,403 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (13. 12.2018) ועד לתשלום בפועל.

לתובע מס' 2

א. שכר עבודה בגין יולי-אוגוסט 2018 בסך 10,915 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (13.12.2018) ועד לתשלום בפועל.

5. הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 7,500 ₪ שישולמו בתוך 30 ימים מהיום שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק דין זה ועד לתשלום בפועל.

בקשה לביטול פסק דין זה ניתן להגיש בתוך 30 יום מיום שפסק הדין הגיע לידי המבקש לבטלו.

ניתן היום, י"ג סיוון תשע"ט, (16 יוני 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .