הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו סע"ש 2771-04-19

08 אוקטובר 2019

לפני:

כב' השופטת כרמית פלד
התובע
Chaobin Lin, G56883953
ע"י ב"כ: עו"ד יצחק הורביץ
-
הנתבעים

  1. איתן אמי - עובדים זרים לבניין בע"מ, ח.פ 513665372
  2. נחום אריה פרסר, ת.ז. XXXXX254
  3. חברת אלון - מאגרי אנוש לבנין בע"מ, ח.פ 514571165
  4. אלי יונס, ת.ז. XXXXX746

פסק דין

כתב התביעה הוגש ביום 1.4.19.
משלא הוגש כתב הגנה הוגשה ביום 13.6.19 בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה (להלן - הבקשה).
ביום 21.6.19 ניתנה החלטת בית הדין לפיה הנתבע ים יגיש תגובת ם לבקשה בתוך 14 ימים וככל שלא תוגש תגובה תינתן החלטה אף בהיעדרה.
הבקשה והחלטת בית הדין מיום 21.6.19 הומצאו לנתבע ים 1-2 ביום 1.7.19 ולנתבעים 3-4 הומצא ביום 9.7.19, כעולה מתצהירי שליח שהוגש ו לתיק בית הדין.
חרף חלוף המועדים שנקצבו לא הוגשו כתב י הגנה ואף לא תגובות לבקשה.
בהתאם לתקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, ניתן בזאת פסק דין כנגד הנתבע ים בהעדר הגנה וזאת על יסוד כתב התביעה בלבד.
אני מחייבת את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובע את הסכומים הבאים, כולם נקובים בסכומי ברוטו:
פיצויי פיטורים בסך של 38,501.6 ₪ .
חלף הפרשות לפנסיה בסך של 27,512.8 ₪.
דמי חג ים בסך של 10,800 ₪.
פדיון חופשה בסך של 12,084 ₪.
דמי הבראה בסך של 23,058 ₪.
חלף הפרשות לקרן השתלמות בסך של 12,151 ₪.
חלף שי לחג בסך של 3,500 ₪.
הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 4,000 ₪ (כולל מע"מ).

כל הסכומים ישולמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (1.4.19) ועד לתשלום בפועל.
בקשה לביטול פסק דין זה ניתן להגיש בתוך 30 יום מיום שפסק הדין הגיע לידי הצד המבקש לבטלו.

ניתן היום, ט' תשרי תש"פ, (08 אוקטובר 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .