הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו סע"ש 2688-09-17

לפני:

כב' השופטת הבכירה עידית איצקוביץ
נציג ציבור (עובדים) מר גבריאל נבו
נציג ציבור (מעסיקים) מר משה כפיר

התובע
OKBAY KESETI, דרכון אריתריאה 4628/109477
ע"י ב"כ עו"ד דוד בר-חוה
-
הנתבעים

  1. א.ב.מ.א שירותים ופרוייקטים בע"מ, ח.פ. 514602432
  2. איתנ'ס יצור עוגות בע"מ, ח.פ. 512367244

ע"י ב"כ עו"ד ליליה שבשאי

פסק דין

1. בתוקף סמכות נו, בהתאם להוראות סעיף 79א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ" ד-1984, ולאור הסכמת הצדדים כי נפסוק לפשרה, אנו מחייבים את הנתבע ים - יחד ולחוד - לשלם לתובע סך של 11,000 ₪ בגין פיצויי פיטורים מוגדלים . סכום זה ישולם בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין, שאם לא כן ישא הסכום הנ"ל הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

כמו-כן, על הנתבעים לשלם שכ"ט עו"ד בסך 1,200 ₪ בצירוף מע"מ כחוק, כנגד חשבונית מס, בתוך 30 ימים מיום קבלת פסק הדין.

2. על התובע להעביר לב"כ הנתבעים טופס 161א' עד ליום 1.8.19.

3. המזכירות תבדוק אם התקיימו התנאים המזכים בהחזר אגרה, בהתאם לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות), התשס"ח-2008 ותשיב לב"כ התובע את אגרת בית הדין בהתאם.

4. לצדדים זכות ערעור בפני בית הדין הארצי לעבודה בירושלים בתוך 30 ימים מתאריך המצאת פסק הדין.

ניתן היום, י"ב תמוז תשע"ט, (15 יולי 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

מר גבריאל נבו,
נציג ציבור עובדים

עידית איצקוביץ, שופטת בכירה
אב"ד

מר משה כפיר,
נציג ציבור מעסיקים