הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו סע"ש 26344-11-16

17 אפריל 2019
לפני:
כב' השופט דורון יפת

התובעים:
1. ניוקום סוכנות לביטוח פנסיוני (2004) בע"מ
2. עזי שבתאי
ע"י ב"כ עוה"ד רועי גאליס וצבי בן חיים

-
הנתבעים:
1. אמיליו כהן
2. בורבסקי עידו
ע"י ב"כ: עו"ד רפי שפטר ורוני כהן שפירא

החלטה

1. לאחר שעיינתי בכלל החומר שבתיק ובהמשך לדיון ההוכחות אשר התקיים בפני מותב בראשותי ביום 26.3.2019, מצאתי לנכון לפנות לגוף המאסדר – רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון על מנת לקבל את עמדתו ביחס לליבת המחלוקת המרכזית בתיק זה.

2. לטענת התובעים, התנהלות הנתבעים היא חסרת תום לב, שכללה בין היתר הפרת חובותיהם החוזיות כקבוע בהסכם העבודה, גניבת רשימת לקוחות המהווה לא פחות מסוד מסחרי, גניבת לקוחות בפועל, פגיעה במוניטין של מי מהתובעים תוך שימוש בלשון הרע, הגשת תלונות כוזבות למפקח על הביטוח ועוולות נוספות.

על מנת לבסס את טיעוניהם שלפיהם פעלו כדין צירפו התובעים שני מסמכים לתצהיריהם. הראשון, חוות דעת משפטית ממשרד עו"ד רועי פוליאק ושות' (כתוארו אז) מיום 11.1.2016 אשר ניתנה על ידי עו"ד איל בריק (נספח 26). השני, חוות דעת של עו"ד ירון אליאס, מומחה בתחום הביטוח העוסקת בשני עניינים - חוקיות הפרקטיקה הנהוגה בידי התובעת 1 לצורך שיווק פוליסות לביטוח בריאות, וכן סטטוס פוליסות ביטוח שווקו בניגוד לדין התיווך בביטוח (נספח 27).

3. לטענת הנתבעים, התביעה נועדה להשתיקם, שכן נעשו מעשים פליליים חמורים בהנחייתו והוראתו הישירה של התובע 2, תוך הקמת מערכת משומנת של התובעת 1 למכירת פוליסות ביטוח בניגוד לדין באופן המעמיד את עשרות אלפי "לקוחותיה" בסיכון כי רכשו פוליסות ביטוח אשר לא יעניקו להם כיסוי במועד הדרוש. עוד טוענים הנתבעים, כי הואיל והפוליסות כאמור הוקמו על ידי התובעת 1 תוך ביצוע מעשים פליליים, כי אז ממילא חוזי הביטוח הנ"ל הינם הסכמים בלתי חוקיים הבטלים מעיקרם עפ"י ס' 30 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג- 1973. בהקשר זה טוענים הנתבעים (ס' 1 לתצהיר הנתבע 1), כי על רקע התנהלות התובעים, בחודש ספטמבר 2018 הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב (ת"צ 31028-9-18) בקשה לאישור תובענה כתביעה ייצוגית כנגד התובעת 1 וחברות נוספות – בקשה שעודנה תלויה ועומדת.

4. בין הצדדים נתגלעה מחלוקת מהן גבולות הגזרה של נציגי מכירות בפגישות פרונטאליות בתהליך מכירת פוליסת ביטוח; ול יתר דיוק- מהן הפעולות שנציגים אלה, אשר אינם סוכני ביטוח ואשר אינם יכולים להצ יג עצמם ככאלה, יכולים לבצע עובר לשיחות השיקוף. כך, לדוגמא, האם נציגים אלה יכולים למלא טפסים עם הלקוחות הפוטנציאליים (מבלי להחתימם בסוף התהליך ), לרבות טופס אשר כותרתו "טופס הצעה טלפוני"; האם נציגים אלו יכולים להסביר ללקוחות פוטנציאליים על מהות הביטוחים; האם נציגים אלו יכולים לאסוף מידע מהלקוח העשוי להיות רלבנטי לביטוח, האם נציגים אלה יכולים להחתים את הלקוחות הפוטנציאליים על טפסי הוראת קבע או כרטיסי אשראי.
במילים אחרות, אלו פעולות יכולים נציגי מכירות פרונטאליות לעשות על מנת שלא יחשבו כאילו ביצעו עסקת מכירת של פוליסת ביטוח.

5. בזיקה לכך, כנגד התובעת 1 הוגשו למפקח על הביטוח (כתוארו אז) , למצער, שבע תלונות . חמש תלונות ביום 9.2.2016 (מס' 138795, מס' 138786, מס' 138840 וכן תלונות של התובעים) ; ושתי תלונות מיום 10.2.2016 (מס' 139170, מס' 138845) (נספחים 20-25 לתצהיר התובעים).

6. לדידם של התובעים, התלונות נסגרו, שכן באתר רשות שוק ההון, תחת סטטוס תלונה, נכתב: "הסתיים", ומצב תיק: "סגור". ואולם, ביום 25.3.2019 הגישו הנתבעים בקשה להוספת ראיות, אליה צורפו המסמכים הבאים: שני מכתבים מפניות הציבור מיום 9.6.2016 ומיום 15.6.2016, ש לפיהם תלונותיהם של הנתבעים 1 ו-2 הועברו לטיפול גורמי האכיפה; תמלולי שיחה בין הנתבעים 1 ו-2 לבין פניות ציבור מיום 17.3.2019 מהם עולה לכאורה כי תלונות הנתבעים עדיין מטופלות על ידי גורמי האכיפה; וכן תמלולי שיחה בין הנתבעים לבין שלושה מהמתלוננים הנזכרים בסעיף 5 לעיל לבין פניות הציבור מיום 17.3.2019 מהם עולה , כי התלונות נסגרו באופן אוטומטי מבלי שנבדקה כביכול על ידי רשות שוק ההון.

7. כאן המקום לציין, כי בדיון ההוכחות נחקרו, בין היתר, עו"ד אליאס, מר אבירם דוידוביץ מפקח אזורי בחברת כלל, מר שגיא כהן, מפקח אזורי בחברת מנורה; מר יוסי ארד מפקח רכישה בחברת פניקס (בין השנים 2014-2016).

8. הגוף המאסדר מתבקש להמציא עד ליום 13.6.2019 את עמדתו לבית הדין, באמצעות פרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי), הן בנוגע לליבת המחלוקת המובאת בס' 4 לעיל, בשים לב לדין המצוי וחוזרי רשות שוק ההון אשר חלו ב תקופה שבין חודש ינואר 2014 לבין חודש יולי 2015, והן בנוגע לתלונות הנזכרות בסעיף 5 לעיל.

9. התובעים ימציאו לפרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי) עד ליום 28.4.2019, במסירה אישית, את המסמכים הבאים: כתב התביעה, הנספחים הנזכרים בסעיף 2 לעיל, כתב ההגנה וכן פרוטוקול דיון ההוכחות מיום 26.3.2019. עותק מאישור המסירה יוגש לתיק עד ליום 30.4.2019.

10. במקביל, סיכומי התובעים יוגשו עד ליום 16.5.2019, וסיכומי הנתבעים יוגשו עד ליום 9.6.2019. סיכומי הצדדים לא יעלו על היקף של 12 עמודים, גופן David, ברווח 1.5, תוך הותרת שוליים סבירים. התובעים רשאים להגיש עד ליום 20.6.2019 סיכומי תשובה שלא יעלו על היקף של 3 עמודים, בגופן וברווח הנזכרים לעיל. לאחר שתתקבל עמדת הגוף המאסדר, הצדדים יהיו רשאים להגיש השלמת טיעונים קצרה, ועל כך תנתן החלטה בנפרד.

11. לעיוני ביום 1.5.2019.

12. המזכירות תשגר החלטה זו באמצעות הפקסימיליה לפרקליטות מחוז ת"א (אזרחי).
ניתנה היום, י"ב ניסן תשע"ט, (17 אפריל 2019 ), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.