הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו סע"ש 21462-06-16

23 מאי 2017
לפני כב' השופטת עמיתה יהודית הופמן

המבקש/התובע
איציק זוהר
ע"י ב"כ עו"ד דוד בסידן
-
המשיבים/הנתבעים

  1. סופר סטוק ראשון לציון בע"מ
  2. אפרים טוויטו

ע"י ב"כ עו"ד ניר קפלן

החלטה

1. התובע הגיש בקשה לגילוי מסמכים ביום 28.2.17 .

2. התובע מבקש בבקשתו כי הנתבעים יעבירו לרשותו "העתק נאמן למקור, של כל תלושי המשכורת שהוצאו לגב' מורן טוויטו, אשתו של הנתבע 2; העתק נאמן למקור של כל תדפיסי חשבונות הבנק הפרטיים (עו"ש) הכוללים את כל התנועות בחשבונות של הגב' מורן טוויטו, אשתו של הנתבע 2 מיום 1/8/2014 ועד למועד הגשת התובענה שבכותרת; העתק נאמן למקור של כל תדפיסי חשבונות הבנק העסקיים של החברה הנתבעת בתיק הנ"ל הכולל את כל התנועות בחשבון מתחילת פעילות החברה ועד למועד הגשת התביעה הנ"ל וכן, העתק נאמן למקור של כל תדפיסי חשבונות הבנק הפרטיים (עו"ש) של הנתבע בתיק הנ"ל, מר אפרים טוויטו, הכולל את כל התנועות בחשבונות מתחילת פעילות החברה ועד למועד הגשת התביעה הנ"ל".

3. התובע טוען בבקשתו כי חשיבות המסמכים הנ"ל נעוצה בעובדה כי הנתבעים טוענים שמשכורתו של התובע היתה נמוכה מהנטען על ידו בכתב התביעה ואילו התובע טוען כי עיון במסמכים המבוקשים לעיל יחשוף תמונה הפוכה ושונה בתכלית, לרבות העברות כספים קבועות שקיבל מאת הנתבע 2 ומאשתו, הגב' טוויטו, אשר מעידים, למעשה , על תוספת לשכרו.

4. הנתבעים, בתגובתם, טוענים כי יש לדחות את הבקשה, שכן מדובר במסמכים שאינם קשורים למחלוקת נשוא כתב התביעה. אין קשר בין עבודתה של הגב' מורן טוויטו לבין עבודתו של התובע. תלושי שכרה אינם חלק מטענות התובע בכתב התביעה ואין קשר בין עבודתה בנתבעת לבין הנטען בכתב התביעה. הנתבעים חולקים על זכאות התובע לקבלת דפי החשבון הפרטיים והעסקיים שתבע בתביעתו, לרבות כניסות ויציאות מהארץ של הנתבעת, שאינ ם, לטענתם , רלוונטיות למחלוקת.

5. המבחן המנחה את ביה"ד האם להיענות לבקשה לגילוי מסמכים ספציפי, אם לאו, הינו אם סבור ביה"ד שיש צורך בכך כדי לאפשר דיון יעיל או כדי לחסוך הוצאות. נקבע בפסיקה כי בעלי הדין נדרשים לגילוי מרבי של מסמכיהם על מנת לקיים דיון יעיל, אולם מדובר בגילוי מסמכים שהנם רלוונטיים לסכסוך שבין הצדדים.

6. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, להלן החלטתי:
א. מעיון בכתב התביעה עולה כי התובע תובע תשלום זכויות בגין מעמדו כעובד שכיר בנתבעת 1.

ב. עוד עולה מעיון בכתבי טענות הצדדים כי קיימת מחלוקת באשר לשיעור שכרו הקובע של התובע לצורך חישוב זכויותיו.

ג. התובע טוען בבקשתו כי קיבל העברות כספים קבועות מאת הנתבעים המעידות על תוספת למשכורתו. יחד עם זאת, בכתב תביעתו טוען כי משכורתו החודשית כשכיר היתה 10,000 ₪ נטו לחודש (12,626 ₪ ברוטו) עד לחודש דצמבר 2015. במועד הנ"ל הועלה שכרו, לגרסתו, לסך של כ-32,400 ₪ עד למועד סיום עבודתו (10.3.16) (סעיף 7 לכתב התביעה) .

ד. ללמדך כי במשך רוב תקופת עבודתו של התובע, התובע השתכר 10,000 ₪ נטו לחודש, לפי גרסתו, ובנסיבות אלה אין כל עילה להורות לנתבעים לגלות את המסמכים שביקש בבקשתו הנוכחית, כאמור בסעיף 2 לעיל.

ה. לטעמי, המסמכים אשר תובע התובע לגלות ולהעביר לרשותו אינם רלוונטיים למחלוקת העולה מכתבי הטענות. לא מצאתי כל עילה לחייב מי מהנתבעים לגלות תדפיסי חשבונות בנק פרטיים, לרבות חשבונות עסקיים, כדי לתמוך בגרסת התובע באשר לשיעור שכרו הקובע .

ו. התובע קיבל תלושי שכר ועפ"י הפסיקה תלושי השכר הנם ראיה מהימנה לשיעור שכרו של התובע כעובד בנתבעת 1, אלא אם יוכח בראיות מהימנות אחרת.

ז. לא הובאה בפניי כל ראיה כי גם אם היו העברות כספים בין החשבונות שמבקש התובע לגלות לבין השכר והתמורה שקיבל בגין עבודתו בנתבעת 1, בשים לב למעמדו, מדובר בהעברות כספים כחלק משכרו הקובע של התובע .

ח. מעמדו בנתבעת 1, לרבות שיעור זכויותיו, יידונו במסגרת הליך ההוכחות.

ט. לא הובאה בפניי כל ראיה באשר לזכאות התובע לקבלת טופס כניסות ויציאות מהארץ של הנתבע 2 .

7. די בכך כדי לדחות את בקשת התובע.

8. התובע ישלם לנתבעים הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 2,500 ₪.

9. הצדדים יודיעו עד ליום 1.7.17 כי אין להם בקשות מקדמיות, מספר העדים מטעמם והערכת זמן החקירה הנגדית. עם קבלת ההודעה יינתן צו לתצהירים וייקבע מועד להוכחות.

10. לעיוני ביום 2.7.17.

ניתנה היום, כ"ז אייר תשע"ז, (23 מאי 2017), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.