הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו סע"ש 19091-06-17

28 אוקטובר 2019

לפני:

כב' השופטת כרמית פלד

התובע
גסאן חוסין ת.ז. XXXXXX335
ע"י ב"כ עו"ד דלשה רכאד
-
הנתבעת
ירון בנין בע"מ ח.פ. 511098139
ע"י ב"כ עו"ד אבישי אלקו שי

פסק דין

הצדדים הסמיכו את בית הדין לפסוק לפשרה בלא הנמקה לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984 החל בבית הדין לעבודה מכח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט – 1969, וזאת בטווח שבין 14,000 ₪ נטו ל 28,000 ₪ נטו. בנוסף הסמיכו הצדדים את בית הדין לפסוק ל זכות התובע השתתפות בשכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ.
לאחר שנתתי דעתי לכלל החומר שהובא לפני ולטענות הצדדים אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע סכום בסך 21,000 ₪ נטו בגין השלמת פיצויי פיטורים מוגדלים. בנוסף, תישא הנתבעת בהשתתפות בשכ"ט ב"כ התובע בסך 5,000 ₪ בתוספת מע"מ, כנגד חשבונית מס כדין.
הסכומים הנקובים בסעיף 2 לעיל ישולמו בתוך 30 ימים ממועד המצאת פסק הדין, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד מועד התשלום בפועל.
מאחר ולא התקיים דיון הוכחות, המזכירות תשיב האגרה לב"כ התובע בהתאם לתקנות.

ניתן היום, כ"ט תשרי תש"פ, (28 אוקטובר 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .