הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו סע"ש 17841-03-16

לפני: כב' השופטת קרן כהן

המבקש:
התובע והנתבע שכנגד
עודד נסים דביר
ע"י ב"כ עו"ד אופיר רונן
-
המשיבים:
הנתבעים והתובעים שכנגד

  1. דביר יעקב הובלות בע"מ
  2. יעקב דביר

ע"י ב"כ עו"ד שרית רפפורט ועו"ד אילן רפפורט

החלטה
1. לפניי בקשת המבקש (התובע) למחיקה על הסף של חלק מסעיפי כתב התביעה שכנגד.

2. לאחר ששקלתי את הבקשה, התשובה לבקשה והתגובה לבקשה מצאתי כי דין הבקשה להתקבל בחלקה, כפי שיפורט להלן.

3. לעניין הסעיפים הרלוונטיים לרכב מסוג פולקסווגן (סעיפים 6, 29, 30, 70, 105 ו-107):
המבקש טען שרכב הפולקסווגן אינו קשור ליחסי העבודה שבין הצדדים אלא ליחסים המשפחתיים השוררים ביניהם ולכן טענות המשיבים בעניין זה אינן סמכותו של בית הדין. עוד נטען כי אף בסיכומים שהוגשו לבית המשפט המחוזי טענו המשיבים כי עניין זה נמצא בסמכותו העניינית. לפיכך, נטען כי יש להורות על מחיקת הסעיפי ם מכתב התביעה שכנגד.
המשיבים טענו כי רכב הפולקסווגן ניתן למבקש כחלק מתנאי עבודתו אצל המשיבה. הרכב נקנה מכספי המשיבה לצרכי עבודתו של המבקש ואינו קשור לקשרים המשפחתיים ביניהם.
דין הבקשה הידחות. נוכח טענת המשיבים ולפיה הרכב ניתן לשימושו של המבקש כחלק מתנאי עבודתו ולא במסגרת קשרי המשפחה, הרי שעילת התביעה לתשלום פיצוי בגין אי השבת הרכב לאחר סיום יחסי העבודה מצויה בסמכותו של בית הדין. בנסיבות אלה, ומבלי לקיים בירור עובדתי בטענות הצדדים, אין להורות על מחיקת הסעיפים העוסקים בסוגיה זו מכתב התביעה שכנגד.

4. לעניין הסעיפים הרלוונטיים לרכב מסוג מרצדס (סעיפים 71 - 82, 106 ו-107):
המבקש טען כי אף רכב זה אינו קשור ליחסי העבודה שבין הצדדים אלא ליחסים המשפחתיים השוררים ביניהם. נטען כי הרכב שייך למבקש והוא ניתן לשימושו האישי של המשיב 2 בשל קשרי המשפחה שביניהם. לפיכך נטען כי נושא זה אינו בסמכותו של בית הדין ויש להורות על מחיקת הסעיפים העוסקים בו מכתב התביעה שכנגד.
המשיבים טענו כי הם זכאים להשבת הבעלות ברכב המרצדס מכיוון שהוא נרשם על שם המבקש אך ורק מטעמי נוחות במועד רכישתו.
דין הבקשה להתקבל. משאין מחלוקת בין הצדדים ולפיה הרכב נקנה במסגרת קשרי המשפחה וללא קשר ליחסי העבודה שבין הצדדים, הרי שסוגיה זו אינה מצויה בסמכותו העניינית של בית הדין ולכן יש למחוק את הסעיפים העוסקים בעניין זה מכתב התביעה שכנגד.
אי לכך, סעיפים 71 – 82, 106 ו-107 (נקודה אחרונה) ימחקו מכתב התביעה שכנגד.

5. לעניין הסעיפים הרלוונטיים לחוב הנטען של חברת דביר אקולוגיה (סעיפים 34 – 38, 40 – 48, 83, 95 ו-107) :
המבקש טען שקיים סכסוך עסקי בין המשיבה לבין חברת דביר אקולוגיה, אלא שסכסוך זה אינו נמצא בסמכותו העניינית של בית הדין. עוד נטען כי אף בסיכומים שהוגשו לבית המשפט המחוזי טענו המשיבים כי עניין זה נמצא בסמכותו העניינית. לפיכך, התבקש בית הדין להורות על מחיקת הסעיפים העוסקים בסוגיה זו מכתב התביעה שכנגד.
המשיבים טענו שהמבקש עצמו העלה בכתב התביעה את עובדת קיומו של החוב שאינו שנוי במחלוקת ולכן יש לדחות את טענותיו.
דין הבקשה להידחות. בכתב התביעה שכנגד לא נתבע תשלום החוב שחבה חברת דביר אקולוגיה למשיבה או פיצוי בגינו , שכן אף המשיבים מודעים לכך שסכום החוב זה אינו מצוי בסמכותו העניינית של בית הדין. עניין היחסים עם דביר אקולוגיה וחובה למשיבה הובא לצורך הוכחת טענות המשיבים ולפיה המבקש פעל בחוסר תום לב בתקופת עבודתו תוך הצגת מצג שווא וגזילת לקוחותיה של המשיבה. וכך נטען בכתב התביעה שכנגד: "... התובעת (המשיבה – ק.כ) תטען כי במשך תקופה ארוכה נתנה התובעת שירותי הובלה לחברת דביר אקולוגיה, אשר מצויה בבעלותו העיקרית של הנתבע. הסדר מתן שירותים אלה אף הוא היה ביוזמתו של הנתבע תוך שבדיעבד נוכע כי הכל נעשה על מנת לגזול את לקוחותיה של התובעת ולהעבירם בחוסר תום לב ותוך הצגת מצג שווא לקהל לקוחותיה של חברת דביר אקולוגיה. כך, בפועל פעל הנתבע להגדיל את קהל לקוחותיה של חברת דביר אקולוגיה וזאת על גבה של התובעת ותוך ביצוע גזל לקוחות ועשיית עושר שלא במשפט לאור יום וקיום תחרות בלתי הוגנת וחסרת תום לב". עילות התביעה הנוגעות להתנהלותו של המבקש במסגרת יחסי העבודה בין הצדדים מצויות בסמכותו העניינית של בית הדין ולכן אין להורות על מחיקת הסעיפים העוסקים בחברת דביר אקולוגיה מכתב התביעה שכנגד.

6. לעניין הסעיפים הרלוונטיים לחוב הנטען בגין הנגררים (סעיפים 23, 25 – 28, 38, 41 ו-104) :
המבקש טען כי הנגררים הם חלק מהסכסוך המשפחתי העסקי הנדון בבית המשפט לענייני משפחה. המבקש הגיש תביעה לבית המשפט לענייני משפחה בגין ההפרה של התחייבות המשיב להעביר לו שש משאיות ושישה נגררים. עוד נטען כי בסיכומים שהוגשו לבית המשפט המחוזי טענו המשיבים שעניין זה נמצא בסמכותו העניינית. נטען כי הסמכות לדון בסכסוך זה נתונה לבית המשפט לענייני משפחה ולא לבית הדין ולכן יש להורות על מחיקת הסעיפים העוסקים בסכסוך זה.
המשיבים טענו כי המבקש מתעלם מכך שלא ניתנה לו הבטחה מעולם לקבלת הנגררים וכי אין לו תיע וד או אסמכתא קיומה של הבטחה. עוד נטען כי אף אם הייתה הבטחה, לא הייתה למבקש סמכות לגזול רכוש וכסף של המשיבה על דעת עצמו. נטען כי מדובר בטענות הגנה של המשיבים ולכן יש לבררם במסגרת ההליכים בבית הדין.
דין הבקשה להידחות. ה מבקש העביר נגררים שהיו בבעלות המשיבה לחברה שבבעלותו לקראת סיום עבודתו במשיבה. לטענת המשיבים מדובר "בהפרה בוטה של חובותיו והתחייבויותיו בחברה". כל הטענות הנוגעות להתנהלותו של המבקש בתקופת עבודתו וסמוך לסיומה והפעולות שביצע המבססות עילה לכאורה לשלילת פיצויי פיטורים מצויות בסמכותו העניינית של בית הדין. בנוגע לסמכותו של בית המשפט לענייני משפחה לדון בעניין זה נבהיר כי לבית המשפט לענייני משפחה סמכות לדון בשאלה אם אכן ניתנה הבטחה למבקש ואם הוא זכאי לנגררים אלה, אולם במסגרת ההליך שלפניי תידון השאלה אם העברת הבעלות בנגררים והאופן שבו בוצעה מהווה התנהלות בחוסר תום לב, בין יתר הפעולות הנוספות שלטענת המשיבים ביצע המבקש בסיום העבודה, מהווה התנהלות בחוסר תום לב המצדיקה שלילת פיצויי פיטורים והחזרתם למבקשת . במסגרת ההליך לא תיבחן השאלה אם ניתנה הבטחה למבקש , שכן עניין זה מסור לבית המשפט לענייני משפחה, אלא תידון התנהלות של המבקש באספקלריה של משפט העבודה בלבד.
לפיכך אין להורות על מחיקת הסעיפים העוסקים בנגררים ובסעדים להשבתם למשיבה בגין האופן שבו הועברו לבעלות המבקש או חברה שבבעלותו בסיום יחסי העבודה.

7. לעניין הסעיפים הרלוונטיים ללוגו של המשיבה (סעיפים 38 – 40 ו-107) :
המבקש טען כי הטענות הנוגעות לדמיון בלוגו של שתי החברות אינן קשורות ליחסי העבודה ששררו בין הצדדים אלא לסכסוך העסקי שבין שתי החברות. עוד נטען כי אף בסיכומים שהוגשו לבית המשפט המחוזי טענו המשיבים כי עניין זה נמצא בסמכותו העניינית. לפיכך, אין לבית הדין סמכות עניינית לדון בעניין זה ויש להורות על מחיקת רכיבים אלה מכתב התביעה שכנגד.
המשיבים טענו כי נושא זה הועלה בפני בית הדין כחלק משלל הדוגמאות להתנהלותו חסרת תום הלב של המבקש במהלך תקופת עבודתו אצל המשיבה.
דין הבקשה להידחות. בכתב התביעה שכנגד נטען כי המבקש עשה שימוש לרעה, בין היתר, בלוגו של המשיבה "מתוך כוונה להטעיה מכוונת לכאורית של הנתבע להציג את חברת דביר אקולוגיה כחברת בת של התובעת ולראיה – בסוג הכתב והן בצבע הלוגו.... הנתבע ממשיך על הדיון בהטעיה מכוונת של הל קוחות כאילו דביר אקולוגיה היא חברת בת של התובעת....". טענות אלה נטענו לצורך הוכחת טענות המשיבים בנוגע להתנהלותו חסרת תום הלב של המבקש בתקופת עבודתו ובסיומה בלבד והראיה לכך היא שלא נתבע פיצוי בגין הפרת זכויות יוצרים של המשיבה. אי לכך, משעניין זה פורט בכתב התביעה שכנגד בין יתר העניינים הנוגעים להפרת חובות תום הלב של המבקש במסגרת יחסי העבודה שבין הצדדים, אין להורות על הסעיפים העוסקים בו מכתב התביעה שכנגד.

סוף דבר
8. הבקשה למחיקת סעיפים מכתב התביעה שכנגד - מתקבלת בחלקה.

9. הסעיפים הנוגעים לרכב הפולקסווגן, לחוב הנטען של חברת דביר אקולוגיה, להעברת הנגררים לבעלות המבקש או לחברה שבבעלותו, לשימוש שעושה דביר אקולוגיה בלוגו של המשיבה – נדחות.

10. מכתב התביעה שכנגד יימחקו הרכיבים העוסקים ברכב המרצדס בלבד, דהיינו סעיפים 71 – 81, 106 ו-107 (נקודה אחרונה), והם לא יהוו חלק מהמסכת העובדתית במסגרת ההליך.

11. הוצאות הבקשה יובאו בחשבון בסיום ההליך.

ניתנה היום, כ"ג אייר תשע"ז, (19 מאי 2017), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.