הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו סע"ש 17038-09-16

27 ינואר 2019

לפני:
כב' השופטת דפנה חסון זכריה
נציג ציבור עובדים מר ברוך הראל
נציג ציבור מעסיקים מר אבי ענתבי

התובע
פארוק פקהא, ת.ז. XXXXXX769
ע"י ב"כ עו"ד עאטף רושרוש

-

הנתבעת
ה.ק.ר. יזום וניהול פרוייקטים בע"מ
ח.פ. 512021056
ע"י ב"כ עו"ד יעל דולב

פסק דין

1. במסגרת דיון הוכחות שהתקיים לפנינו היום בהליך זה, הסמיכו הצדדים את בית הדין לפסוק לפשרה בלא הנמקה לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984 החל בבית הדין לעבודה מכח סעיף 39 לחוק בתי הדין לעבודה, התשכ"ט – 1969.

2. הצדדים ביקשו כי הסכום שייפסק לא יעלה על 30,000 ₪ ולא יפחת מ- 10,000 ₪. עוד ביקשו הצדדים, כי 80% מהסכום שייפסק ישולם כפיצויי פיטורים מוגדלים, ו- 20% מהסכום שייפסק ,ישולם בגין שכ"ט עו"ד בתוספת מע"מ כנגד הנמצאת חשבונית.
הצדדים הסכימו ביניהם שהנתבעת תמציא לתובע טופס 161 מתוקן בתוך 7 ימים ממועד מתן פסק הדין, והתובע ימציא לנתבעת החלטה של רשות המס בדבר גובה הניכוי שיש לנכות מהסכום שייפסק, בתוך 21 ימים ממועד מתן פסק הדין, שאם לא כן, ינוכה מס כדין. הצדדים אף הסכימו כי הנתבעת תשלם את הסכום שיפסק לתובע ב- 2 תשלומים שווים ועוקבים, כשהראשון שבהם ישולם בתוך 14 ימים ממועד המצאת החלטת רשות המס או בתוך 35 ימים ממועד מתן פסק הדין, לפי המוקדם, והתשלום השני ישולם 30 ימים לאחר מכן. עוד הסכימו הצדדים, כי שכר הטרחה שייפסק ישולם לב"כ התובע בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין.

3. לאחר שנתנו את דעתנו לכלל החומר שהובא לפני ולטענות הצדדים כפי שנטענו במסגרת הדיון, אנו מחייבים את הנתבעת לשלם לתובע פיצויי פיטורים מוגדלים בסך של 18,400 ₪
בנוסף, תישא הנתבעת בשכ"ט עו"ד בסך של 4,600 ₪ בצירוף מע"מ כנגד המצאת חשבונית.

4. ניתן בזאת תוקף של פסק דין ליתר ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים, בין היתר באשר לאופן ביצוע התשלום, בהתאם למפורט בסעיף 2 לעיל.

5. מאחר שלא נשמעו ראיות בתיק, תבדוק המזכירות אם התקיימו התנאים המזכים בהחזר אגרה, בהתאם לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות), התשס"ח – 2008, ותשיב לב"כ התובע אגרת בית הדין בהתאם.

ניתן היום, כ"א שבט תשע"ט, (27 ינואר 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

מר ברוך הראל,
נציג ציבור עובדים

דפנה חסון-זכריה,
שופטת

מר אבי ענתבי,
נציג ציבור מעסיקים